Ediční plán IDU pro rok 2024

  | ©

V tomto roce pracujeme na vydání těchto publikací.

Edice Divadelní hry

Tom Stoppard: Hry III

Třetí svazek Stoppardových her završí české vydání kompletní Stoppardovy původní tvorby psané pro divadlo. Představuje představí bohatý svět pozdějších děl tohoto světoznámého dramatika českého původu (*1937, Zlín). V překladech Zuzany Joskové, Jitky Sloupové a Pavla Dominika bude obsahovat následující tituly: Rock’n’roll, Leopoldstadt, Vynález lásky, Kresba tuší, Obtížný problém a trilogii Pobřeží Utopie (Plavba, Ztroskotání, Záchrana). Knihu doplní doslov Jitky Sloupové a soupis českých uvedení Stoppardových her.  

Překlad: Pavel Dominik, Zuzana Josková, Jitka Sloupová 

Připravuje: Ediční oddělení 

Vydání: duben 

Edice Světové divadlo

Budoucnost divadla

Svazek je pro českého čtenáře první ucelenější příležitostí k setkání s významným esejistickým a teoretickým dílem švýcarského scénografa a režiséra Adolpha Appii (1862–1928), který svým myšlením o divadle zásadně ovlivnil evropské divadelnictví první poloviny dvacátého století. Texty, v nichž Appia zkoumá nejen divadelní prostor, ale také vztah mezi hercem a hudbou, vztah hudby a situace či problematiku inscenování šířeji pojímaného wagnerovského dramatu. Appiovy texty vybral a z francouzštiny přeložil editor svazku Jan Hyvnar, který je zároveň autorem obsáhlého doslovu.

Autor: Adolphe Appia

Překlad: Jan Hyvnar

Uvedený název publikace je pracovní. 

Připravuje: Ediční oddělení 

Vydání: duben  

Edice Nota Bene

Hrabě hraje divadlo. Leopold II. Lažanský z Bukové (1854-1891) 

Hrabě Lažanský miloval divadlo. Jako herec v oborech hrdina a milovník se pokoušel prosadit na německojazyčných scénách v Rakousko-Uhersku, ve svém sídle v západočeské Chyši si otevřel zámecké divadlo. Po deseti letech vyměnil divadelní kariéru za politickou a stal se poslancem říšské rady za radikální mladočechy. Ve vídeňském parlamentu však proslul především svými pročeskými teatrálními výstupy a skandály. Zemřel v pouhých 37 letech a zanechal po sobě několik nemanželských potomků.  Postava kontroverzního šlechtice zavádí čtenáře do prostředí divadla, jeho provozu i každodennosti, na politickém kolbišti pak do gradujících nacionálních sporů v době bojů za českou politickou emancipaci. Zároveň poskytuje vhled do osobního života příslušníka tehdejší aristokracie a odpovídá také na otázky týkající se postavení šlechty v dynamicky měnícím se světě 19. století.

Publikace vyšla minulý rok jako e-publikace. V tomto roce vyjde kniha tiskem.

Autorka: Berenika Zemanová 

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla 

Vydání: únor

Edice Divadelní revue

Divadelní revue – 2 čísla (1-2/2024)

Odborné recenzované teatrologické periodikum, které dvakrát ročně vydává Institut umění – Divadelní ústav. Vychází od roku 1989. Redakčně jej připravuje a jeho odbornou úroveň garantuje Kabinet pro studium českého divadla.

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla

Vydání: v průběhu roku

Mimo edice

Betrug der Allamoda in Prag 1660 / Podvod Allamody v Praze 1660

Kniha si klade za cíl zpřístupnit formou kritické edice dlouhodobě nezvěstný a nedávno znovunalezený unikátní tisk divadelní hry Betrug der Allamoda, a to v německém originálu s českým překladem. Komediální alegorie Betrug der Allamoda vídeňského barnabitského kazatele Costanza Arzonniho, jež měla premiéru v roce 1660, je dlouho ztraceným solitérem historie pražského divadla, který je nyní poprvé zpřístupněn zájemcům z řad německého a českého publika ve vědecky kontextualizovaném a komentovaném kritickém vydání. Díky nesčetným souvislostem s profesionálním dramatem italské, anglické a německé provenience i dochovaným rytinám podle scénických dekorací Fabiána Václava Harovníka je hra jedním z nejobjevnějších jevištních děl 17. století dochovaných v plném německém znění, a umožňuje tak v mnoha směrech nahlédnout do dosud nepříliš poznané divadelní kultury, svým významem překračující hranice českých zemí.

