Výzva pro umělce, filozofy, pracovníky v kultuře a aktivisty k účasti na pracovním setkání „PLANETÁRNÍ SUPERHRDINSTVÍ“

 | ©

Pracovní setkání „PLANETÁRNÍ SUPERHRDINSTVÍ“

Pracovní setkání se uskuteční online pod názvem „PLANETÁRNÍ SUPERHRDINSTVÍ. O superhrdinech, padouších a mimozemšťanech. O jiných příbězích“ ve dnech 15. 9. – 3. 10. 2020. Jedná se o experimentální kreativní projekt založený na umělecké reakci na společný výchozí bod. Výstupem by měla být experimentální online umělecká sbírka děl různých formátů z oblasti performance, textu, médií a výtvarných umění v online prostředí v podobě happeningu, performance, festivalu, instalace, archivu. Pracovní setkání je součástí evropského projektu Create to Connect -> Create to Impact (více o projektu zde) a zúčastní se ho vždy jeden umělec vybraný každým partnerem projektu. Účast na pracovním setkání nabídne příležitost spolupracovat alespoň virtuálně s kolegyněmi a kolegy z následujících zemí: Belgie, Chorvatsko, Francie, Gruzie, ltálie, Libanon, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Velká Británie. Účast jednoho zástupce z ČR bude podpořena částkou 35 000 Kč.

 

Uzávěrka pro podání přihlášky je 14. 6. 2020.

Dále v textu najdete:

 • Koncept: O superhrdinech, padouších a mimozemšťanech. O jiných příbězích
 • Formát online pracovního setkání
 • Praktické informace a předběžný harmonogram
 • Kritéria pro výběr účastníků
 • Přihláška
 • O editorech
Koncept: O superhrdinech, padouších a mimozemšťanech. O jiných příbězích

Kulturní a mediální prostor je místem pro tvorbu, ale také místem hádek a bojů na toto téma: hrdinové a hrdinky jsou všude, ale čí jsou a pro koho tu vlastně jsou? Slova hrdina a hrdinka na sebe vážou mnoho odkazů a možných interpretací jak v mytologii a v kontextu protifašistických a antikoloniálních bojů, tak i v kontextu mediálních a pop-kulturních osobností. Probíhající vášnivá debata o budoucnosti na zničené planetě, která získává na aktuálnosti ve spojitosti s pandemickou krizí, ale také vytváří své vlastní hrdinské postavy, které jdou za hranice toho, co je v lidských silách. Jak říká Boris Buden, společnost už není médium pro realizaci utopie – jsou tedy superhrdinové lakmusovými papírky apokalypsy společnosti nebo představují neoliberální propagandu s ideologickým nádechem, která tvrdí, že společnost neexistuje? Potřebujeme superhrdiny ne proto, abychom od společnosti nic neočekávali, ale abychom všechno přehráli na nadpřirozené síly? Pokud jsou hrdinové skuteční a superhrdinové se objevují ve folkloru, místní kultuře a beletrii, je linie racionálního versus iracionálního přímá a rovná? Jaká jsou další vyprávění a příběhy?

Rádi bychom vás pozvali ke studiu a opětovnému vytvoření protikladné krajiny a ekosystému, ve kterém se objeví postava hrdiny. Hrdinové a jejich stíny z opačného konce spektra v sobě mají rozkolísanost, hodnoty a činy na hranici etiky a politiky, či „dobrého/špatného“, politicky „nekorektního“. Kdo je vnímán jako padouch a kdo jako hrdina a proč? Jaký byl význam hrdiny v minulosti a jaký je nyní? Jaké jsou rozdíly mezi hrdiny v populární kultuře a ve skutečném životě? Jakými silami hrdinové vládnou? Co hrdinové prozrazují o podmínkách společnosti, která je vytváří? Jsou hrdinové pouhými lidmi? Kdo jsou vetřelci uvnitř? Vyberte si jakýkoli úhel pohledu a ponořte se spolu s námi do tématu!

Úhly pohledů z vaší oblasti a prostředí jsou pro nás důležité, ale vnímáme také potřebu interakcí, které jsou nutné pro politickou nebo ekologickou rovnováhu. Kdo jsou hrdinky v našich dějinách a životě a kdo jsou superhrdinové v těch vašich? Co je spojuje a kde se setkávají?

Připojte se k nám a společně vytvoříme síť mezinárodního hrdinství, planetární tvorbu, která inspiruje navzdory trvající pandemické krizi, válečnému stavu a ničení planety.

