PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

Jméno a příjmení: Lenka Dohnalová
Titul: PhDr., Ph.D.

Oddělení: Hudební oddělení
Email: lenka.dohnalova@idu.cz
Telefon: +420 603 584 218

 

Lenka Dohnalová je muzikoložka, projektová manažerka, editorka, koordinátorka výročních projektů, do r. 2017 komisařka českých expozic MIDEM a WOMEX, specialistka v oboru analýzy hudebního sektoru a zvukové tvorby, řešitelka výzkumných projektů Institutu umění v oblasti hudby, koučka. Od r. 1988 pracuje v IDU, od r. 1993 rovněž jako tajemnice České hudební rady. Ředitelka a členka komise mezinárodní soutěže zvukové tvorby Musica nova.

Vzdělání

2020, koučink, Coucheville, s.r.o.

1998 Ph.D., obor Estetika – elektroakustika, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

1988 PhDr., obor Hudební estetika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

1977–1982 obor Muzikologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Profesní životopis

2003 – 2020, hudební expert, IDU

1993-dosud, tajemnice České hudební rady

1994-1999 UHV AVČR

1988-94, hudební oddělení DÚ

Do r. 1988 nezávislý publicista

Funkce

 • 2003-dosud, členka Komise Programu podpory orchestrů MK ČR
 • 1993-dosud, tajemnice České hudební rady
 • 1993-dosud, tajemnice Společnosti pro elektroakustickou hudbu
 • 1999-dosud, členka poroty mezinárodní soutěže Musica nova


Projekty

 • 2022, publikace Uplatnitelnost umělců na trhu práce v oboru klasické hudby v kontextu EU
 • 2019-dosud, DKRVO/IU, Uplatnitelnost umělců na trhu práce – klasická hudba
 • 2018, Showcase mladých českých interpretů
 • 2018, publikace Mezinárodní management v hudebním sektoru
 • 2017-18, DKRVO/IU, Mezinárodní management v hudebním sektoru
 • 2015-16, DKRVO/IU, Proměny hudebního sektoru vlivem nových technologií
 • 2015 členka řešitelského týmu projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, DF 11 P01VV031 (MK ČR), oblast Hudby
 • 2015, Showcase mladých českých interpretů
 • 2014 produkce Martinů: Kytice v rámci Roku české hudby
 • 2013-14 koordinace Roku české hudby
 • 2014 –dosud, autorka projektu České ucho
 • 2007–2011 členka řešitelského týmu projektu Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (DD07P03 OUK003, MK ČR)
 • 2009 produkce představení Špalíček – Martinů
 • 2007 členka řešitelského týmu (obor Hudba) grantu: OPRLZ CZ Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru, 04.1.03/5.2.00.1./0057
 • 2006–2011 řešitelka hudební části projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (DD06P03 OUK 002, MK ČR)
 • 2005 podkladová studie Analýza hudebního života (pro Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007–2013, MK ČR)
 • 2002-5, koordinátorka projektu Česká hudba 2004
 • 2000–2002 CD-R Elektroakustická hudba v ČR, databáze cca 500 děl se zvukovými incipity, analýzami skladeb (VaV, MK ČR)
 • 1999–2001 Encyklopedie Diderot – zpracování a redakce CD-R, supervize tištěné verze (hudba), autorka hesel v oblasti klasické i populární hudby


 

 

článková bibliografie
knižní bibliografie

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.