Mapování nezávislého divadla

IDU v rámci své dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumu na období 2019 – 2023 v oblasti Kulturní politika řeší dílčí výzkumný cíl zaměřený na oblast nezávislého divadla.

V roce 2021 byla v rámci tohoto výzkumu zveřejněna elektronická publikace Metodika mapování nezávislého divadla autorů Petra Prokopa a Luboše Louženského.

Publikace se věnuje tomu, co je nezávislé divadlo, jak je velké a jak ho srovnat s divadly ostatními. Představuje a popisuje metodiku pravidelného zachycení a popisu oblasti nezávislého divadla v aktuálním čase z hlediska jeho definice (která divadla spadají pod pojem „nezávislá„), objemu a velikosti (kolik takových divadel existuje, jaký generují obrat, jaká je struktura jejich nákladů a na kolik se na jejich financování podílejí vlastní výnosy či jiné zdroje, např. dotace apod.) a výkonu (kolik a kde odehrají představení, realizace dalších aktivit, počet míst pro diváky/návštěvníky a kolik lidí je skutečně navštíví). Metodika mapování a následný sběr a vyhodnocení dat mohou přispět ke zjištění skutečného stavu nezávislých divadel, jejich financování, zaměstnanosti, počtu představení a diváků, cílových skupin, právních forem a dalších ukazatelů. Předmětem této metodiky naopak není zkoumání nezávislého divadla z hlediska historického či estetického.

Publikace definuje nezávislé divadlo jako profesionální divadlo, které není zjednodušeně řečeno ani státní ani komerční. Přesné definici nezávislého divadla (a také nově vytvořené segmentaci celé divadelní sítě) je věnována samostatná část metodiky.

Implementace a aplikace této metodiky je nutnou podmínkou pro vznik, vyhodnocování a přenastavování kulturních politik, kulturních strategií a kulturního plánování obecně. Po nutné adaptaci na konkrétní prostředí je využitelná i pro ostatní segmenty divadelního a kulturního systému (divadla veřejná, podnikatelská, akademická a amatérská, kulturní domy).

Stáhnout studii v pdf

Období

2019 - 2023

Poskytovatel podpory

Ministerstvo kultury ČR

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.