Jak na scénická umění online

 | ©

Cyklus online diskusních setkání
8. – 11. 6. vždy od 10 do 12 hodin na platformě Zoom

Cyklus online diskusních setkání „Jak na scénická umění online“ reaguje na nové podmínky, které pro živé umění přinesla vládní opatření zavedená v důsledku pandemie SARS-CoV-2. V jejich důsledku řada umělců i organizací přistoupila k zpřístupňování své tvorby prostřednictvím digitálních médií. Problematika zpřístupňování jak nových uměleckých obsahů a živých přenosů, tak již existujících záznamů či jejich nových verzí připomněla i otevřela řadu metodologických otázek, vyvolala obavy z úbytku živých produkcí v budoucnosti a zároveň klade nové nároky na umělce i kulturní pracovníky působící ve sféře scénických změní.

Z dotazníkového šetření zaměřeného na aktuální potřeby českých scénických umění v důsledku pandemie SARS-CoV-2, které Institut umění – Divadelní ústav realizoval v rámci programu „Propagace českých scénických umění do zahraničí“ v dubnu 2020, jednoznačně vyplynulo, že v této oblasti chybí řadě zástupců českého divadla a tance znalosti, dovednosti a know-how. Šetření přineslo také další podněty pro edukativní, diskusní a zahraniční aktivity i pro oborové profesní organizace. Na téma „Jak na scénická umění online“ proto naváží další diskusní setkání. V současné době připravujeme diskuse na témata titulkování inscenací, udržitelnost v divadle a regionální mezinárodní spolupráce.

Cyklus online setkání „Jak na scénická umění online“ se zaměřuje jak na problematiku záznamu divadelního představení pro účely archivace, následného studia a prezentace pro odbornou veřejnost, tak na problematiku zpřístupňovaní divadelní a taneční produkce prostřednictvím digitálních platforem pro širokou veřejnost. V jednotlivých částech by se měl zabývat alespoň základními otázkami souvisejícími s těmito tématy: metodika kompletního záznamu divadelního představení, autorskoprávní složka záznamu divadelního představení, střih záznamu divadelního představení, dramaturgie záznamu divadelního představení. Online setkání budou mít moderovanou diskusní část odborníků na danou problematiku, poté bude následovat prostor pro otázky ze strany publika.


Program

 

8. 6. 10–12
Metodika kompletního záznamu divadelního představení

Diskutují:

 • Roman Prorok, mediální poradce, výkonný producent, režisér
 • Ondřej Šejnoha, ředitel Studia FAMU
 • Peter Kotrha, kameraman a střihač

Moderuje:

 • Petr Dvořák, Muzeum umění Olomouc

Link k registraci na webinář Metodika kompletního záznamu divadelního představení

Petr Dvořák 
Absolvent divadelních a filmových studií na FF UP Olomouc. Působil jako odborný asistent šéfa činohry a asistent inspice v Moravském divadle Olomouc. Jako dramaturg se podílel na cyklu krátkých video dokumentů Památky Dnes. Publikoval v Divadelních novinách, Theatralia Brno, 25fps.cz a dalších. Od roku 2016 působí jako dramaturg a produkční v Divadle hudby, dnes Muzeu umění Olomouc. V roce 2019 začíná spolupracovat jako externí pedagog s Ateliérem fyzického divadla JAMU.

Roman Prorok  
Absolvent katedry filmové a televizní žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, novinář v ČTK a v ČT. Zpočátku se zabýval amatérskou dokumentární filmovou tvorbou, věnuje se kameře, střihu a režii, mj. autor filmového dokumentu Než spadne poslední opona(1979) o historii mostecké divadelní scény před její demolicí kvůli těžbě uhlí. Působil jako mediální poradce a tiskový mluvčí. V roce 2010 zakládá nezávislou tvůrčí skupinu GoodMedia Praha.Od roku 2013 spolupracuje s Divadlem na Vinohradech a vytvořil již celkem 53 záznamů inscenací této scény za uplynulých sedm sezón.

Ondřej Šejnoha 
Od roku 2010 ředitel Studia FAMU (SF), produkčního domu Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU). Spolupráce s FAMU se datuje do roku 2006, kdy na pozici vedoucího výroby zahraničních projektů katedry FAMU International spolu-definoval mezinárodní program fakulty.
Za dobu jeho působení se podařilo FAMU dosáhnout jednak na významná mezinárodní ocenění studentské tvorby, např. letošní ocenění Oscar®  pro animovaný film Dcera (kategorie nejlepší mezinárodní studentský animovaný film) a současně i finálová nominace snímku v kategorii nejlepší krátký animovaný film v rámci 92.ročníku Oscar® , několika-kolikanásobné nominace v kategorii Cinéfondaton v rámci filmového festivalu v Cannes, cena za nejlepší režii krátkého filmu na festivalu Sundance (snímek Furiant - 2016), stejně tak na ocenění na domácí půdě např. Cena Magnesia / Český lev a další.
Z pozice ředitele SF je úzce zapojen do otázek praktické filmové výuky fakulty a otázek filmových a televizních technologií obecně.
Od r. 2013 se intenzivně účastní projektu generální rekonstrukce Studia FAMU, včetně výstavby unikátní Referenční projekce (2015 - 2017) a následných instalací technologií (2017 - do současnosti).