Formát online pracovního setkání

Původně plánovaný formát pracovního setkání byl dvoutýdenní společný pobyt vybraných účastníků v Bělehradě. V důsledku pandemie SARS-CoV-2 bylo setkání „naživo“ nahrazeno spoluprací online. Celý projekt vede tým editorů a zahrnuje tři vstupy s různými lektory / autory, kteří se na dané téma zaměřují. Tým editorů připraví to nejzákladnější: výběr výchozích textů, videí a materiálu, který bude k dispozici všem účastníkům. Proběhnou také tři vstupy, ve kterých umělci rozvinou svůj koncept týkající se hlavního tématu v jakékoli formě: performance, aktivita v online prostoru, četba, kresba, nápad, myšlenka, gesto, koncept, video – cokoli, co může být představeno online jako výstup. Během pracovního setkání bude účastníkům k dispozici organizační tým pro případné konzultace. Výsledný materiál bude poté umístěn na webovou stránku projektu Create to Connect -> Create to Impact.

Lektoři / autoři:

Praktické informace a předběžný harmonogram
 • 15. - 22. 06. 2020

1. pracovní fáze: komunikace mezi organizačním týmem a umělci

 • 15.9 - 27. 9. 2020

2. pracovní fáze: vstupy a tvorba

 • 27. 9 - 3. 10.

3. fáze: nahrávání závěrečné online události na webovou stránku, zpřístupnění 3.10.2020

Projekty budou veřejnosti představeny na webové stránce sítě Create to Connect a na sociálních médiích partnerských organizací sítě Create to Connect. Vstupy budou dostupné online pouze po určitou dobu, pokud se s umělci nedohodneme jinak. Katalogové informace a dokumentace budou k dispozici déle.

Jazyk: angličtina (je možná kombinace s místními jazyky)

Organizační tým: Bojan Djordjev, Siniša Ilić, Nataša Mackuljak a Ivana Marjanović
 

Koordinace a produkce: Dragana Jovović pro United Artist Labour, Bělehrad a partneři projektu Create to Connect -> Create to Impact

Kritéria pro výběr účastníků

Fyzické osoby, které působní v oblasti umění, kultury nebo humanitních oborů. Výzva je určena pro fyzické osoby starší 18 let (rozhoduje den podání žádosti), které mají trvalý nebo přechodný pobyt v ČR. Od účastníků se očekává aktivní účast na programu pracovního setkání. Předpokladem pro účast je kromě profesních předpokladů i výborná znalost anglického jazyka, dobré orientační, komunikační i prezentační znalosti a samostatnost. IDU uhradí vybranému účastníkovi stipendium ve výši 35 000 Kč na základě smlouvy se splátkou ve výší 50% před zahájením pracovního setkání a splátkou ve výši 50% po dokončení příspěvku v rámci pracovního setkání.

Kritéria pro výběr

 • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce
 • odborné předpoklady jednotlivce pro účast na pracovním setkání
 • motivace pro účast na pracovním setkání
 • včasné podání přihlášky včetně všech požadovaných příloh

Výběr účastníků bilaterální výměny provádí Dramaturgická rada PerformCzech. Počítáme s účastní 1 osoby za ČR.

Přihláška

Přihláška se podává online na tomto odkaze. Její součástí je motivační dopis, který bude obsahovat očekávané výstupy/přínosy účasti na pracovním setkání (rozsah 0,5 – 1 NS), nestrukturované stručné CV (max. 1 000 znaků) a strukturované CV.

Přihlášku včetně požadovaných příloh je třeba odeslat do 14. 6. 2020.

About editors

Bojan Djordjev and Siniša Ilić collaborated on various artistic and research projects for over 20 years. Among others: leading a Working group K in Summercampas a part of WienWoche Festival, Vienna, in 2018 and together with Maja Mirković, co-curated Scene Work Ahead, Serbian Exhibition at Prague Quadrennial of Performance Design and Space, 2019.
 

Bojan Djordjev (b. 1977, Belgrade) is performance maker from Belgrade, educated in theatre and art theory in Belgrade at Faculty of Drama/University of Arts and Amsterdam at DasArts. Apart from Belgrade, his works have been shown in Berlin, Brussels, Amsterdam, New York, Shanghai, Vienna, Zurich, Zagreb, Rijeka, Ljubljana… Directing credits include performances based on: H. Guibert, E. Jelinek, J. Joyce, G. Ferčec, I. Sajko, and three operas including Les enfants terribles by J. Cocteau/P. Glass.He was a member of the editorial collective and co-founder of TkH (Walking Theory) platform and Journal for Performing Arts Theory(2001-2017). As an artist he is interested in using theatre as a place for collective thinking, a machine for processing complicated discursive propositions such as economy, art history, politics and critical theory. His recent works revolve around finding artistic and theatrical public formats for Marxist thought as well as research into artistic heritage of the Left in Yugoslavia and elsewhere.

