ASSET

  | ©

Výzkum segmentace divadelního publika.

ASSET (Audience Segmentation System in European Theatres) je projekt podpořený z programu Kreativní Evropa a zaměřuje se na segmentaci divadelního publika.

Cílem projektu ASSET je vyvinout a otestovat nástroj a dovednosti pro výzkum publika a poskytnout jej evropským divadlům/organizacím v oblasti scénických umění, aby je využila pro diverzifikaci a prohloubení vztahu s publikem a vytváření uměleckého programu a marketingu, který by podporoval rozvoj publika, mj. za pomoci Evropské Noci divadel a podobných projektů s tímto cílem.

Hlavním pořadatelem projektu je Katedra produkce / Divadelní fakulta AMU, ČR. Projektovými partnery jsou The Audience Agency (Velká Británie), Institut umění – Divadelní ústav (ČR), Narodno sveuciliste Dubrava (Chorvatsko), IG Kultur Österreich (Rakousko), Arts Project Foundation (Bulharsko), Metropolia University (Finsko).

Konkrétní cíle:

· vyvinout a otestovat prototyp metodologie pro segmentaci publika,

· proškolit divadla a kulturní organizace v Evropě v metodologii segmentace publika a sběru dat,

· shromáždit a vyhodnotit data o divadelním publiku ve vybraných evropských městech (Praha, Vídeň, Sofie, Helsinky, Záhřeb) a porovnat je s existujícími daty k segmentaci publika (Spojené království),

· vytvořit hypotézu týkající se profilu divadelního publika v Evropě,

· implementovat výstupy segmentace publika do divadelní dramaturgie, produkce a komunikace pro rozšíření cílových skupin a oslovení nových skupin publika v zapojených divadlech,

· poskytnout mezinárodní příležitosti pro spolupráci mezi divadly v partnerských zemích zapojených do evropské Noci divadel a podobných akcí pro rozvoj publika,

· podělit se o výstupy z projektu ve vysokoškolské výuce a v uznávaných sítích pro vzdělávání publika, např. Adeste, Audiences Europe Network and Connect,

· napomoci implementovat výstupy z tohoto výzkumu ve veřejných politikách.

Cílové skupiny

· kulturní pracovníci, umělci a odborníci,

· univerzitní vědci a studenti,

· stávající a potenciální publikum pro divadelní a scénickou dramaturgii,

· místní a státní správa

 

Spolufinancováno z programu Evropské unie Kreativní Evropa

Více na www.asset4arts.eu

Kontaktní osoba

  | ©

Martina Pecková Černá

vedoucí oddělení, mezinárodní projekty, tajemnice Českého střediska ITI, PACE.V4

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Odebírejte náš newsletter

Mějte přehled o všem, co se děje ve světě kultury.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů. Před přihlášením si přečtěte podmínky zpracování zde.