Autoři: Alena Jakubcová - Miroslav Lukáš a kol. 

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla

Vydání: leden

Fatum Austriacum / Rakouský úděl. Kritická edice a překlad hry

Edice a překlad hry Fatum Austriacum, kterou napsal Johannes Rehlin v roce 1659, v té době konrektor protestantského gymnázia v Prešpurku (dnešní Bratislava), k poctě nově korunovaného císaře Svaté říše římské, Leopolda I., byl vytvořen jako doplněk k monografii Betrug der Allamoda in Prag 1660 / Podvod Allamody v Praze 1660. Obě díla spojuje doba vzniku, sedm rytin zobrazujících scénu, které jsou součástí tištěného vydání, a také skutečnost, že se jedná o hru nějakým způsobem spojenou s vyššími společenskými kruhy. 

Autorka: Magdaléna Jacková

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla

Vydání: leden

Drama Revival: New Play from Central Europe

Publikace je výsledkem projektu PerformCzech SKILLS: Drama Revival, který se zaměřuje na tvorbu, překlad a šíření nových her. Její součástí jsou anglické překlady 4 nových divadelních textů pro mladé publikum, které reflektují současnou společenskou a politickou situaci v regionu střední a východní Evropy. Jejich autoři a autorky z České republiky, Slovenska a Ukrajiny je vytvořili ve společné interakci a za pomoci místních i zahraničních mentorů. Součástí publikace je rovněž představení metody vývoje textů a výstupů z mezinárodní konference, která se v rámci projektu uskutečnila v listopadu 2023 v Praze a zaměřila se na problémy a nástroje podpory mezinárodní cirkulace současné dramatiky zejména ze střední a východní Evropy, možnosti podpory autorů při psaní divadelních her a metodologii mentoringu a problematiku překladu dramatické literatury. 

Název publikace je v tuto chvíli pracovní.

Autoři: Dagmar Fričová, Oksana Grytsenko, Tomáš Ráliš, Alžběta Vrzgula 

Překlad: Eva Daníčková, John Freedman, Heather McGadie, Ivan Lacko

Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce

Vydání: březen 

Divadlo a demokracie: České nezávislé divadlo po roce 2000 v kontextu čtvrtstoletí svobody 

Publikace je výsledkem výzkumného úkolu IDU „České nezávislé divadlo po roce 1989“, který byl realizován v období 2019–2023. Divadlo a demokracie navazuje na výstup z první fáze výzkumu Divadlo a svoboda: První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989, sledovaným obdobím v druhé fázi výzkumu jsou převážně léta 2000 až 2014, kdy se Česká republika naplno vrátila do demokratických a evropských struktur. Jednotlivé studie se zaměřují na podmínky pro rozvoj nezávislého divadla, činoherní, loutkové a objektové, pohybové divadlo a infrastrukturu. Součástí publikace jsou studie, které mapují nezávislé hudební divadlo a scénografické počiny v oblasti nezávislého divadla v období 25 let po sametové revoluci. 

Publikace vznikla na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury.

Autoři: Martina Pecková Černá a kol. 

Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce

Vydání: březen

The Ultimate Cookbook for Cultural Managers: The EU Green Deal and Live Performance Organisations

Anotace v anglickém jazyce: Navigate the jungle of EU law and get a better understanding of the many initiatives related to the EU Green Deal.  This new brochure aims at explaining the principles of EU Climate Goals and will help you identify Green Deal initiatives that are relevant to the live performance sector.  In this way, it will allow organisations gear their day-to-day activities towards European climate targets. It also encourages you to screen different aspects of daily work and shift your mindset to actively contribute to the EU goal to make Europe the first climate-neutral continent by 2050.  Covering all fields of the EU Green Deal impacting the live performance sector, from the circular economy to energy-related questions, sustainable mobility schemes and green funding strategies, this booklet will become your best companion for a greener future.

