Kulturou za Ukrajinu

 | ©

Aktuální kulturní dění v souvislosti se současnou situací na Ukrajině.

Navazujeme na mimořádný newsletter Kulturou za Ukrajinu. Novou stránkou na našem webu chceme informovat ostatní organizace i jednotlivce o aktuálním dění jak v České republice, tak na Ukrajině i ve světě, o aktivitách ministerstva kultury, možnostech a příkladech pomoci, akcích a dalším dění v souvislosti s aktuálním válečným konfliktem. Naším cílem je shromažďovat informace a sdílet je se všemi, kdo mohou pomoci a kdo chtějí být informováni.

Budeme rádi, když nám pomůžete s naplňováním obsahu stránky. Pokud pořádáte akci, vyhlašujete sbírku, máte nabídky různého druhu apod., zašlete nám informace prostřednictvím formuláře nebo e-mailu ukrajina@idu.cz

Formulář k zasílání informací a podnětů


V případě, že budete chtít být pravidelně informováni o novinkách na této stránce, registrujte se prostřednictvím formuláře. 

Formulář k registraci pro zasílání novinek


Základní rozcestník

Pomoc, informace, postupy, kontakty

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • jejich web obsahuje informace pro zaměstnavatele a cizince, mimořádné dávky, pomoc dětem a povolení k pobytu

Naši Ukrajinci

 • centrální rozcestník s informacemi odkazujícími na výše uvedený web MVCR, nabídky a poptávky pomoci (Pomáháme Ukrajině), možnosti pomoci pro české občany

Pomáháme Ukrajině 

 • platforma Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty sdružuje nabídky a poptávky v oblasti: dobrovolnictví, tlumočnictví, doučování, materiální pomoc, ubytování, dopravy, právní a psychologické pomoci, administrativní pomoci
 • je nutné se registrovat

Stojíme za Ukrajinou 

 • rozsáhlý informační portál sdružující odkazy na jednotlivé weby týkající se různých oblastí pomoci (finance - kam přispět, různé druhy sbírek, ubytování - nabídky i poptávky, doprava - vlaky i dobrovolníci, právní, psychologická pomoc, atd.)

