RESHAPE

  | ©

RESHAPE je partnerství zprostředkovatelských uměleckých organizací, které podporují rozvoj uměleckého sektoru ve vlastních zemích nebo regionech.

Institut umění – Divadelní ústav se v roce 2018 aktivně zapojil k 12 evropským národním kulturním institucím a stal se součástí nové mezinárodní platformy RESHAPE. Tento výzkumný a vývojový projekt získal v roce 2018 finanční podporu v rámci programu Kreativní Evropy – Kultura a je založen na partnerství zprostředkovatelských uměleckých organizací, které podporují rozvoj uměleckého sektoru ve vlastních zemích nebo regionech. Cílem networku RESHAPE je představit alternativu k evropskému uměleckému ekosystému a přehodnotit jeho nástroje a modely spolupráce, které by měly být na stejné úrovni s uměleckými a sociálními inovacemi a principy spravedlivosti, solidarity, geografické rovnováhy a udržitelnosti.

RESHAPE si klade za cíl vyvinout a otestovat experimentální metodu založenou na přístupu „zdola nahoru“ pro vytvoření nových narativů a nástrojů, které odpovídají vývoji uměleckého sektoru a společnosti. Zlepšením vědomostí, způsobilostí a reaktivity zprostředkujících organizací ve vztahu k současným uměleckým experimentům chce RESHAPE ovlivnit veřejné politiky a včlenit do ní budoucí nástroje.

Projekt RESHAPE, ve kterém je IDU jedním z celkem 12 partnerů je rozložen do několika částí. Hlavní osu projektu vytváří celkem 5 trajektorií, které se budou zabývat aktuálními otázkami současného umění, kultury i politiky a hledat na ně společně odpovědi. Tato část projekt provazuje všechny ostatní části do jednoho celku, který by měl vyvrcholit závěrečnou konferencí a sérií různých publikačních výstupů.

Každá z 5 trajektorií bude složena z celkem tří třídenních workshopů v různých destinacích, a to za účasti 8 účastníků a jejich facilitátorů.

Trajektorie č. 1: How to upgrade audience development by practicing citizenship together?

Trajektorie č. 2: How to make open, inklusive and flesible governance models?

Trajektorie č. 3: How to better understand and promote the value of art in the social texture?

Trajektorie č. 4: How can solidarity funding secure the vitality of contemporaty creation in times and places of precariousness?

Trajektorie č. 5: What framework and tools do artists working transnationally need and how to provide them?

Více o projektu: https://reshape.network/

Partneři:

ACT “Association for Independent Theatre – association of freelance professional theatre group” (Bulharsko), Alt Art (Rumunsko), Artemrede (Portugalsko), IDU (Česká republika), British Council (Velká Británie), Bunker (Slovinsko), East European Performing Arts Platform (Polsko), Flanders Arts Institute (Nizozemí), Goethe-Institut Barcelona (Německo), Onassis Foundation & Onassis AiR (Řecko), Onda — French office for contemporary performing arts circulation (Francie), Pogon — Zagreb Centre for Independent Culture and Youth (Chorvatsko), Pro Helvetia (Švýcarsko)

Přidružení partneři:

Danish Arts Foundation (Dánsko), Ettijahat (Sýrie), EUNIC (EU), Performing Arts Fund NL (Nizozemí), Frame Contemporary Art Finland (Finsko), Mondriaan Fund (Nizozemí)

Spolufinancováno z programu Evropské unie Kreativní Evropa

Více info zde

Kontaktní osoba

  | ©

Pavel Štorek

mezinárodní projekty, program Go and See

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.