Siniša Ilić (b.1977 Belgrade), is a visual artist, also working in the field of performance art. His work includes drawing, painting, installation, video аnd artist books. Ilić’s practice addresses social phenomena and mechanisms, exploring forms of labour, tension, social violence and states of uncertainty. Ilić collaborates with other artists and authors, on a range of collaborative projects. He is a co-founder of TkH (Walking Theory 2000-2017) art and theory platform from Belgrade. He showed his works at: On the Shoulders of Fallen Giants, 2 Industrial biennial, Rijeka, My Sweet Little Lamb and Gallery Nova, Zagreb, Apoteka Gallery, Vodnjan, Belgrade Cultural Centre, October Salon, Museum of Contemporary Arts, Belgrade; Georges Pompidou Center, Kadist Art Foundation, Paris; Tate Modern, galleries Calvert 22 and Forham London; Ural biennial, Yekaterinburg, Lofoten festival, Norway; Museum of Contemporary Arts, Mestni Muzej and Moderna Galerija, Ljubljana; Open Space, Vienna; DEPO, Istanbul; Arsenal Gallery, Bialystok; Tennis Palace Museum, Helsinki. http://sinisailic.blogspot.com

M.A. Nataša Mackuljak (b.1977 Brčko, Bosnia and Herzegovina) is performer, multimedia artist, social worker, curator and cultural producer. She is actual PhD candidate at the Institute for Education in the Arts, Academy of Fine Arts, Vienna with the theses On historical continuities between anti-fascist woman’s action and feminist performance art in ex Yugoslavia. Over the last 3 years (2016/17/18) she worked together with Ivana Marjanović as Artistic Director and Manager of the International and Transcultural Festival for Art and Activism-Wienwoche, Vienna. In November 2013 she acquired her Master's degree at the Academy of Fine Arts of Vienna, graduating in the class for Post-conceptual art practices, with the performance “Bodies, Borders, and the Politics of Transition”. Her art projects deal with issues of migration, precariousness and gender. She studied Science and Multimedia Technology at the University of Social Sciences in Udine and worked in Italy on media projects as the radio and TV editor of weekly shows on Radio and TV Rai 3 (2005 - 2008). As a war refugee in the 1990s, she was involved in feminist anti-war movements in the former Yugoslavia: since 1994 she has been part of the Woman in Black Belgrade; she was co-founder and vice-director of Youth Peace Group Danube, Vukovar, Croatia (1997 - 2002); and she was an international project coordinator for youth issues in Bosnia and Herzegovina through the Swedish Embassy program in Sarajevo (1999 - 2002).

Dr. Ivana Marjanović born in Belgrade, Yugoslavia; 2006-2019 lived in Vienna, since 2019 in Innsbruck. Art historian, cultural studies researcher, author, curator and cultural producer. She is a new artistic and managing director of contemporary art space KUNSTRAUM INNSBRUCK as well as a member in the new editorial board of Migrazine, a multilingual online magazine by migrant women* for everyone (http://migrazine.at/). Together with Nataša Mackuljak she worked as artistic and managing director of art and culture festival WIENWOCHE in Vienna (2016, 2017, 2018). She was a co-founder and co-curator of the Kontekst Gallery in Belgrade (2006-2009). She graduated in Art History at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, in 2005; in 2017, she received a PhD of Philosophy from the Department for Art and Cultural Studies, Academy of Fine Arts Vienna (Thesis: Staging the Politics of Interconnectedness between Queer, Anti-fascism and No Borders Politics. The Case of QueerBeograd Cabaret). Research and work interests - interdisciplinary and situated at the intersection of cultural production, arts and politics, shaped by curating in the context of post-Yugoslavian transitional space and artistic and cultural engagement in Austrian migratory society. Co-author of artistic and collective projects among other “Pfusch Baustelle '' performances with Nataša Mackuljak.

https://independent.academia.edu/MarjanovicIvana

 

Datum a čas

1. 6. 2020 0:00 - 14. 6. 2020 0:00

Oddělení

Oddělení mezinárodní spolupráce

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.