Lidé v IDU

 | ©

Bibliografické oddělení

 | ©

Vladimír Hajšman

Vedoucí

 | ©

Roman Vašek

 | ©

Eva Musílková

+420 224 809 122
eva.musilkova@idu.cz

 | ©

Jana Budařová

+420 224 809 153
jana.budarova@idu.cz

 | ©

Vladimír Mikulka

+420 224 809 187
vladimir.mikulka@idu.cz

Ediční oddělení

 | ©

Kamila Černá

Vedoucí

+420 723 888 197 
+420 224 809 124 / 170

kamila.cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Zbyněk Černík

Redaktor

 | ©

Jana Patočková

editorka, autorka

 | ©

Michal Zahálka

redaktor

Informačně-dokumentační oddělení

 | ©

Lucie Čepcová

Vedoucí, Premiéry

+420 224 809 197
+420 775 309 060
lucie.cepcova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Vilém Faltýnek

Orální historie českého divadla

+420 224 809 197
+420 775 917 913
vilem.faltynek@idu.cz

 | ©

Alena Hrádková

Retrospektivní data

+420 224 809 180
+420 732 404 065
alena.hradkova@idu.cz

 | ©

Zuzana Jindrová

Analytička

+420 224 809 139
+420 606 906 519
zuzana.jindrova@idu.cz

 | ©

Andrea Landovská

Videotéka

+420 224 809 157
+420 603 274 018
andrea.landovska@idu.cz

 | ©

Radmila Petrmichlová

Festivaly, hostování

+420 224 809 150
+420 605 336 055
radka.petrmichlova@idu.cz

 | ©

Jana Rezková

Inscenace

+420 224 809 172
jana.rezkova@idu.cz

 | ©

Michal Šanda

Personálie

+420 224 809 148
michal.sanda@idu.cz

 | ©

Kateřina Zemančíková

Databáze

+420 224 809 197
+420 723 243 266
katerina.zemancikova@idu.cz

Kabinet pro studium českého divadla

 | ©

Mgr. Petra Ježková, Ph.D.

Vedoucí oddělení

+420 224 809 133, 177
+420 774 053 110
petra.jezkova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Mgr. Martin Hanoušek

+420 224 809 113, 117 
+420 728 894 899
martin.hanousek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.

+420 224 809 113, 117
+420 732 571 743
alena.jakubcova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Klára Kadlecová

Divadlo.cz

+420 224 809 133, 177
+420 739 229 012
klara.kadlecova@idu.cz

 

 | ©

Mgr. Kristýna Sýbová

 | ©

Mgr. et Mgr. Klára Škrobánková

 | ©

Mgr. Martin Švejda

+420 224 809 133, 177
+420 723 317 749
martin.svejda@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Mgr. Věra Velemanová

 | ©

Berenika Zemanová Urbanová

+420 224 809 113, 117
+420 777 097 168
berenika.zemanova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

PhDr. Jitka Ludvová, CSc.

NAKI

 | ©

PhDr. Milan Pospíšil, CSc.

NAKI

 | ©

Václav Štěpán, p. h., CSc.

NAKI

 | ©

Mgr. Honza Petružela, Ph.D.

Divadelní revue

 | ©

Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Divadelní revue

 | ©

PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.

Divadelní revue

 | ©

Bc. Otto Drexler

+420 224 809 133/177
+420 777 173 377
otto.drexler@idu.cz

Knihovna Divadelního ústavu

 | ©

Helena Hantáková

Vedoucí

 | ©

Milan Černý

Audiotéka

+420 224 809 149/161
milan.cerny@idu.cz

 | ©

Matěj Fixl

+420 224 809 141
matej.fixl@idu.cz

 | ©

Alena Součková

 | ©

Marie Šperlová

Meziknihovní výpůjční služba

+420 224 809 144
marie.sperlova@idu.cz

 | ©

Radmila Štěpánková

+420 224 809 126/127 
radmila.stepankova@idu.cz

 | ©

Markéta Dolníčková

+420 224 809 126/127

marketa.dolnickova@idu.cz

Oddělení sbírek a archivu

 | ©

Denisa Šťastná

Vedoucí

 | ©

Helena Albertová

Výstavy

+420 224 809 199
helena.albertova@idu.cz

 | ©

Anna Hejmová

archiv

+420 224 809 199
anna.hejmova@idu.cz

 | ©

Anna Cvrčková

Divadelní fotografie

+ 420 224 809 224
anna.cvrckova@idu.cz 

 | ©

Jana Jansová

Scénografie

+ 420 224 809 190
jana.jansova@idu.cz

 | ©

Marie Zdeňková

dokumentace scénografie

+420 224 809 146
marie.zdenkova@idu.cz

 | ©

Markéta Vöröšová

Dokumentace

+420 224 809 199
marketa.vorosova@idu.cz

 | ©

Robo Štefančík

archiv

+420 224 809 199
 

Institut umění

 | ©

Václav Klíma

SoundCzech, produkce

+420 774 580 138
klima@soundczech.cz 

 | ©

Eva Žáková

Náměstkyně - Institut umění, Vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa

 | ©

Lenka Dohnalová

Klasická hudba

 | ©

Viktor Debnár

CULTURENET.CZ, literatura

 | ©

Jana Návratová

tanec

 | ©

Sára Davidová

Culturenet.cz

+420 224 809 198
sara.davidova@idu.cz

 | ©

Markéta Černá

rezidence

+420 224 809 125
marketa.cerna@idu.cz

 

