Sympozium Mezinárodní divadelní ústav, cíle UNESCO a scénická umění pro 21. století

  | ©

Mezinárodní divadelní ústav (ITI – International Theatre Institute) je největší mezinárodní nevládní organizace působící v oblasti scénických umění, která byla založena v roce 1948 v Praze. ITI sleduje cíle UNESCO, jimž je vzájemné porozumění, mír a ochrana a podpora rozmanitosti kulturních projevů nezávisle na věku, genderu, vyznání nebo národnosti. ITI působí na národní i mezinárodní úrovni v oblastech uměleckého školství, mezinárodní spolupráce a vzdělávání mládeže. České (původně československé) středisko ITI bylo jedním z 15 zakládajících členů této organizace, která má dnes zastoupení v divadelních, tanečních a hudebních komunitách v 94 zemích světa.

Sympozium Mezinárodní divadelní ústav, cíle UNESCO a scénická umění pro 21. století se koná u příležitosti oslav 70. výročí založení této organizace, jejichž součástí je také zasedání exekutivního výboru ITI. Při této příležitosti navštíví Českou republiku 17 osobností světového divadla a tance z Evropy, Asie, Afriky, Severní i Jižní Ameriky, kteří společně s českými delegáty představí veřejnosti plejádu vizí pro scénická umění 21. století ve spojení s podstatnými tématy současné globální společnosti. Tři bloky panelové diskuse se zaměří na tato témata: „Vzdělávání ve scénických uměních“, „Práva umělců, LGBT a scénická umění“ a „Divadlo v konfliktních zónách“.

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) je jedna z 15 mezistátních odborných organizací (agentur) Organizace spojených národů. Mezi její hlavní témata patří mír, bezpečnost, udržitelný rozvoj, lidská práva, mezinárodní právo a v neposlední řadě sociální, ekonomické a humanitární otázky. Priority OSN se v průběhu let měnily, jejich smysl však zůstával shodný: mezinárodní společenství by mělo směřovat ke snížení rozdílů mezi průmyslově vyspělými a rozvojovými zeměmi. Návrh na založení Mezinárodního divadelního ústavu byl Generální konferenci UNESCO předložen již v roce 1946, historiky první a ustavující kongres této organizace se konal v roce 1948 v Praze. Československé divadelníky na něm reprezentoval Jan Kopecký, do exekutivního výboru byl zvolen Jindřich Honzl. K hlavním posláním ITI patřilo již od počátku využití a podpora spolupráce divadla a divadelníků k vybudování mostů mezi národy při zachování a respektu k identitě jejich národní kultury a bez ohledu na jejich politické systémy.

Sympozium pořádá české středisko ITI ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem, Mezinárodním festivalem Divadlo v Plzni a Divadelní fakultou Akademie múzických umění v Praze.

http://iti.idu.cz
https://www.iti-worldwide.org

Datum a čas

17. 9. 2018 13:00 - 17. 9. 2018 18:00

Místo

Konírna Nostického paláce, Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1

Oddělení

Oddělení mezinárodní spolupráce

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.