The Show Must Go ON/OFF-line: Digitální publikum

  | ©

Pátý díl z cyklu mezinárodních on-line diskusí „Zelené čtvrtky“

Prezentace ke stažení:

Achim Müller

Barbora Vait Kocianova

Johnatan Goodacre

Bogna Kietlińska

 

Účastníci diskuse:

Michal Lázňovský / ČR, vedoucí Katedry produkce Divadelní fakulty AMU

Bogna Kietlińska / Polsko, Institute of Applied Social Sciences, University of Warsaw

Jonathan Goodacre / Velká Británie, The Audience Agency

Achim Müller / Německo, Institut für Kultur und Medienwirtschaft a Hochschule für Musik Hanns Eisler

Moderátorka:

Martina Pecková Černá / ČR, Oddělení mezinárodní spolupráce IDU a projektová manažerka evropského projektu zaměřeného na výzkum publika ASSET

Uzavření divadel, tanečních scén, kulturních center i veřejného prostoru pro produkce živého umění během coronavirové pandemie přinesl masivní migraci produkcí živého umění na digitální platformy. Jak na tuto nabídku reaguje divák? Co víme o divadelním publiku éry pre-covidové a změnilo se nějak po přesměrování divadelní, taneční nebo novocirkusové nabídky do online prostředí? Přinesl tento shift úbytek diváků, kteří od obrazovek prchají raději do lesů, nebo je naopak nástrojem rozvoje publika například v segmentu digitálně obratné mládeže? Jaká data jsou k dispozici o "digitálním obecenstvu"? Jak sledovat a evaluovat chování digitálního diváka a jak se tyto metody liší od marketingových analýz v běžném provozu kulturních organizací? Odpovědi na výše naznačené otázky i na ty, které položíte během dalšího webináře v rámci cyklu Zelené čtvrtky: Show must go ON/OFF-line, odpoví hosté z ČR, Polska, Velké Británie a Německa.

Online diskusní setkání “Zelené čtvrtky” s hosty z řad divadelních a tanečních umělců, kurátorů, kulturních manažerů i teoretiků z České republiky a zahraničí reflektuje citlivost a responzi oboru scénických umění vůči aktuálním společenským problémům. Hlavním tématem je adaptace divadla, tance a nového cirkusu na virtuální prostředí v důsledku protiepidemických opatření a otázky spojené s udržitelností kvality života současné civilizace a oboru scénických umění. Jakkoli se zdá, že kritická potřeba sociální změny diskutovaná v oblasti ekologie, ekonomie, politiky a kultury byla v posledních měsících přehlušena pandemií SARS-CoV-2, v oblasti scénických umění se začínají šířit obavy o udržitelnost samotného oboru. Ty vyvolává chaos způsobený různými pravidly pro zachování sociálního odstupu, zhoršující se ekonomická situace i nepředvídatelné chování publika. Obrannou reakcí je rychlá adaptace divadelní a taneční tvorby na virtuální prostředí. Je tato hybridní existence v reálném i virtuálním časoprostoru slepou uličkou pro obor, který je založen na živém kontaktu s publikem, nebo pro něj otvírá i nové možnosti a světy? Zůstanou již diváci navždy doma? Jak na tuto krizi reagují umělci, pořadatelé kulturních akcí, poskytovatelé veřejné podpory nebo vzdělávací umělecké instituce? Podle čeho se orientují, čemu věří a za čím jdou? Jak komunikují? Zárodky adaptačních strategií scénických umění na globální proměnu paradigmatu se mapujeme s našimi hosty.

Cyklus pořádá Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu umění – Divadelního ústavu jako součást programu Propagace českých scénických umění do zahraničí a ve spolupráci s partnery z evropského projektu Create to Connect -> Create to Impact a networku Performing Arts Central Europe (PACE.V4). Webináře probíhají na platformě Zoom v anglickém jazyce každý čtvrtý čtvrtek v měsíci. Během diskusních setkání mají diváci možnost pokládat hostům otázky a jejich záznamy jsou zpětně dostupné na Youtube kanále jsmeIDU.

Setkání se uskuteční na platformě ZOOM, není nutné si předem stahovat aplikaci.

Po vyplnění registračního formuláře Vám přijde e-mail s odkazem na přístup do webináře.

Registrujte se pokud možno 15 minut před začátkem akce, abyste se nezdrželi přihlašovací procedurou.

Webinář se koná v anglickém jazyce.
 

Profily mluvčích:

Michal Lázňovský vystudoval Katedru produkce na Divadelní fakultě AMU, v období 2001-2017 působil jako ředitel divadla DISK tamtéž a od roku 2008 zde vede Katedru produkce. Ve svém výzkumu se zaměřuje na strategický a projektový management v oblasti scénických umění. Michal se zapojuje do různých výzkumných projektů, od roku 2017 je členem správní rady ENCATC – European network on Cultural Management and Policy.

Bogna Kietlińska vystudovala Varšavskou univerzitu, kde dodnes působí jako pedagožka v Institutu aplikovaných sociálních věd. Ve své doktorské práci se zabývala sociologickou analýzou pouličního umění. Je členkou Polské i Mezinárodní sociologické asociace. V současné době zpracovává pro Divadelní ústav Zbigniewa Raszewského studii Divadlo v době koronavirové epidemie, jejíž výsledky představí v rámci webináře.

Jonathan Goodacre je seniorní analytik londýnské společnosti The Audience Agency. Jejím cílem je podpora kulturních organizací při hlubším porozumění potřebám jejich současného i potenciálního publika. Jedním z nástrojů, který agentura vyvinula k analýze a segmentaci publika a tvorbě plánů rozvoje publika, je The Audience Finder.

Achim Müller se zaměřuje na konzultační činnosti pro kulturní projekty a organizace v oblasti managementu, strategického plánování a sociálních médií. Do roku 2017 vedl Centrum rozvoje publika na Freie Universität Berlin, v současnosti je vedoucím výzkumu a projektů v berlínském Institutu pro kulturu a mediální průmysl a přednáší kulturní a mediální management na Hochschule für Musik Hannse Eislera.

Typ akce

Webinář

Datum a čas

28. 1. 2021 15:00 - 28. 1. 2021 17:00

Místo

online

Oddělení

Oddělení mezinárodní spolupráce

Registrace

registrace zde

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.