Oddělení mezinárodní spolupráce

 | ©

Posláním oddělení je propagace českých scénických umění do zahraničí a zprostředkování informací o zahraničním divadle v České republice. Při realizaci našich aktivit spolupracujeme s dalšími odděleními IDU, zejména s Institutem umění (jehož je od roku 2024 součástí), proexportní kanceláří SoundCzech nebo týmem PQ. Pro naši práci je také zásadní součinnost s dalšími partnery, jako jsou Česká centra, zahraniční profesní sítě a nevládní organizace nebo státní i nezávislé národní a zahraniční kulturní organizace. Program je pravidelně konzultován a připravován ve spolupráci s Dramaturgickou radou PerformCzech.

Propagace českého divadla do zahraničí se zaměřuje především na díla a tvůrce současné české divadelní scény, přesahuje však i do dalších uměleckých disciplín a oborů, a sice do tance, hudby, literatury, divadelního výzkumu, kulturních a kreativních odvětví, kulturní politiky, kulturní diplomacie a brandingu. Zaměřujeme se na divadelní tvorbu vznikající na území České republiky, která je (ko)financovaná z českých zdrojů, popřípadě významně spojená s českou divadelní komunitou; nevylučujeme tedy tvorbu příslušníků jiných národností, která je integrálně začleněna do českého divadla.

Koncepce propagace českého divadla do zahraničí

Závěrečné zprávy ke stažení:

Závěrečná zpráva 2010 - Propagace českého divadla do zahraničí
Závěrečná zpráva 2011 - Propagace českého divadla do zahraničí
Závěrečná zpráva 2012 - Propagace českého divadla do zahraničí
Závěrečná zpráva 2013 - Propagace českého divadla do zahraničí
Závěrečná zpráva 2014 - Propagace českého divadla do zahraničí
Závěrečná zpráva 2015 - Propagace českého divadla do zahraničí
Závěrečná zpráva 2016 - Propagace českého divadla do zahraničí
Závěrečná zpráva 2017 - Propagace českého divadla do zahraničí

 • Celetná 17, Praha 1 (2. patro, číslo dveří 206 a 207)
 • Mgr. Martina Pecková Černá., Ph.D. (vedoucí oddělení)
 • +420 224 809 189

Příklady naší činnosti

Zajišťujeme českou účast na světových veletrzích scénických umění (CINARS, PAMS, Tanzmesse, MASA, APAP, Fira Tárrega a další) a podporujeme prezentaci českých umělců na zahraničních festivalech.

Spolupráce na účasti zahraničních hostů na festivalech a akcích v ČR, které prezentují současnou českou divadelní a taneční tvorbu.

Jsme členy mezinárodních profesních sítí (IETM, On the Move, EEPAP) a spravujeme česká centra mezinárodních nevládních divadelních organizací.

Administrujeme program krátkodobé mobility, v rámci kterého poskytujeme finanční podporu umělcům a kulturním manažerům na cesty do zahraničí – například na konferenci, veletrh, nebo festival.

 | ©

Akce na podporu mezinárodní spolupráce

Organizujeme výstavy, diskuze, konference, prezentace, přednášky či sympozia v ČR i zahraničí.

V rámci našeho zapojení do mezinárodního projektu European Theatre Night koordinujeme Noc divadel v ČR.

Vydáváme katalogy a propagační materiály o českém divadle, například katalog Czech Performance Collection, katalog českých dramatiků Let’s Play Czechs, film 89 minut s českým divadlem a antologie dramatu v anglických, španělských a dalších překladech. Dramaturgicky a produkčně se podílíme na vydávání a distribuci publikační tvorby IDU. Dále naše oddělení vydalo publikace Divadlo dnem i nocí, které přináší čtenářům ohlédnutí za sedmi ročníky Noci divadel v ČR, a Divadlo a svoboda – První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989, která představuje bouřlivou energii a pluralitu estetik, témat i aktivit českého nezávislého divadla prvního porevolučního desetiletí.