Autorka: Anita Debaere

Originál publikace vydává PEARLE* - Live Performance Evropa. Český překlad pro CzechMobility.Info vzniká za podpory IDU. 

Připravuje: Institut umění

Vydání: březen

Výroční zpráva IDU za rok 2023 

Zpráva o celoročních aktivitách Institutu umění – Divadelního ústavu. Zpráva se bude věnovat funkci a poslání naší organizace, probíhajícím výzkumem, dokumentační činností, našimi fondy v oblasti divadla, publikační činnosti, poskytovanému informačnímu servisu, mezinárodní spolupráci a exportu, mobilitě, vzdělávání a ekonomické činnosti. Publikace bude vyrobena v elektronické verzi a bude dostupná ke stažení na našem webu. 

Připravuje: Oddělení komunikace a marketingu 

Vydání: duben 

Stories 3

Třetí edice příkladů dobré praxe podpořených projektů z programu EU Kreativní Evropa v roce výročí 20 let ČR v EU.

Připravuje: Kancelář Kreativní Evropa

Vydání: duben

The Ultimate Cookbook for Cultural Managers: Connecting the EU Digital strategy with live performance organisations

Anotace v anglickém jazyce: This booklet aims to provide a better understanding of the EU Strategy on Digital and its impact on the daily activities of live performance organisations. To that end, it encompasses a wide range of topics, from policy and regulatory issues, each time considered from a different perspective in the value chain.  The goal of this publication is to take a nuanced view of digital transformations and innovations, considering their challenges and limits, but also the many opportunities they can provide in breaching borders, facilitating touring activities, reaching out to audiences, and much more.

Autorka: Anita Debaere

Originál publikace vydává PEARLE* - Live Performance Evropa. Český překlad pro CzechMobility.Info vzniká za podpory IDU. 

Připravuje: Institut umění

Vydání: červen

Theatre and Democracy

Anglickojazyčné krácené vydání publikace Divadlo a demokracie: České nezávislé divadlo po roce 2000 v kontextu čtvrtstoletí svobody. Publikace se zaměřuje na české nezávislé divadlo v období 2000–2014. 

Publikace vznikla na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury.

Autoři: Martina Pecková Černá a kol. 

Překlad: Becka McFadden

Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce

Vydání: červenec

Theatre and Freedom

Anglickojazyčné krácené vydání publikace Divadlo a svoboda: První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989. Publikace se zaměřuje na české nezávislé divadlo v období 1989–2000 

Publikace vznikla na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury.

Autoři: Martina Pecková Černá a kol.

Překlad: Becka McFadden

Připravuje. Oddělení mezinárodní spolupráce

Vydání: červenec

Jana PREKOVÁ

Monografie představí více než čtyřicetiletou tvorbu scénografky a pedagožky Jany Prekové, která svým nekonvenčním přístupem a originální kreativitou významně spoluovlivnila podobu české scénografie. Vedle její spolupráce s významnými režiséry (Jan Nebeský, J. A. Pitínský, I. Rajmont, M. Bambušek, V. Čermáková a další) se bude kniha věnovat autorčinu mimodivadelnímu a pedagogickému působení.  Publikace je dalším důležitým příspěvkem pro mapování oboru českého jevištního výtvarnictví od doby předlistopadové až po současnost.

Autoři: Kol. aut. (Marie Zdeňková, Nora Nagyová ad.)

Redakce: Denisa Šťastná

Překlad: Jana Preková

Připravuje: Oddělení sbírek a archivu

Vydání: prosinec

Report 2023  

Zpráva o aktivitách programu Kreativní Evropa v roce 2022. Obsahem budou jednak výsledky výzev všech tří částí program, tak představení vybraných podpořených projektů či zajímavých témat, která v Evropě rezonují. Publikace bude neprodejná a vyjde v tištěné i elektronické verzi. 

Připravuje: Kancelář Kreativní Evropa 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.