CzechMobility.Info

  | ©

Český infopoint na podporu mezinárodní umělecké spolupráce.

Jeho cílem je pomoc profesionálům v kultuře s praktickými otázkami mobility, jako jsou daně, víza, pojištění či autorské smlouvy. Jádrem projektu je on-line informační portál, činnost infopointu zahrnuje i konzultace a workshopy.

Portál funguje v českém a anglickém jazyce, a je tedy určený jak českým tvůrcům a manažerům v kultuře, tak zahraničním profesionálům spolupracujícím s českou uměleckou scénou.

IDU při zřizování infopointu vycházel z dlouholeté spolupráce se zahraničními networky a partnery, o jejichž zkušenosti se při tvorbě koncepce infopointu opřel, například DutchCulture/TransArtists, Wales Arts International či MobiCulture. Jedním z nejdůležitějších partnerů je v tomto směru network na podporu mezinárodní mobility On the Move. Klíčovým zahraničním partnerem projektu se v r. 2017 ukázal být německý infopoint pro mobilitu Touring Artists při berlínském centru ITI, jejichž know-how jsme přímo využili. V České republice je hlavním partnerem pro přípravu studií sdružení Fair Art.

Projekt je financován Ministerstvem kultury ČR a vychází z Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015–2025, respektive z prioritního úkolu č. 30 Založit a podporovat Infopoint pro mobilitu v oblasti umění s cílem usnadnit českým umělcům, teoretikům a dalším pracovníkům v oblasti kultury prostřednictvím informací a poradenství výjezdy do zahraničí a stejně tak příjezd zahraničních umělců a expertů do ČR – na základě doporučení Evropské komise. Tento úkol vychází také z priority 4, opatření 4.2.1. Státní kulturní politiky.

www.czechmobility.info

Kontaktní osoby

  | ©

Barbora Doležalová

CzechMobility.Info

+420 775 665 632
barbora@czechmobility.info

 

  | ©

Martina Hájková

Martina@czechmobility.info

+420 723 037 826
martina@czechmobility.info

 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Odebírejte náš newsletter

Mějte přehled o všem, co se děje ve světě kultury.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů. Před přihlášením si přečtěte podmínky zpracování zde.