Ve výzkumu se orientujeme především na současná scénická umění v ČR a středoevropském regionu z pohledu teatrologického, kulturně-politického a s ohledem na divadlo jako veřejnou instituci.

 | ©

Vzdělávací aktivity

Oddělení mezinárodní spolupráce v rámci svých aktivit také pořádá či spolupořádá řadu vzdělávacích akcí pro profesionály v kultuře. Aktuální výzvy najdete na webu PerformCzech.cz.

Publikace

Všechny publikace IDU

Akce

20. 5. 2024 - 26. 5. 2024

 | ©

30. světový kongres Mezinárodní asociace divadelních kritiků

Kongres probíhající v rámci festivalu Divadelní svět Brno 2024.

23. 3. 2024

 | © p3rryfml

ᑭᏒOᙏƐ̌Ɲ𝓐 v IDU

Program IDU v rámci Noci divadel.

11. 6. 2023

 • Diskuze
 | ©

Panelová debata MOC DIVADLA / DIVADLO MOCI

Může být divadlo jako instituce skutečně nezávislé? Měnit společnost k lepšímu? Upřímně odrážet krutou a nestabilní dobu, v níž žijeme? Nebo se ocitlo v područí nesvobody a zaslepené ideologie těch, kdo mají moc a ovlivňují svět kolem?

5. 5. 2023

 • Seminář
 | ©

Seminář Digital Leap – Digitální distribuce pro scénická umění a efektivní práce s publikem na síti

Jak vybrat správné digitální nástroje pro distribuci scénických umění? Zajímají vás možnosti šíření uměleckých projektů a hledání vhodných příležitostí ke spolupráci v online prostředí? A jak komunikovat s publikem na různých digitálních platformách?

30. 3. 2023

 • Seminář
 | ©

Seminář Digital Leap / Digitální produkce pro scénická umění

Nové recepty na digitální propagaci a produkci v oblasti scénických umění – kulatý stůl.

19. 11. 2022

 • Festival
 | ©

Noc divadel v IDU

IDU, koordinátor akce Noc divadel, otevře pro návštěvníky nejen svou hlavní budovu IDU (Celetná 17, Praha 1). Úplně poprvé se v rámci Noci divadel bude možné podívat také do nedávno zprovozněné druhé budovy IDU na adrese Nekázanka 16. Nebude chybět ani interaktivní program.

20. 9. 2022

 • Křest
 • Performance
 | ©

Slavnost divadla a svobody

U příležitosti křtu publikace Divadlo a svoboda: První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989 zveme na Slavnost divadla a svobody.

23. 3. 2022

 • Diskuze
 | ©

The Show Must Go ON/OFF-line: Mezinárodní kulturní spolupráce v době války

Jak válka na Ukrajině ovlivňuje situaci v regionu? V čem je specifická reakce zemí střední a východní Evropy? Bude ukrajinská kultura v okolních státech více přítomná než v době míru a promění se její vnímání? Jak válka mění principy a hodnoty, na nichž se zakládá mezinárodní...

27. 1. 2022

 • Webinář
 | ©

The Show Must Go ON/OFF-line: Ekoscénografie: rozhovory o udržitelném divadelním designu a produkci

V této mezinárodní diskuzi se zaměříme na nově vznikající koncept ekoscénografie (neboli ekologicky zodpovědného designu scény) a jeho praktické uplatnění. Ekoscénografie se zabývá novými estetickými a uměleckými paradigmaty vycházejícími z environmentálních filozofií a praktik. Jejím...

20. 11. 2021

 • Festival
 | ©

Noc divadel 2021 v IDU

Institut umění – Divadelní ústav (IDU), koordinátor akce Noc divadel, připravil na 20. listopadu komentované prohlídky historické budovy a speciální rodinný program, který navazuje na téma letošního ročníku: Fresh Air.

16. 11. 2021 - 16. 11. 2021

 • Webinář
 | ©

The Show Must Go ON/OFF-line: “Algoritmické Theatrum Mundi: Budoucnost performance mezi pixely, algoritmy a atomy?”

