People at the ATI

 | ©

Bibliography Department

 | ©

Vladimír Hajšman

+420 224 809 184
vladimir.hajsman@idu.cz

 | ©

Roman Vašek

+420 224 809 153
roman.vasek@idu.cz

 | ©

Eva Musílková

+420 224 809 122
eva.musilkova@idu.cz

 | ©

Jana Budařová

+420 224 809 153
jana.budarova@idu.cz

 | ©

Vladimír Mikulka

+420 224 809 187
vladimir.mikulka@idu.cz

Collections and Archive Department

 | ©

Denisa Šťastná

+420 224 809 190
denisa.stastna@idu.cz

 | ©

Helena Albertová

+420 224 809 199
helena.albertova@idu.cz

 | ©

Anna Hejmová

+420 224 809 199
anna.hejmova@idu.cz

 | ©

+420 224 809 151
iva.frelova@idu.cz

 | ©

Anna Cvrčková

 | ©

Marie Zdeňková

+420 224 809 146
marie.zdenkova@idu.cz

 | ©

Markéta Vöröšová

+420 224 809 199
marketa.vöröšová@idu.cz

 | ©

Alexandra Ratajová

Czech Theatre Studies Department

 | ©

Mgr. Petra Ježková, Ph.D.

+420 224 809 133, 177
+420 774 053 110
petra.jezkova@idu.cz

 | ©

Mgr. Martin Hanoušek

+420 224 809 113, 117 
+420 728 894 899
martin.hanousek@idu.cz

 | ©

PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.

+420 224 809 113, 117
+420 732 571 743
alena.jakubcova@idu.cz

 | ©

Klára Kadlecová

+420 224 809 133, 177
+420 739 229 012
klara.kadlecova@idu.cz

 | ©

Mgr. Kristýna Sýbová

+420 224 809 133, 177

kristyna.sybova@idu.cz

 | ©

Mgr. et Mgr. Klára Škrobánková

 | ©

Mgr. Martin Švejda

+420 224 809 133, 177
+420 723 317 749
martin.svejda@idu.cz

 | ©

Mgr. Věra Velemanová

+420 224 809 113, 117
vera.velemanova@idu.cz

 | ©

Berenika Zemanová Urbanová

+420 224 809 113, 117
+420 777 097 168
berenika.zemanova@idu.cz

 | ©

PhDr. Jitka Ludvová, CSc.

+420 224 809 113, 117
jitka.ludvova@idu.cz

 | ©

PhDr. Milan Pospíšil, CSc.

+420 224 809 113, 117
milan.pospisil@idu.cz

 | ©

Václav Štěpán, p. h., CSc.

 | ©

Mgr. Honza Petružela, Ph.D.

+420 608 873 807
honza.petruzela@idu.cz

 | ©

Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

 | ©

PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.

 | ©

Mgr. Miroslav Lukáš, Ph.D.

 | ©

Bc. Otto Drexler

+420 224 809 133/177
+420 777 173 377
otto.drexler@idu.cz
 

Vědecký profil pracovníka

Information and Documentation Department

 | ©

Lucie Čepcová

+420 224 809 197
+420 775 309 060
lucie.cepcova@idu.cz

 | ©

Vilém Faltýnek

+420 224 809 197
+420 775 917 913
vilem.faltynek@idu.cz

 | ©

Alena Hrádková

+420 224 809 180
+420 732 404 065
alena.hradkova@idu.cz

 | ©

Zuzana Jindrová

+420 224 809 139
+420 606 906 519
zuzana.jindrova@idu.cz

 | ©

Andrea Landovská

+420 224 809 123
+420 603 274 018
andrea.landovska@idu.cz

 | ©

Radmila Petrmichlová

+420 224 809 150
+420 605 336 055
radka.petrmichlova@idu.cz

 | ©

Jana Rezková

+420 224 809 172
jana.rezkova@idu.cz

 | ©

Michal Šanda

+420 224 809 148
michal.sanda@idu.cz

 | ©

Kateřina Zemančíková

+420 224 809 224
+420 723 243 266
katerina.zemancikova@idu.cz

Library of the Theatre Institute

 | ©

Helena Hantáková

+420 224 809 167
helena.hantakova@idu.cz

 | ©

Irena Benešová

+420 224 809 141
irena.benesova@idu.cz

 | ©

Milan Černý

+420 224 809 149/161
milan.cerny@idu.cz

 | ©

Alena Součková

+420 224 809 121
alena.souckova@idu.cz

 | ©

Marie Šperlová

+420 224 809 144
marie.sperlova@idu.cz

 | ©

Radmila Štěpánková

+420 224 809 126/127 
radmila.stepankova@idu.cz

 | ©

Markéta Dolníčková

Publishing Department

 | ©

Kamila Černá

+420 723 888 197 
kamila.cerna@idu.cz

 | ©

Zbyněk Černík

+ 420 728 273 470
zbynek.cernik@idu.cz

 | ©

Jana Patočková

 | ©

Michal Zahálka

+ 420 724 507 818
michal.zahalka@idu.cz

Arts Institute

 | ©

Eva Žáková

+420 224 809 134
+420 604 278 631
eva.zakova@idu.cz
eva.zakova@kreativnievropa.cz