 

 | ©

Anna Vondráčková

Akademie IDU

+420 732 989 294
anna.vondrackova@idu.cz
 

 | ©

Lucie Ševčíková

Kreativní Česko

 | ©

Štěpán Matějka

Mezikulturnidialog.cz

 | ©

Márton Náray

SoundCzech, ředitel

+420 224 809 104 
+420 724372524
naray@soundczech.cz

 | ©

Monika Klementová

SoundCzech, projektová koordinátorka

+420 224 809 104 
+420 602 695 929
klementova@soundczech.cz

Radek Pavlovič

Soundczech, PR

pavlovic@soundczech.cz

+420728848583

 | ©

Michaela Beránková

SoundCzech, administrace

+420 224 809 104
berankova@soundczech.cz

 

 | ©

Nikola Štefková

CzechMobility.Info

 | ©

Martina Hájková

CZECHMOBILITY.INFO

 | ©

Michaela Švandová

Kreativní Evropa

T +420 771 125 849
E michaela.svandova@kreativnievropa.cz

 | ©

Barbora Slaběňáková

Asistentka

T +420 224 809 198
E barbora.slabenakova@idu.cz

Vedení IDU

 | ©

Pavla Petrová

Ředitelka Institutu umění - Divadelního ústavu, Generální ředitelka PQ

+420 224 809 154
+420 602 177 150
pavla.petrova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Eva Žáková

Náměstkyně - Institut umění, Vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa

 | ©

Ondřej Svoboda

Náměstek - Divadelní ústav

+420 224 809 164
+420 732 517 368
ondrej.svoboda@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Jana Hojková

ekonomicko-provozní náměstkyně IDU

+420 224 809 147
+420 603 834 427
jana.hojkova@idu.cz

 | ©

Zdenka Bahníková

asistentka ředitelky

+420 224 809 138
zdenka.bahnikova@idu.cz

Oddělení komunikace a marketingu

 | ©

Veronika Černohous

Vedoucí Oddělení komunikace a marketingu

+420 224 809 169 
+420 775 850 098
veronika.cernohous@idu.cz

Marie-Luisa Purkrábková

PR a produkce

+420 224 809 196 
+420 739 690 925

luisa.purkrabkova@idu.cz

 | ©

Otto Linhart

distribuce publikací

+420 224 809 158
+420 775 857 670
otto.linhart@idu.cz

Oddělení mezinárodní spolupráce

 | ©

Martina Pecková Černá

vedoucí oddělení, mezinárodní projekty, tajemnice Českého střediska ITI, PACE.V4

+420 224 809 173
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

 | ©

Pavel Štorek

mezinárodní projekty, program Go and See

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Eva Cíchová

AGENDA ZAHRANIČNÍCH SLUŽEBNÍCH CEST

+420 224 809 189
+420 777 882 061
eva.cichova@idu.cz

 | ©

Viktorie Schmoranzová

mezinárodní projekty, Noc divadel

+420 224 809 173
+420 607 624 885
viktorie.schmoranzova@idu.cz

 | ©

Barbora Comer

TAJEMNICE ČESKÝCH STŘEDISEK ASSITEJ A UNIMA, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

+420 775 856 540
barbora.comer@idu.cz

 | ©

Mirka Potůčková

TAJEMNICE ČESKÝCH STŘEDISEK AICT A OISTAT, AGENDA ZAHRANIČNÍCH SLUŽEBNÍCH CEST

+420 224 809 132
mirka.potuckova@idu.cz

Pražské Quadriennale

 | ©

Pavla Petrová

Ředitelka Institutu umění - Divadelního ústavu, Generální ředitelka PQ

+420 224 809 154
+420 602 177 150
pavla.petrova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Michaela Buriánková

Hlaví manažerka PQ

michaela.buriankova@pq.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Markéta Fantová

Umělecká ředitelka PQ

Magdalena Brožíková

Manažerka produkce

magdalena.brozikova@pq.cz

Petra Jansa

PR manažerka

petra.jansa@pq.cz

 | ©

Erika Frančáková

Office manažerka PQ

+420 224 809 102
erika.francakova@pq.cz

Ekonomické oddělení

 | ©

Jana Hojková

ekonomicko-provozní náměstkyně IDU

+420 224 809 147
+420 603 834 427
jana.hojkova@idu.cz

 | ©

Dana Heimeová

hlavní účetní

+420 224 809 162
dana.heimeova@idu.cz

 | ©

Lucie Boučková

samostatná účetní

+420 224 809 136
lucie.bouckova@idu.cz

 | ©

Alena Fučíková

personalistka a mzdová účetní

+420 224 809 128
alena.fucikova@idu.cz

Provozní oddělení

 | ©

Jana Hojková

ekonomicko-provozní náměstkyně IDU

+420 224 809 147
+420 603 834 427
jana.hojkova@idu.cz

 | ©

Erika Papáčová

referentka zadávání veřejných zakázek

+ 420 224 809 135
+420 601 395 377
erika.papacova@idu.cz

 | ©

Roman Touš

Provozní

+420 224 809 135
roman.tous@idu.cz 
 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.