Go and See

 | ©

Program na podporu krátkodobé mobility

Na základě pověření Ministerstva kultury ČR vyhlašuje IDU dvakrát ročně výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Cílem programu je podpořit mezinárodní spolupráci a profesionalizaci českého umění v oborech divadlo, tanec, hudba, literatura, výtvarné umění.

Důvodem realizace programu je neexistence podobného typu podpory na státní ani jiné správní úrovni. Zaměření programu: podpora vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních sítí, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích.

Toto výběrové řízení vyplňuje chybějící druh podpory v České republice v oblasti profesionálního umění. Krátkodobá mobilita je jednou z prioritních oblastí rovněž na úrovni Evropské unie a mapováním situace a doporučeními se zabývaly i dvě expertní pracovní skupiny při Evropské komisi.

Byl vyhlášen další ročník programu na podporu krátkodobé mobility. Pozor, uzávěrka pro druhé  kolo je 12. 9. 2019!

Výzva Krátkodobá mobilita - Go & See 2019

Základní podmínky
 • Zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí.
 • Cesta musí mít nekomerční charakter.
 • Cesta se musí týkat pouze oboru, v němž IDU působí (popřípadě jejich kombinace):
 •           divadlo
 •           tanec a nový cirkus
 •           hudba
 •           literatura
 •           výtvarné umění (včetně designu)
 •           architektura
 •           kulturní management
   
 • Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu a nesmí být součástí studentské nebo pedagogické mobility (např. doktorská studia a další). Podpora se nevztahuje na dlouhodobé pobyty, např. na výjezd na měsíční workshop, stáž či rezidenční pobyt v zahraničí.
 • Program není určený k financování hostování souboru na akci v zahraničí. Na podporu výjezdů do zahraničí slouží jiné grantové nástroje MKČR.
 • V souladu s principy udržitelné mobility musí žadatel pro cesty mezi 100 až 700 km použít vlak nebo autobus. Jiné dopravní prostředky lze použít pouze v případě politické nestability či nefunkční dopravní infastruktury v daném regionu, a to na základě řádného zdůvodnění.
 • Podpora cest zástupců mezinárodních nevládních organizací registrovaných v UNESCO bude probíhat v rámci separátního výběrového řízení.
 • Žadatel může být podpořen v jednom kalendářním roce pouze jedenkrát. V případě, že žádosti nebylo vyhověno v prvním kole výběrového řízení, nebude podpořena ani v druhém kole.
 • Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).
 • Vzhledem k omezeným finančním prostředkům komise ve většině případů nepodporuje výjezd více zástupců jedné organizace na jednu akci. Pokud takový případ nastane, je nutné doložit podrobné zdůvodnění, kde bude vyspecifikován např. rozdílný účel cesty, jiná aktivita apod.
 • Mobilita zaměstnanců příspěvkových organizací státu bude podpořena pouze ve výjimečných případech. Žadatel musí prokázat, že jeho výjezd přesahuje náplň jeho práce v organizaci.
 • Zahraniční cesta musí být po všech stránkách realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce, tj. do 31.12. 2019.
Výsledky programu Krátkodobá mobilita v uplynulých letech 

2013 - I. kolo
2013 - II. kolo

2014 - I. kolo
2014 - II. kolo

2015 - I. kolo
2015 - II. kolo

2016 - I. kolo
2016 - II. kolo

2017 - I. kolo
2017 - II. kolo

2018 - I. kolo
2018 - II. kolo

2019 - I. kolo
2019 - II. kolo

 

 

 

Kontaktní osoba

 | ©

Pavel Štorek

mezinárodní projekty, program Go and See

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví