30. světový kongres Mezinárodní asociace divadelních kritiků

  | ©

Kongres probíhající v rámci festivalu Divadelní svět Brno 2024.

Mezinárodní asociace divadelních kritiků (IATC-AICT) pořádá teatrologickou konferenci „Pravda“ v kafkovském světě divadla – tragická nebo komická? V rámci 30. ročníku světového kongresu udělí také cenu Thálie za přínos v oboru.

V divadle je vše pravdivé i nepravdivé zároveň. Co se však stane, když diváci přestanou zažívat sdílený pocit pravdy a skutečnosti? Jak by měla dramaturgie divadel reflektovat skutečnost, že lidé jsou již ztraceni v neustálém chaosu a nejistotě, co je realita a co fikce, když je náš polarizovaný a silně digitalizovaný svět denně manipulován? Co jiného je pravda v éře postpravdy?

Těmto a podobným tématům se bude věnovat teatrologická konference "Pravda" v kafkovském světě divadla - tragická nebo komická?, která se uskuteční ve středu 22. května 2024 od 10:00 v prostorách brněnské Reduty, Téma bylo inspirováno stým výročím, které uplyne v červnu 2024 od smrti Franze Kafky.

Odborné akce jsou tradiční součástí světových kongresů Mezinárodní asociace divadelních kritiků IATC-AICT. V první části konference, která se uskuteční v rámci brněnského setkání světových kritiků, zazní příspěvky reflektující inscenace z různých zemí světa, které přímo vycházejí z díla Franze Kafky. V této sekci zazní příspěvky účastníků z Francie, Číny, USA, Koreje, Slovenska a České republiky. Za České středisko AICT vystoupí se svým příspěvkem MgA. Hana Strejčková PhD. a doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.

Můžeme však očekávat i prezentace o inscenacích či tvůrcích, které přednášející považují za "kafkovské" v nejširším slova smyslu, ať už z hlediska jejich témat souvisejících s mocenskou manipulací, nebo jejich specifické kafkovské až orwellovské atmosféry. Zde se představí teatrologové z Finska, Švédska, Japonska, Řecka a Íránu.

Ve čtvrtek 23. května ve spojitosti s 30. světovým kongresem a valným shromážděním IATC-AICT proběhne také předání ceny Thálie 2024 renomované teatroložce prof. Dr. Erice Ficher-Lichte za celoživotní přínos v oboru. Paní Erika Fischer-Lichte si cenu převezme osobně v Brně v divadle Reduta. Začátek ceremoniálu je v 15:00. Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme na obě akce.

Cena Thálie je prestižním oceněním IATC-AICT za mimořádný přínos v oblasti divadla a divadelní vědy. Uděluje se kritikům, teoretikům nebo režisérům, kteří sehráli významnou roli při utváření globálního chápání divadla v různých kulturních oblastech a zasloužili se rozvoj divadelního prostředí, politiky a estetiky.

Registrace na konferenci a předání ceny Thálie

Kontaktní osoba: Barbora Formánková, tajemnice Českého střediska AICT, barbora.formankova@idu.cz

Kongres se koná z iniciativy PerformCzech, Institutu umění – Divadelního ústavu v koordinaci s Asociací českých divadelních kritiků. Návrh na pořádání 30. ročníku světového kongresu Mezinárodní asociace divadelních kritiků v České republice byl odhlasován výkonným výborem AICT. Organizátorem akce je Institut umění – Divadelní ústav a české centrum Asociace divadelních kritiků, spolupořadatelem Národní divadlo Brno.

Datum a čas

20. 5. 2024 0:00 - 26. 5. 2024 0:00

Oddělení

Oddělení mezinárodní spolupráce

Registrace

zde

Kontaktní osoba

  | ©

Barbora Formánková

TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA AICT, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

+420 721 844 525

barbora.formankova@idu.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.