Sympozium DRAMplan pro Nové Milénium

  | ©

Zveme vás na sympozium DRAMplan pro Nové Milénium na téma Divadlo jako veřejná hodnota, veřejná investice, veřejná potřeba?

Putovní sympozium PACE.V4 – DRAMplan pro Nové Milénium se uskuteční ve dnech 20.–25. října 2018 v Praze a Bratislavě. Nabízí netradiční formát mezinárodního setkání pro účastníky ze střední Evropy ve dvou lokacích v České republice a na Slovensku. Specifikem středoevropského regionu jsou nejen prolínající se historické, politické a kulturní kontexty, ale také hustá síť tradiční historické divadelní architektury, kulturních zařízení zděděných z dob komunismu i nových kulturních center založených po roce 1989. Divadlo bylo v tomto regionu vždy významným hybatelem společensko-politických procesů. Esenciální energií a podmínkou pro fungování této infrastruktury vždy byli a jsou lidé a jejich kreativita, a proto je hlavním cílem sympozia setkání s nimi, jejich tvorbou a v neposlední řadě s podmínkami a souvislostmi, v nichž tvoří. Sympozium navazuje na Putovní konferenci PACE.V4 – Transport a infrastruktura ve scénických uměních zemí V4, kterou pořádal IDU v roce 2015 společně s partnery ze zemí V4 pro účastníky z Evropy, Asie, Visegrádského regionu a zemí Východního partnerství v sedmi destinacích v Maďarsku, na Slovensku, v České republice a v Polsku.

DRAMplan Praha

Neděle 21.10.2018, 12.30 - 18 hodin
Divadlo pod Palmovkou
Zenklova 34, Praha 8
Vstup zdarma

Program Praha
 
12.30

Zahájení: Martina Pecková Černá, koordinátorka projektu PACE.V4 (Performing Arts Central Europe - Visegrad Countries Focus) a Jan Jiřík (dramaturg festivalu Palm Off Fest)

12.30 - 14.00

Dramaturgie a společenská role národních a městských divadel

Mluvčí: Marta Ljubková (Národní divadlo, Praha), Miriam Kičiňová (Slovenské národné divadlo, Bratislava), Paweł Sztarbowski (Teatr Powszechny, Warsaw), András Kozma (National Theatre, Budapest)

Moderátorka: Alice Koubová

14.30 - 16.00

Potenciál a akční rádius regionálních divadel

Mluvčí: Matěj Nytra (HaDivadlo, Brno), Lucia Mihálová (Divadlo Jána Palárika, Trnava), Tomasz Jękot (Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Wałbrzych), Beáta Adorján (Csokonai National Theatre, Debrecen)

Moderátorka: Martina Pecková Černá

16.30 - 18.00

Otázka společenského přesahu v experimentálním divadle a divadle v sociální akci

Mluvčí: Michal Hába (Lachende Bestien / Venuše ve Švehlovce, Praha), Jakub Čermák (Depresivní děti touží po penězích / Venuše ve Švehlovce, Praha), Iveta Škripková (Bábkové divadlo na rázcestí, Banská Bystrica), Bartek Frąckowiak (Biennale Warszawa), Bence Bíró (Trafó House of Contemporary Arts, Mu Theatre, Jurányi Incubator House, Budapešť)

Moderátorka: Radka Kunderová

O sympoziu DRAMplan pro Nové Milénium

Specifikem středoevropského regionu, kterým z českého úhlu pohledu rozumíme především Německo, Rakousko a země tzv. Visegrádské skupiny (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), je hustá síť historické divadelní architektury, kulturních zařízení zděděných z doby různých státních uspořádání a režimů 20. století i nových kulturních center založených po roce 1989. Divadlo bylo v tomto regionu v novodobé historii významným hybatelem společensko-politických procesů, protože často plnilo funkci pro celospolečenský dialog a prolínaly se v něm historické, politické a kulturní kontexty. Pro středoevropské divadlo je zároveň typická role jako veřejné instituce, která přinášela a přináší významný vklad do formování společenského života. Divadlo je zde nejen veřejným zájmem, ale slouží jako centrum komunity se zásadními dopady na formování národní a lokální identity, kvalitu života a uchování historické paměti určitého společenství.

