Mgr. Martina Pecková Černá, PhD.

Jméno a příjmení: Martina Pecková Černá
Titul:  Ph. D., Mgr.

Oddělení: Oddělení mezinárodní spolupráce
Email: martina.peckova-cerna@idu.cz
Telefon: +420 224 809 113, +420 775 858 794

Teatroložka, překladatelka a kulturní manažerka. Do sféry jejího zájmu patří současná dramatika, především německy a španělsky psaná, současná česká scénická umění a kulturní politiky zemí střední Evropy. Je tajemnicí Českého střediska ITI (Mezinárodní divadelní ústav). Od r. 2010 je vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce IDU. 

Vzdělání

Absolventka oboru Divadelní věda (magisterské studium), Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a oboru Hudební produkce (doktorské studium), Katedra hudební produkce, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze. 

Odborná a vědecká činnost

 • Od 2018 dosud Garantka výzkumné oblasti „České nezávislé divadlo po roce 1989” v rámci DKRVO
 • Od 2018 dosud členka redakčního týmu informačního portálu o českých scénických uměních Performczech.cz 
 • Od 2010 dosud vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce, Institut umění – Divadelní ústav 
 • 2019 přednášková činnost na Katedře produkce, Divadelní fakulta AMU
 • 2007–2010 přednášková činnost na Katedře divadelní vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
 • 2005–2009 lektorka a redaktorka Divadelního oddělení, DILIA, o. s.
 • dramaturgická spolupráce na divadelních inscenacích, umělecký překlad, odborné studie a články pro divadelní a kulturní periodika

Konference

 • 2019 konference „Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989“, Katedra kulturológie, Univerzita Konštantína Filozofa, Slovensko (příspěvek: K metodologii výzkumu českého nezávislého divadla po roce 1989)
 • 2019 dramaturgie a koordinace mezinárodní konference „DIVADLO A SVOBODA - Proměna paradigmatu evropské nezávislé divadelní kultury po roce 1989“, Praha (příspěvek v rámci úvodního bloku Quadrilogue between East and West)
 • 2019 mezinárodní konference „Philosophy at Play“, Praha (příspěvek: Independent Theatre as A Playful Barometer of Democratic Society)
 • 2019 Dramaturgie sympozia „Střed zájmu: Kultura mobility v éře klimatických změn“, Praha (v rámci zasedání networku On the Move)
 • 2018 dramaturgie a koordinace konference  Mezinárodního divadelního ústavu „UNESCO Goals and Performing Arts for the 21st Century”, Praha
 • 2018 dramaturgie mezinárodního putovního sympozia „DRAMplan pro Nové Milénium – divadlo jako veřejná hodnota, veřejná investice, veřejná potřeba?“, Praha a Bratislava
 • 2017    dramaturgie a koordinace konference „Over the Edge – Risk, Fear and Courage in (Theatre) Creation“, Olomouc (v rámci evropského projektu Create to Connect)
 • 2017 dramaturgie a koordinace mezinárodního sympozia „East and Central European Modernity Rebuilding in Performing Arts”, La Bellone, Belgie
 • 2016 dramaturgie a koordinace mezinárodní putovní konference „PACE.V4: Transport and Infrastructure in V4 Performing Arts“, ČR-Slovensko-Polsko-Maďarsko
 • 2011 dramaturgie mezinárodního sympozia o současné dramatice „DRAMplan”, Praha (doprovodný program Pražského Quadriennale)
 • 2009 dramaturgie konference „Divadlo a revoluce“, Praha (příspěvek: Pražský underground – podhoubí revoluce)
 • 2007 Teatrologické sympozium „Acción Teatral de la Valldigna“, Universtitat de Valencia, Španělsko (příspěvek: Experiencia histórica en el teatro chceco actual: Movimiento eterno sobre el terreno estable, „Perzekuce“ y „Exit“ – dos proyectos del teatro político checo independiente) 
 • 2006 Teatrologická konference „České a slovenské drama po roce 1989“, Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (příspěvek: Moc, nemoc a ne-moc místa v dramatice Miroslava Bambuška)
 • 2006 Přednáška Místopis latinskoamerického divadla – dramatika 90. let (Argentina, Brazílie, Mexiko), Divadelný ústav, Slovensko
 • 2004, 2005 „XIV. Kongres o iberoamerickém a argentinském divadle“, Universidad Buenos Aires, Argentina (příspěvek v roce 2005: Současná latinskoamerická dramatika – evropský pohled jako programová součást projektu Sezóna českého divadla v Latinské Americe pořádané Divadelním ústavem v Praze)
 • 2003–2012 dramaturgie, koordinace a příspěvky na mezinárodních teatrologických konferencích TRANSTEATRAL, Praha (roky konání: 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012)