Peter Kotrha 
SK, Trenčín
V roce 2008 absolvoval magisterské studium Filmové a televizní fakulty VŠMU.
Od r. 2005 působí jako kameraman a střihač v oblasti filmu, videa, videoreportáže a hlavně dokumentárního filmu.
Externě spolupracuje s RTVS, postprodukčními studii, filmařemi, režiséry a filmovými festivaly.
Podílí sa na výrobě dokumentárních filmů pro neziskové organizace, videozáznamů divadelních představení pro umělce a umělecké organizace.
Je předsedou občanského sdružení DogDocs, zabývajícím se tvorbou audiovizuálních děl a organizováním a lektorováním filmových workshopů v Čechách a na Slovensku.
Jako pedagog ve sféře kinematografie a videa externě vyučuje na středních uměleckých školách. Od roku 2019 je členoe Asociáce Slovenských Filmových Strihačov (ASFS).

 

9. 6. 10–12
Autorsko-právní složka užití záznamu divadelního představení

Přednáší:

 • František Vyskočil, specializace na práva autorů a výkonných umělců, reklamní a filmové právo, ochranu osobnosti a ochranu dobré pověsti právnických osob / pedagog AMU

Link k registraci na webinář Autorsko-právní složka užití záznamu divadelního představení

František Vyskočil 
Absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1990 a na této škole později získal i akademický titul JUDr. a Ph.D. Od roku 1991 působí v advokacii, nejprve v rámci pobočky francouzské advokátní kanceláře a následně jako partner Advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol. František Vyskočil se zejména specializuje na autorské právo,  ochranu osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. František Vyskočil přednáší od roku 2005 právo studentům katedry produkce všech tří fakult Akademie múzických umění (DAMU, HAMU a FAMU) a od roku 2002 m.j. úzce spolupracuje s DILII, divadelní, literární a audiovizuální agenturou, z.s., jako její právní zástupce.

 

10. 6. 10–12
Střih záznamu divadelního představení

Diskutují:

 • Pavel Jirásek, Česká televize / Ateliér audiovizuální tvorby a divadla JAMU
 • Jiří Šimek, lektor workshopů základy střihu videa / Ufftenživot
 • Stanislav Dobák / tanečník, videoumělec, fotograf

Moderuje:

 • Věra Ondrašíková, choreografka, tanečnice

Link k registraci na webinář Střih záznamu divadelního představení

Věra Ondrašíková
Vystudovala výtvarné gymnázium a poté obor choreografie na pražské AMU. Jako tanečnice se podílela na projektech českých a zahraničních choreografů. Získala cenu „The most outstanding dancer” na festivalu Masdanza na Kanárských ostrovech  a hlavní cenu za skupinové dílo. Její představení byla uvedena na festivalech Biennale de la danse v Lyonu, Aerowaves v Londýně, Aerodance v Amsterdamu, Cynetart v Drážďanech atd. Vytvořila choreografii k Havlovým Antikódům na Nové scéně, které byly v roce 2013 uvedeny ve Washingtonu, Miami a New Yorku. V roce 2017 spolupracovala jako interpretka s japonským choreografem Minem Tanakou na představení A Body v divadle Archa.
Inscenace GUIDE (2015) získala řadu ocenění a dočkala se několika desítek uvedení po celém světě. Obdržela tři prestižní ocenění na České taneční platformě 2016: Cenu diváků, Cenu za světelný design a cenu Tanečník roku pro Jara Ondruše. V roce 2017 bylo představení vybráno mezi dvacet nejzajímavějších evropských počinů v rámci mezinárodní sítě Aerowaves. GUIDE tak zahájil tuto prestižní přehlídku přímo v dánském Aarhusu, kde jej zhlédlo přes 300 zahraničních promotérů.