Jen těžko můžeme v současné době pominout turbulentní politickou situaci ve středoevropském regionu, v němž ve významné míře nabývají na síle nacionalistické tendence, populistické a oligarchické struktury, jejichž agenda se mimo jiné zaměřuje také na veřejné instituce a rozklad její tradiční role ve společnosti a kultuře. I proto je dle našeho názoru nutné znovu diskutovat a definovat základní východiska a principy divadla jako veřejné instituce, její nezbytnost a politickou autonomii. Konference se soustředí na divadlo jako veřejnou instituci a jeho (možné) společenské přínosy a dopady na jedince i komunitu. Předmětem hlavního zájmu bude činoherní divadlo jako segment scénických umění, do nějž v našem regionu plyne významná část veřejné finanční podpory a které se zároveň těší značnému diváckému zájmu. Zaměříme se především na činoherní dramaturgii vztahující se k současným politickým a společenským tématům a divadelní aktivity se společenskými přesahy, a to v podobě divadla jako národní instituce, divadla jako městské instituce a divadla jako nezávislého kulturního centra.

Sympozium proběhne v anglickém jazyce. Tlumočení do českého jazyka je zajištěno.

Pořadatelé:
IDU, Praha, ČR; www.idu.cz, www.performczech.cz
Divadelný ústav, Bratislava, Slovensko; www.theatre.sk

Spolupořadatelé:
Divadelní ústav Zbigniewa Raszewského, Varšava, Polsko; www.instytut-teatralny.pl
Maďarské divadelní muzeum a ústav, Budapešť, Maďarsko; www.oszmi.hu

Mezinárodní setkání středoevropských divadel PALM OFF FEST, www.podpalmovkou.cz/palm-off-fest

Konání sympozia podpořil Mezinárodní visegrádský fond.

Více o mluvčích sympozia si přečtěte zde

DRAMplan Bratislava

Úterý 23. 10. 2018, 
Modrý salón SND
panelová diskuze

Program
 
10.00 – 13.00

Politické divadlo – tolerancia a limity angažovanosti

Marián Amsler (DPM Divadlo Bratislava)
Zuzana Ďuricová Hájková (Štúdio tanca Banská Bystrica)
Darina Abrahámová (Slovenské národné divadlo
Andrea Pass (FÜGE, Maďarsko)
Janusz Legoń (Divadelný ústav Zbigniewa Raszewského Varšava)

Moderátorka: Zuzana Uličianska (Divadelný ústav Bratislava)

14.00 – 17.00

Dokumentárne divadlo a divadlo založené na výskume – skúsenosti, trendy a otázky

Ivo Kristián Kubák (Vila Štvanice Praha)
Miriam Kičiňová (Slovenské národné divadlo)
Dodo Gombár (Švandovo Divadlo Praha)

Moderator: Ján Šimko, RTVS

 

Více o sympoziu v Bratislavě si přečtěte zde.

PACE.V4 (Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus) je projekt kontinuální spolupráce uměleckých a kulturních organizací ve Visegrádském regionu. Síť založil IDU za podpory MKČR a Mezinárodního visegrádského fondu v r. 2012 za účelem vytvoření a realizace společné prezentace a výzkumné strategie s cílem posílit soudržnost zemí Visegrádské skupiny, zvýšit povědomí o regionu na mezinárodní scéně, propagovat současné dění v sektoru scénických umění a značku Visegrád a podporovat kontakty a spolupráci mezi umělci a kulturními pracovníky zemí Visegrádu na mezinárodní úrovni. Jsme aktivní jak na prioritních mezinárodních platformách, jako jsou hlavní veletrhy scénických umění nebo mezinárodní divadelní/taneční festivaly, tak ve Visegrádském regionu (konference, setkání, workshopy, prezentace, networking).

www.performingartsV4.eu

 

Typ akce

Sympozium

Datum a čas

21. 10. 2018 12:30 - 21. 10. 2018 18:00

Místo

Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8

Oddělení

Oddělení mezinárodní spolupráce

Kontaktní osoba

  | ©

Martina Pecková Černá

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA ITI A AICT, PACE.V4

+420 224 809 113
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.