Koordinace a kurátorství výstav

 • 2019 kurátorka výstavy „Divadlo a svoboda: První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989“, Praha 
 • 2017 koordinace výstavy "Shakespeare in Prague – Imagining the Bard in the Heart of Europe”, Columbus Museum of Art, USA
 • 2015 ko-kurátorka výstavy „České loutkové divadlo třikrát jinak“ (prezentace Praha, Hradec Králové, Soul, Tokio, Sofie, Ammán)
 • 2013–2014 Koordinace výstavy „Salon české scénografie“, (prezentace Brno, Praha)
 • 2013 koordinace výstavy “Strings Attached: The Living History of Czech Puppets“, Columbus Museum of Art, USA 
 • 2011 koordinace výstavy “Puppets after the Year Zero”, World Festival of Puppet Theatres, Charleville-Mézières, Francie 
 • 2009 koordinace a kurátorka výstavy „Divadlo a revoluce: První týdny sametové revoluce v českých a moravských divadlech“ (prezentace Praha, Olomouc, Brusel, Moskva)
 • 2009 koordinace výstavy „Josef Svoboda – World-Renowned Scenographer”, Teatro Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina

Koncepty, dramaturgie a/nebo management projektů (výběr):

 •  mezinárodní projekt ASSET – Audience Segmentation System in European Theatres (od 2018)
 • mezinárodní symposium DRAMplan for New Millennium – divadlo jako veřejná hodnota, investice, potřeba, Praha and Bratislava (2018)
 • mezinárodní symposium Mezinárodní divadelní ústav, cíle UNESCO a scénická umění pro 21. století (Praha, 2018)
 •  Remembering 1918: Too Soon Too Late (performativní výstava in situ), Belgie (BOZAR), Maďarsko, Česká republika (2018)
 •  HI PerformanCZ: návštěvnický program pro Prahu (od 2018)
 •  garant výzkumného projektu České nezávislé divadlo po roce 1989 (od roku 2018)
 •  mezinárodní symposium East and Central European Modernity Rebuilding in Performing Arts, Belgie (2017)
 •  koncepce propagace českého divadla do zahraničí (2014)
 •  PACE.V4 (Performing Arts Central Europe - Visegrad Countries Focus) (od roku 2012)
 •  Creative Encounters, setkání evropských a asijských organizací podporující mobilitu, Praha, Česká republika (2013)
 •  Fokus na scénická umění zemí Visegrádské skupiny a prezentace českého scénického umění v rámci veletrhu scénických umění PAMS, Soul, Jižní Korea (2012, 2017)
 •  prezentace českého tance na veletrhu Tanzmesse, Düsseldorf, Německo (2012, 2014)
 •  Noc divadel (od roku 2013)
 •  prezentace a showcase českého divadla, tance a hudby na veletrhu scénických umění APAP, New York, USA (2011, 2013)
 •  mezinárodní symposium o současné dramatice DRAMplan2011 (2011)
 •  přehlídka českého divadla pro zahraniční hosty Czech Theatre Showcase (2010)
 •  Generační ikony ve (střední) Evropě (2009-2013)
 •  Česko-argentinské bienále e-Golems (2009)

 

 

článková bibliografie
knižní bibliografie

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.