Go and See

 | ©

Program na podporu krátkodobé mobility

Na základě pověření Ministerstva kultury ČR vyhlašuje IDU dvakrát ročně výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Cílem programu je podpořit mezinárodní spolupráci a profesionalizaci českého umění v oborech divadlo, tanec, hudba, literatura, výtvarné umění.

Důvodem realizace programu je neexistence podobného typu podpory na státní ani jiné správní úrovni. Zaměření programu: podpora vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních sítí, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích.

Toto výběrové řízení vyplňuje chybějící druh podpory v České republice v oblasti profesionálního umění. Krátkodobá mobilita je jednou z prioritních oblastí rovněž na úrovni Evropské unie a mapováním situace a doporučeními se zabývaly i dvě expertní pracovní skupiny při Evropské komisi.

Výsledky 2. kola výběrového řízení Go and See 2018

 

Základní podmínky

 • zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí,
 • cesta musí mít nekomerční charakter,
 • cesta se musí týkat pouze oboru, v němž IDU působí (popřípadě jejich kombinace): divadlo, tanec a nový cirkus, hudba, literatura, výtvarné umění (včetně architektury a designu),
 • účastník akce pořádané v zahraničí některou mezinárodní nevládní organizací přiloží doporučující stanovisko příslušného českého střediska (komitétu) této organizace,
 • cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu,
 • cesta musí být po všech stránkách (tj. včetně ekonomické) realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce.

Vzhledem ke stále stoupajícímu zájmu kulturní veřejnosti o výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění byla v r. 2018 doplněna specifikace kritérií pro žadatele:

 • v jednom kalendářním roce není možné žádat dvakrát na stejnou akci; v případě, že žádosti nebylo vyhověno v prvním kole výběrového řízení, nebude podpořena ani v druhém kole,
 • program není určený k financování hostování souboru na akci v zahraničí; na podporu výjezdů do zahraničí slouží jiné grantové řízení MK ČR,
 • program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav, financování zkoušení k již domluvenému projektu),
 • vzhledem k omezeným finančním prostředkům komise ve většině případů nepodporuje výjezd více zástupců jedné organizace na jednu akci,
 • mobilita zaměstnanců příspěvkových organizací státu bude podpořena pouze ve výjimečných případech; žadatel musí prokázat, že jeho výjezd přesahuje náplň jeho práce v organizaci,
 • pokud se žádost vztahuje na workshop, měl by být součástí širšího programu festivalu (podpora se nevztahuje např. na výjezd na měsíční workshop či rezidenční pobyt).

Veškeré informace, kompletní podmínky a přihlášku ke stažení najdete na stránce aktuální výzvy.

 

 

Kontaktní osoba

 | ©

Pavel Štorek

mezinárodní projekty, program Go and See

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Odebírejte náš newsletter

Mějte přehled o všem, co se děje ve světě kultury.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů. Před přihlášením si přečtěte podmínky zpracování zde.