Hlídač státu

Člověk v tísni


Kultura pomáhá

Nabídky pomoci, žádosti o pomoc, příležitosti

Aktuálně probíhající a konkrétní příklady pomoci, nabídky pomoci ale i žádosti o zapojení se do projektů kulturních organizací.
NABÍDKY A ŽÁDOSTI O POMOC
 • Česká centra ve spolupráci s dalšími kulturními organizacemi pomáhají vybraným ukrajinským umělcům a partnerům prostřednictvím rezidenčních pobytů, tlumočení ad. Propojují umělce s partnerskými organizacemi. Podporují vybrané benefiční akce partnerských organizací.
 • Kultura pro Ukrajinu
  • Tanec Praha nabízí
   • Pro ukrajinské občany vstup zdarma na vybraná představení
   • Program Tanec do ubytoven nabízí ve spolupráci s dalšími divadly a profesionálními umělci zdarma volnočasový program do ubytovacích zařízení, která poskytují zázemí válečným uprchlíkům z Ukrajiny
   • Zdarma taneční lekce a výtvarné dílny pro děti ukrajinských uprchlíků
 • Asociace profesionálních divadel (APD) koordinuje za umělecký sektor ve spolupráci s Českými centry pracovní nabídky v českých kulturních institucích a propojuje je s potenciálními uchazeči o práci. Pokud víte o někom, kdo hledá uplatnění v kulturním sektoru (umělci ze všech uměleckých oblastí včetně podpůrných technických profesí), kontaktujte APD a ta pomůže s rozšířením poptávky do příslušné sítě.
 • Info portál IDU Culturenet nabízí po registraci umělcům, kulturním manažerům, odborníkům, technickým pracovníkům a dalším profesím z Ukrajiny vkládat pomocí formuláře pracovní nabídky a poptávky.
  • Formulář je v anglickém jazyce a nabídky/poptávky týkající se Ukrajiny jsou označeny vlajkou.
  • Kontakt: info@culturenet.cz, tel. +420 728 396 667
 • Culture for Ukraine, webová stránka IDU v anglickém jazyce určená pro ukrajinské občany přinášející informace především z oblasti kultury.
  • Pokud pořádáte pravidelný program určený pro děti či dospělé z Ukrajiny nebo organizujete jiné aktivity, které by mohly pomoci, napište na ukrajina@idu.cz.
 • Creative Shelter
  • shromažďuje nabídky a poptávky práce pro ukrajinské pracovníky v kreativních průmyslech
 • Nabídka volnočasových aktivit v Brně
 • Muzea pro Ukrajinu
  • Webová stránka AMG shromažďující informace o speciálních programech, akcích, informacích o aktuálních možnostech podpory, ad.
 • Actorsmap.cz nabízí ukrajinským umělcům registraci zdarma.
 • Program IMAGINE UA 
  • Městská divadla pražská nabízí ukrajinským umělcům, pobývajícím nyní v Česku kvůli válce, možnost pokračovat v přerušené umělecké práci. Výzva je určena také ukrajinským studentům se školními projekty.
  • Také nabízejí finanční stipendia ukrajinským dramatikům, a to zejména těm, kteří zůstávají na Ukrajině.
  • Kontakt: anna.turlo@m-d-p.cz, 720 461 034
 • Dům umění města Brno ve spolupráci s dalšími organizacemi připravil edukační list Po stopách soch, který je dostupný v ukrajinském překladu. Edukační list, který je k dostání v Domě umění, Domě pánů z Kunštátu, Turistickém informačním centru a ve vybraných centrech pro uprchlíky, nabízí interaktivní procházku centrem Brna.
 • Městská knihovna v Praze rozšiřuje svoji nabídku služeb pro ukrajinské občany. Doplňuje fond knih v ukrajinštině pro děti i pro dospělé (fond v tuto chvíli čítá několik stovek titulů). Knihovny poskytují prostor pro trávení volného času i spolkový život a širokou nabídku akcí, včetně těch v ukrajinštině. Zápis do knihovny je pro děti do 15 let zdarma, mimořádně knihovna nabízí zdarma zápis i pro dospělé z Ukrajiny.
 • HelpHubUA
  • Projekt, který propojuje dobrovolnické iniciativy a organizace na Ukrajině se zahraničními aktivisty a dárci.
  • Jedná se o online platformu, jejímž cílem je shromažďovat a zveřejňovat pouze ověřené projekty.
  • Více info ZDE.
 • Český výbor ICOM ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími partnery zřídily e-mailovou adresu uahelp@icom-czechia.cz, na níž mohou ukrajinští kolegové z muzeí zasílat zprávy o aktuálních potřebách (např. žádosti o dodávky obalových materiálů, dezinfekčních prostředků, ale např. i možné pomoci při konzervování – restaurování sbírkových předmětů nebo jejich dočasné uložení na bezpečném místě).
  • Zároveň vyzývají o zasílání aktuálních nabídek pomoci členské instituce v ČR. Ve spolupráci s Národním muzeem plánují zajistit a shromáždit dopravu potřebného materiálu na Ukrajinu.
 • Česká komora architektů ve spolupráci s plánovací kanceláří ONplan spouští iniciativu Projektuj s námi/ПРОЄКТУЙ З НАМИ, jejímž cílem je napomoci integraci uprchlíků z Ukrajiny s architektonickým anebo inženýrským vzděláním a praxí v českých kancelářích. Pro nabídku místa vyplňte formulář na webu. Na pozici koordinátora/ky iniciativy Projektuj s námi, hledají ukrajinsky mluvící spolupracovnici/spolupracovníka se základní orientací v architektonickém oboru v ČR.
 • Save the web
  • SUCHO je skupina dobrovolníků, kteří se snaží zachránit ohrožené ukrajinské digitální kulturní dědictví. Vybírají weby institucí, ale i blogy, facebookové posty, nebo celé digitalizované sbírky a archivují je.