Pavel Jirásek
Režisér, scénárista, hudebník a literát
Vystudoval estetiku a hudební vědu na FF MU v Brně. Od roku 1994 dodnes ve svobodném povolání. Je zakládajícím členem uměleckého sdružení BRATRSTVO, které významně působilo zejména v letech 1989–1995. Byl iniciátorem stejnojmenné rockové formace. Společně s Bratrstvem realizoval řadu hudebních a mediálních projektů (výstavy, koncerty, klipy, dokumentární film, atd.), s ohlasem i v mezinárodním měřítku.
Od roku 1997 se začal pravidelně objevovat na obrazovce České televize - jako moderátor, scénárista a později též jako režisér. Od roku 2000 se jeho spolupráce s ČT prohloubila a od té doby se věnuje výrazně scenáristice a režii.
Za svá díla pro ČT získal přes dvacet festivalových cen.
Jako kurátor se zúčastnil více jak 40 tuzemských i zahraničních výstavních projektů spojených s uměním české loutky.
Od roku 2009 působí v Ateliéru audiovizuální tvorby a divadla DIFA JAMU, kde se zaměřuje na problematiku filmového jazyka, audiovizuálního záznamu divadla a zejména pak na dokumentární film o umění.

Jiří Šimek
Je divadelní tvůrce. Věnuje se autorské tvorbě a je spoluzakladatelem Ufftenživot. Absolvent katedry alternativního a loutkového divadla v atelieru herectví Petry Tejnorové pražské DAMU.
Jako herec/performer hostuje v nezávislých divadelních projektech především v Praze. Účinkuje ve filmech a v televizi.
Ve své autorské tvorbě se zabývá souhrou fyzického divadla, tance, improvizace slampoetry a nových médií, jež dohromady spojuje téma projektu. Nejnovější projekt je jeho první solová inscenace Words of Apology (2019) .
Mezi lety 2015 – 2018 byl tvůrcem PR obsahu pro pražské Studio ALTA, kde vytvářel široké spektrum videí pro web a sociální sítě. Pro platformu Ufftenživot vytváří trailery k inscenacím a v dalších několika inscenacích byl tvůrcem videoprojekcí. V současné době pravidelně vede workshop “Základy střihu videa” v rámci platformy www.art-gate.cz

Stanislav Dobák (SK)
Kameraman / střihač / choreograf.
Stanislav Dobák se narodil v červenci 1987 ve slovenském Popradě. Absolvoval Performing arts research and training studios v belgickém Bruselu a na univerzitě v britském Hertfordshiru získal bakalářský titul v oboru fotografie. Dobák je aktivním fotografem, kameramanem a střihačem na volné noze působícím v celé Evropě a specializuje se na vytváření obsahu zachycující lidské tělo v pohybu. Má více než devět let zkušeností v oblasti filmu a střihu v soukromém, firemním i uměleckém sektoru. V roce 2014 režíroval krátký dokumentární film ‘Off-beat live’, který zachycoval proces vytváření performance Milana Tomášika. Ve spolupráci s Jamie Lee vytvořil v roce 2015 film/fotografickou instalaci ‚Stranger‘, která byla následně vybrána pro projekci na festivalu Cinedans v Nizozemí. V roce 2016 byl pověřen režií politického tanečního filmu ‚Lapsus‘ o justičních omylech v Itálii. Ve spolupráci s Jamie Lee spolurežíroval, natočil a sestříhal krátký film Escape, který obdržel cenu za filmovou narativní formu (Choreographic captures 2016). V roce 2016 se stal fotoreportérem pro belgické RadioX. V posledních letech sbírá cenné zkušenosti jako filmař na volné noze a spolupracuje se sociálními, politickými, vzdělávacími a novinářskými organizacemi, např. The Washington Post a projekt Syria. Jako střihač vytváří obsah pro firemní a socio-politické klienty, ale i pro mnoho uměleckých institucí a jednotlivců v celé Evropě.

 

11. 6. 10–12
Dramaturgie záznamu divadelního představení

Diskutují:

 • Ondřej Šrámek, kreativní producent, redaktor, dramaturg / Česká televize
 • Luděk Horký, teatrolog, manažer vývoje - Centrum dramaturgie dětské tvorby České televize
 • Jan Malík, tanečník, pedagog, choreograf, producent a kurátor projektů současného tance / Pulsar

Moderuje:

 • Marta Ljubková, šéfdramaturgyně Činohry Národního divadla

Link k registraci na webinář Dramaturgie záznamu divadelního představení

Marta Ljubková
Vystudovala bohemistiku na FF UK a dramaturgii na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze. Od ukončení školy se věnuje dramaturgii a literární kritice. Krátce působila v angažmá v Západočeském divadle, pak byla několik let ve svobodném povolání a spolupracovala s různými režiséry klasického činoherního i alternativního divadla v Praze, Ostravě, Zlíně, Hradci Králové či Chebu, kde byla též dramaturgyní festivalu Divadlo jednoho herce. V roce 2011 byla (spolu s Andreou Královou) kurátorkou národní expozice na Pražském quadriennale.
V roce 2012 začala pracovat v Národním divadle, nejprve jako redaktorka programů, od ledna 2014 i jako dramaturgyně. S příchodem Daniela Špinara se stala šéfdramaturgyní. Doma i v zahraničí přednáší a píše o současné české próze a dramatu, vyučuje na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU.