Během našeho setkání se zaměříme na budoucnost divadla, scénických umění a rituálů ve věku algoritmů, dat a různých pokusů virtualizovat každý atom a okamžik našich žitých zkušeností. Přežijí naše autentické způsoby vyjadřování a lidská zkušenost spojená s údivem,...

25. 10. 2021

 • Diskuze
 | ©

The Show Must Go ON/OFFline: “Řekli jsme NE. Studenti a studentky divadelních akademií se brání zneužívání moci”.

Další z řady mezinárodních diskusí The Show Must Go ON/OFFline: “Řekli jsme NE. Studenti a studentky divadelních akademií se brání zneužívání moci”.

29. 9. 2021 - 29. 9. 2021

 • Diskuze
 | ©

The Show Must Go ON/OFF-line: „Festivaly v lockdownu“

Další z řady mezinárodních diskusí The Show Must Go ON/OFFline se zaměří na téma “Festivaly v lockdownu”.

24. 6. 2021

 • Diskuze
 • Webinář
 | ©

The Show Must Go ON/OFF-line: Divadlo za obrazovkou / Screening Theater

Poslední „Zelený čtvrtek“ sezóny jako součást programu festivalu Rehearsal for Truth v New Yorku.

27. 5. 2021

 • Webinář
 • Diskuze
 | ©

The Show Must Go ON/OFF-line: „Léčba divadlem nebo léčba divadla?“

Další webinář z cyklu mezinárodních on-line diskusí „Zelené čtvrtky“, tentokrát na téma „Léčba divadlem nebo léčba divadla?"

22. 4. 2021 - 22. 4. 2021

 • Diskuze
 | ©

The Show Must Go ON/OFF-line: „Dramatika v karanténě“

Cyklus mezinárodních on-line diskusí „Zelené čtvrtky“

25. 3. 2021 - 25. 3. 2021

 • Webinář
 | ©

The Show Must Go ON/OFF-line: „Komunity bez kontaktu“

Cyklus mezinárodních on-line diskusí „Zelené čtvrtky“

25. 2. 2021 - 25. 2. 2021

 • Diskuze
 | ©

The Show Must Go ON/OFF-line: „ZOOMing Theatre“

Cyklus mezinárodních on-line diskusí „Zelené čtvrtky“.

28. 1. 2021 - 28. 1. 2021

 • Webinář
 | ©

The Show Must Go ON/OFF-line: Digitální publikum

Pátý díl z cyklu mezinárodních on-line diskusí „Zelené čtvrtky“

26. 1. 2021 - 27. 1. 2021

 • Konference
 | ©

The days after - mezinárodní online teatrologická konference

Etická dilemata industriální a post-industriální společnosti v divadle 20. a 21. století ve světle divadelních her Karla Čapka RUR a Bílá nemoc

29. 6. 2020 - 29. 6. 2020

 • Webinář
 | ©

Jak na dokumentaci a archivaci divadelní/taneční inscenace?

Co všechno obnáší dokumentace a archivace divadelní/taneční inscenace a jaká je praxe v institucích, které se jí věnují? Co praví teorie o tom, zda zvukem a obrazem zaznamenáváme inscenaci nebo představení? Existuje jednotná metodologie a standardy kvality pro záznamy divadelních či tanečních...

25. 6. 2020 - 25. 6. 2020

 • Webinář
 | ©

Jednoduchý průvodce digitálním marketingem pro divadla a kulturní instituce

Připravili jsme pro vás jednoduchý přehled on-line marketingových aktivit, ve kterém se potřeba prodávat vstupenky či promovat konkrétní akce pojí s dlouhodobým budováním značky. Jednoduše budete schopni sestavit dlouhodobý plán aktivit, který bude působit autenticky a nikoliv jen jako komerční...

24. 6. 2020 - 24. 6. 2020

 • Diskuze
 | ©

Jak na titulkování divadelní inscenace?

Aby české divadlo mohlo oslovit zahraniční publikum, často se neobejde bez titulků. A stejně tak jsou titulky nutnost, pokud na české festivaly chcete nějakou zahraniční inscenaci dovézt. Tušíte ale, jaká jsou specifika překladů pro účely titulkování? Že software určený pro prezentace a...