  • Zapojit se může každý, a to tak, že buď pomůžete vytipovat weby nebo se sami pustíte do archivace.
 • ARTery pomáhá ukrajinským profesionálům z hudebního průmyslu pokračovat v práci.
  • Cílem je vytvořit síť volných pracovních míst, která jsou otevřená umělcům a profesionálům z kreativních odvětví, kteří utíkají před válkou.
 • Projekt Ukrajinské knihy do Čech Teťany Mertyňuk si klade za cíl zajistit ukrajinským imigrantům v ČR literaturu v ukrajinštině.
 • Culture of Solidarity Fund pro Ukrajinu
  • European Cultural Foundation (ECF) podporuje kulturní iniciativy, které uprostřed nepokojů a krize posilují evropskou solidaritu a myšlenku Evropy jako sdíleného veřejného prostoru.
 • Artist at Risk
  • Mezinárodní nezisková organizace na podporu umělců ze zemí zasažených válkou. Možnosti podpory. Dobrovolnictví.
 • Platforma On the Move zaměřená na mobilitu zveřejňuje na svých stránkách seznam s příležitostmi, nabídkami, výzvami a iniciativami na podporu ukrajinských umělců a kulturních profesionálů.
SBÍRKY
 • Musicians Defend Ukraine
  • Mezinárodní sbírka na podporu hudebníků bojujících na Ukrajině.
 • CinemAid Ukraine
  • Ukrajinská filmová komunita vyhlašuje sbírku na pomoc ukrajinské kinematografii a ukrajinským filmařům.
 • Europa Nostra a Global Heritage Fund spustily veřejnou sbírku na podporu obránců kulturního dědictví, pracovníků muzeí, památek a kulturních institucí na Ukrajině.
 • Janáčkova akademie múzických umění zřídila transparentní účet na pomoc ukrajinským studentům, kteří v současné době na JAMU studují. Vybrané finance budou použity na přímou stipendijní podporu a finanční zajištění výuky.
 • Nadační fond Charon
  • Sbírka na podporu ukrajinských básníků, umělců, spisovatelů, novinářů a výtvarníků. Skrze lokální koordinátory zprostředkovává pomoc pro konkrétní osobnosti ukrajinského kulturního a uměleckého života.
 • Komunikační agentura VCCP spustila v rámci podpory Ukrajiny virtuální galerii, která umožňuje finančně podpořit a zachránit ukrajinské kulturní dědictví.
  • Muzeum v on-line prostoru vystavuje tvorbu ukrajinských umělců, jako jsou Roman Selskyi či Mykola Hlushchenko, a to i ve válkou poznamenané podobě.
 • Národní muzeum ve spolupráci s Českým výborem ICOM vyhlásilo sbírku na záchranu a obnovu ukrajinských památek. Přispět je možné na transparentní účet.
 • Pomozte s Pamětí národa Ukrajině
  • Sbírka neziskové organizace Post Bellum
  • zaslané finanční prostředky jsou využívány k nákupu vybavení, zdravotnického materiálu, neprůstřelných vest, balistických přileb, rukavicí, spacáků, stanů, vysílaček, baterií, průzkumných dronů, termovize a potravin.
 • PlayForUA
  • Sbírka kulturního portálu Experiment na pomoc ukrajinským ozbrojeným silám prostřednictvím charitativních koncertů ukrajinských hudebníků a dalších kulturních akcí. 
UŽITEČNÉ TIPY A ODKAZY
AKCE
 • Trójanky, Venuše ve Švehlovce, Praha.
 • Různí lidé, Hlavní nádraží, Praha.
  • Audiowalk divadla uzahvati, průkopníků imerzivního žánru na Ukrajině.
  • Texty vzniklé na základě 23 hodin rozhovorů s Ukrajinci, kteří se museli stát hrdiny vlastních životů i v těch nejtemnějších dobách. Dialog mezi těmi, kdo si myslí, že světlo je navždy ztraceno a těmi, k v něj stále věří.
  • Projekt vznikl v rámci programu IMAGINE UA v koprodukci divadla uzahvati (Kyjev) a Městských divadel pražských (Praha).
  • Termíny představení najdete na webu divadla.
 • Studenti pru Ukrajinu: Language barrier equal, Divadlo Komedie, Praha.
  • Divadelní setkání připomínající návštěvu babičky, která mluví jiným jazykem. Spolupráce stávajících studentů a studentek DAMU a FAMU s příchozími studentkami a studenty z divadelních škol v Charkově, Kyjevě a ve Lvově.
  • Projekt vznikl v rámci programu IMAGINE UA v koprodukci Městských divadel pražských a sdružení Studenti pro Ukrajinu.
  • Termíny představení najdete na webu divadla.
 • Nezlamni/Deník z Ukrajiny – cesta do minulosti a zase zpátky, Divadlo X10 a Divadlo Komedie, Praha.
  • Mnohobarevně skládaná mapa vnitřní národní identity ve fiktivním deníku. Inscenaci nazkoušeli studenti režie a herectví z Ukrajiny i Česka.
  • Projekt vznikl v rámci programu IMAGINE UA.
  • Termíny představení najdete na webu divadla.

V anglické verzi této stránky můžete nalézt nabídky s pravidelným kulturním programem nabízeným ukrajinským rodinám a jednotlivcům. Stránka také obsahuje nabídky, příležitosti a užitečné odkazy z českého i zahraničního prostředí určené kulturním profesionálům z Ukrajiny.

Stránka je v anglickém jazyce.

ZDE


Doposud vydaná čísla newsletteru Kulturou za Ukrajinu

  obsah newsletteru dostupný datum vydání 
1 zde 8. 3. 2022
2 zde 16. 3. 2022
3 zde 24. 3. 2022
4 zde 1. 4. 2022
5 zde 6. 4. 2022
6 zde 20. 4. 2022
7 zde 4. 5. 2022
8 zde 18. 5. 2022
9 zde 2. 6. 2022
10 zde 16. 6. 2022
11 zde 29. 6. 2022
12 zde 29. 7. 2022

Kontaktní osoba

 | ©

Anna Poláková

PR A PRODUKCE

+420 224 809 169 
+420 721 431 516

anna.polakova@idu.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.