 | ©

Lenka Dohnalová

+420 224 809 195
lenka.dohnalova@idu.cz

 | ©

Viktor Debnár

+420 728 396 667
+420 224 809 119
viktor.debnar@idu.cz
viktor.debnar@kreativnievropa.cz

 | ©

Jana Návratová

+420 224 809 103
jana.navratova@idu.cz

 | ©

Sára Davidová

+420 224 809 198
sara.davidova@idu.cz

 | ©

Markéta Černá

+420 224 809 125
marketa.cerna@idu.cz

 | ©

Anna Vondráčková

 | ©

Lucie Ševčíková

 | ©

Štěpán Matějka

stepan.matejka@idu.cz

 | ©

Márton Náray

+420 224 809 104 
+420 724372524
naray@soundczech.cz

 | ©

Monika Klementová

+420 224 809 104 
+420 602 695 929
klementova@soundczech.cz

 | ©

Radek Motlík

+420 224 809 104 
+420 720 410 703
motlik@soundczech.cz

 | ©

Anna Mašátová

+420 224 809 104
+420 775 614 984
masatova@soundczech.cz

 | ©

Michaela Beránková

+420 224 809 104
berankova@soundczech.cz

 | ©

Barbora Doležalová

+420 775 665 632
barbora@czechmobility.info

 | ©

Martina Hájková

+420 723 037 826
martina@czechmobility.info

Leadership of ATI

 | ©

Pavla Petrová

Director/ PQ 2019 General Director

+420 224 809 154
+420 602 177 150
pavla.petrova@idu.cz

 | ©

Eva Žáková

+420 224 809 134
+420 604 278 631
eva.zakova@idu.cz
eva.zakova@kreativnievropa.cz

 | ©

Ondřej Svoboda

+420 224 809 164
+420 732 517 368
ondrej.svoboda@idu.cz

 | ©

Jana Hojková

+420 224 809 147
+420 603 834 427
jana.hojkova@idu.cz

 | ©

Zdenka Bahníková

+420 224 809 138
zdenka.bahnikova@idu.cz

Public Relations and Marketing Department

 | ©

Veronika Faltová

+420 224 809 169 
veronika.faltova@idu.cz

 | ©

Otto Linhart

+420 224 809 158
otto.linhart@idu.cz

Department of International Cooperation

 | ©

Martina Pecková Černá

+420 224 809 173
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

 | ©

Pavel Štorek

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

 | ©

Viktorie Schmoranzová

+420 224 809 173
+420 607 624 885
viktorie.schmoranzova@idu.cz

 | ©

Alena Kulhánková

+420 224 809 189
alena.kulhankova@idu.cz

 | ©

Mirka Potůčková

+420 224 809 132
mirka.potuckova@idu.cz

Prague Quadrennial

 | ©

Pavlína Šulcová

+420 224 809 102
pavlina.sulcova@pq.cz

 | ©

Markéta Fantová

+420 224 809 102
marketa.fantova@pq.cz

 | ©

Brad Caleb Lee

+420 224 809 102
brad.caleb.lee@pq.cz

 | ©

Marie Kašparová

+420 224 809 102
marie.kasparova@pq.cz

 | ©

Mário Kunovský

+420 224 809 102
mario.kunovsky@pq.cz

 | ©

Eva Holečková

+420 224 809 102
eva.holeckova@pq.cz

 | ©

Lucia Horňáková

+420 224 809 102
lucia.hornakova@pq.cz

 | ©

Monika Marková

Office manager

+420 224 809 102

monika.markova@pq.cz

Finance Department

 | ©

Jana Hojková

+420 224 809 147
+420 603 834 427
jana.hojkova@idu.cz

 | ©

Dana Heimeová

+420 224 809 162
dana.heimeova@idu.cz

 | ©

Lucie Boučková

+420 224 809 136
lucie.bouckova@idu.cz

 | ©

Alena Fučíková

+420 224 809 128
alena.fucikova@idu.cz

 | ©

Marie Čadíková

+420 224 809 162

Building Management

 | ©

Jana Hojková

+420 224 809 147
+420 603 834 427
jana.hojkova@idu.cz

 | ©

Emil Burreiter

+420 224 809 135

 | ©

Tomáš Krejčí

+ 420 224 809 135
+420 728 528 066
tomas.krejci@idu.cz

 | ©

Erika Papáčová

+ 420 224 809 135
+420 601 395 377
erika.papacova@idu.cz

 | ©

Daniel Tůma

+420 739 036 924
daniel.tuma@idu.cz

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering

Sign Up for Our Newsletter

Stay up to date with news and events in the world of music!

By signing in you agree to the processing of your personal data. Before signing in read the terms and conditions of personal data use here.