Ondřej Šrámek
Absolvent dramaturgie na Divadelní fakultě AMU (1980). Od téhož roku je zaměstnancem Československé, respektive České televize. Nejprve jako redaktor vysílání, posléze jako dramaturg se specializací na záznamy divadelních představení. Tuto profesi zastává kontinuálně přes různé posty v podniku. Tento obor také přednáší na Divadelní fakultě AMU. Kromě toho působil jako dramaturg rok v Satirickém divadle Večerní Brno, tři roky v Jihočeském a Východočeském divadle, spolupracoval vícekrát s Městským divadle Brno a pravidelně s Českým rozhlasem Vltava na přípravě a komentování operních večerů. Několik let byl také dramaturgem Divadla Na Rejdišti, tedy divadla Státní konzervatoře v Praze. Televizní praxe zahrnuje nejen záznamy divadelních představení, ale také dokumenty o umění i hranou tvorbu.

Luděk Horký
Absolvent divadelní vědy na FF UK, dramaturg, režisér a pedagog. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval postupně jako lektor dramaturgie a dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie tvorby pro děti a mládež v České televizi. Vedle toho pravidelně dramaturgicky spolupracuje s režiséry Davidem Drábkem (např. inscenace Racek ve Slovenském Národním divadle, Richard III. v Klicperově divadle Hradec Králové a další) a Jakubem Šmídem (na inscenacích nezávislého pražského divadla D21). Od roku 1992 působí jako pedagog a režisér dětského divadla a divadla pro děti v pražském Divadle RADAR. Je stálým externím pedagogem Katedry divadelní vědy FF UK a místopředsedou Českého národního střediska ASSITEJ (mezinárodní nevládní organizace divadel pro děti a mládež). Jako divadelní lektor a metodik dlouhodobě spolupracuje s NIPOS ARTAMA. Napsal několik divadelních her pro děti. Příležitostně publikuje v Loutkáři a Divadelních novinách.

Honza Malík
Absolvoval Konzervatoř Duncan centre v r. 1999 a od té doby působí na volné noze. Jako tanečník má profesní zkušenosti ze Státní opery v Praze a z angažmá v rakouské Laroque Dance Comp. Spolupracoval se svými kolegyněmi choreografkami (Petra Hauerová, Marta Trpišovská, Věra Ondrašíková) i s Divadlem bratří Formany. Ovlivnila ho tvůrčí spolupráce s Evou Blažíčkovu (dvouletý umělecko-pedagogický projekt Špalíček) a s etnochoreoložkou Danielou Stavělovou. Byl u vzniku souboru NANOHACH (2004 - 2016), který dvanáct let umělecky vedl a ve kterém působil jako tanečník, produkční a manažer. Na poli současného tanečního umění inicioval a rozvíjel další aktivity či spolupráci s různými subjekty:  např. choreografická soutěž Cena Jarmily Jeřábkové/Festival Nové Evropy, série debat o současném tanečním umění Mluvme o tanci, taneční program na Prague Pride festival. Byl nominován na Cenu za nejlepší interpretaci 2008 a Cenu Tanečník roku 2010. Obdržel Best Actor Critics Award (Rusko, 2011), Osobnost roku 2014 (Festival …příští vlna/next wave…) a cenu Taneční manažer roku (Česká taneční platforma, 2017).
V současné době vede uskupení PULSAR (zal. 2016), jež se věnuje tvůrčí a vzdělávací práci choreografa Michala Záhory. Je dramaturgem NU Dance festivalu v Bratislavě, členem grantové komise slovenského Fondu na podporu umění a členem dramaturgické rady 1. Slovenské taneční platformy (listopad 2020). Od r. 2007 vyučuje na Konzervatoři Duncan centre. Mnoho let průběžně vede vzdělávací semináře či tvůrčí setkání pro profesionály, studenty tanečních škol nebo pro pedagogy a účastníky celorepublikových tanečních přehlídek a základních uměleckých škol napříč regiony ČR.

 


Setkání se uskuteční na ZOOM platformě, je nutné si předem stáhnout ZOOM aplikaci v bezplatné verzi. Po vyplnění registračního formuláře (viz výše uvedené odkazy na jednotlivé části) Vám přijde e-mail s odkazem na přistup do webináře. Registrujte se pokud možno 15 minut před začátkem akce, abyste se nezdrželi přihlašovací procedurou.

Typ akce

Diskuze

Datum a čas

8. 6. 2020 10:00 - 11. 6. 2020 12:00

Místo

online platforma Zoom

Oddělení

Oddělení mezinárodní spolupráce

Kontaktní osoba

 | ©

Barbora Comer

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

+420 775 856 540
barbora.comer@idu.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.