8. 6. 2020 - 11. 6. 2020

 • Diskuze
 | ©

Jak na scénická umění online

Cyklus online diskusních setkání: 8. – 11. 6. vždy od 10 do 12 hodin na platformě Zoom

1. 6. 2020 - 14. 6. 2020

 | ©

Výzva pro umělce, filozofy, pracovníky v kultuře a aktivisty k účasti na pracovním setkání „PLANETÁRNÍ SUPERHRDINSTVÍ“

Pracovní setkání „PLANETÁRNÍ SUPERHRDINSTVÍ“

11. 3. 2020 - 22. 3. 2020

 | ©

ZRUŠENO // 20. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež

Světový den divadla pro děti a mládež oslavíme opět 20. března, Světový den loutkářství 21. března a 27. března Světový den divadla. Iniciátory oslav těchto divadelních svátků jsou mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO. Národní střediska Mezinárodního...

16. 11. 2019 - 16. 11. 2019

 • Festival
 | ©

Noc divadel proběhne v sobotu 16. listopadu na více než 100 místech po celé České republice

A backstage tour of Lanterna Magika, a family scavenger hunt at ATI, the exhibition Theatre and Revolution at Komedie Theatre, an encounter with the actors of Theatre Ypsilon, a discussion titled Do We Know the Prince of Freedom?! in Ponec Theatre, a staged reading of spectators’ letters in Theatre on the Balustrade...

16. 11. 2019 - 16. 11. 2019

 • Festival
 | ©

Noc divadel 2019 v IDU | Divadlo a svoboda

Institut umění - Divadelní ústav (IDU), koordinátor akce Noc divadel, připravil na 16. listopadu speciální rodinný program, který navazuje na téma letošního ročníku: Divadlo a svoboda. Odpolední dobrodružná hra pro děti od 6 let a jejich rodiče nazvaná Svoboda: Dá se to jíst? ukáže jaké...

23. 10. 2019 - 24. 10. 2019

 • Konference
 | ©

DIVADLO A SVOBODA: Proměna paradigmatu evropské nezávislé divadelní kultury po roce 1989

V rámci projektu DIVADLO A SVOBODA, který se orientuje na výzkum scénických umění v ČR a středoevropském regionu po roce 1989 z pohledu teatrologického, kulturně-politického a s ohledem na divadlo jako veřejnou instituci, pořádá Institut umění – Divadelní ústav ve dnech 23. - 24. 10. 2019 ve...

25. 4. 2019 - 25. 4. 2019

 • Konference
 • Přednáška
 | ©

Asia-Europe Foundation v České republice

Asia-Europe Foundation pokračuje ve své činnosti v České republice, jejíž součástí je grantový program Mobility First!, a zve na událost ASEF Unplugged, která se uskuteční 25. dubna 2019 v Institutu umění – Divadelním ústavu (IDU).

25. 4. 2019 - 25. 4. 2019

 • Konference
 | ©

Střed zájmu: Kultura mobility v éře klimatické změny

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Centrem architektury a městského plánování zvou na konferenci při příležitosti plenárního zasedání networku On the move v Praze.

28. 10. 2018 - 28. 10. 2018

 • Diskuze
 | ©

Konec punku v Čechách: Operace Alta-Mira

Společenské a diskusní setkání, které pořádá IDU a Festival Hybaj ho!, se uskuteční v den 100. výročí vzniku Československa a zaměří se na začátky a konstituování profesionální české nezávislé divadelní scény v 90. letech minulého století.

28. 10. 2018 - 28. 10. 2018

 • Performance
 | ©

Posun, pohyb, změna myšlení, objektu, těla. Soubor Tantehorse uvede performanci „Shift“

Na státní svátek 28.10. uvede soubor Tantehorse ve Veletržním paláci performanci „Shift“. Dílo bylo vytvořeno jako součást in situ performativní výstavy „Too Soon Too Late“ v rámci cyklu „1918, European Dreams of Modernity – 100 Years On“, kterou pořádal Institut umění – Divadelní...

21. 10. 2018 - 21. 10. 2018

 • Sympozium
 | ©

Sympozium DRAMplan pro Nové Milénium

Zveme vás na sympozium DRAMplan pro Nové Milénium na téma Divadlo jako veřejná hodnota, veřejná investice, veřejná potřeba?

24. 9. 2018

 | ©

KULTURA VOLÍ 2018: OLOMOUC

U příležitosti komunálních voleb 2018, které se konají 5. a 6. října 2018, připravuje české středisko ITI ve spolupráci s Asociací nezávislých divadel, Institutem umění – Divadelním ústavem, Divadlem X10, Divadlem na cucky a Brno kulturní sérii debat zaměřených na kulturní politiku v...

24. 9. 2018

 | ©

KULTURA VOLÍ 2018: PRAHA

U příležitosti komunálních voleb 2018, které se konají 5. a 6. října 2018, připravuje české středisko ITI ve spolupráci s Asociací nezávislých divadel, Institutem umění – Divadelním ústavem, Divadlem X10, Divadlem na cucky a Brno kulturní sérii debat zaměřených na kulturní politiku v...

20. 9. 2018

 | ©

KULTURA VOLÍ 2018: BRNO

U příležitosti komunálních voleb 2018, které se konají 5. a 6. října 2018, připravuje české středisko ITI ve spolupráci s Asociací nezávislých divadel, Institutem umění – Divadelním ústavem, Divadlem X10, Divadlem na cucky a Brno kulturní sérii debat zaměřených na kulturní politiku v...

17. 9. 2018 - 17. 9. 2018

 | ©

Sympozium Mezinárodní divadelní ústav, cíle UNESCO a scénická umění pro 21. století

Mezinárodní divadelní ústav (ITI – International Theatre Institute) je největší mezinárodní nevládní organizace působící v oblasti scénických umění, která byla založena v roce 1948 v Praze. ITI sleduje cíle UNESCO, jimž je vzájemné porozumění, mír a ochrana a podpora rozmanitosti...

30. 5. 2018 - 30. 5. 2018

 | ©

Střed zájmu: Spolupráce Asie-Evropa

Nadace Asia-Europe Foundation (ASEF) a Institut umění – Divadelní ústav si vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na setkání věnované kulturní spolupráci mezi umělci a kulturními pracovníky z Evropy a Asie.

11. 5. 2018 - 15. 6. 2018

 • Výstava
 | ©

České loutkové divadlo třikrát jinak

11. 5. začne v Budapešti výstava Three Takes on Czech Puppet Theatre (České loutkové divadlo třikrát jinak) u příležitosti Měsíce nehmotného kulturního dědictví.

5. 6. 2013 - 6. 6. 2013

 | ©

Diskusní fórum „Fund your artistic move“: Kulturní mobilita a strategie podpory umění v Evropě a v Asii

IDU pořádá ve dnech 5. a 6. června 2013 v Praze setkání zástupců asijských a evropských institucí a organizací, které podporují uměleckou a kulturní mobilitu. Veřejnosti přístupná část proběhne ve čtvrtek 6. června od 15 hodin ve foyer Nové scény Národního divadla. Zde budou představeny...

Kontakty

 | ©

Martina Pecková Černá

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA ITI A AICT, PACE.V4

+420 224 809 113
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

 | ©

Pavel Štorek

mezinárodní projekty, program Go and See, tajemník českého střediska OISTAT/ČOSDAT

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Veronika Nádeníčková

TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA ASSITEJ A UNIMA, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, KOORDINACE NOC DIVADEL

+420 224 809 173
+420 778 981 736
veronika.nadenickova@idu.cz

 | ©

Barbora Formánková

TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA AICT, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

+420 721 844 525

barbora.formankova@idu.cz

 | ©

Antonín Brinda

PACE.V4, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

+372 552 65 66
+420 608 195 204
antonin.brinda@idu.cz

 | ©

Matouš Danzer

PR pro PerformCzech a Noc divadel

+420 737 247 715
matous.danzer@idu.cz

 | ©

Taťána Havlová

Program Go and See, výkonná produkce

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.