Go and See

 | ©

Program na podporu krátkodobé mobility.

O programu

Na základě pověření Ministerstva kultury ČR vyhlašuje IDU výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Cílem programu je podpořit mezinárodní spolupráci a profesionalizaci českého umění v oborech divadlo, tanec, hudba, literatura, výtvarné umění.

Důvodem realizace programu je neexistence podobného typu podpory na státní ani jiné správní úrovni. Zaměření programu: podpora vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních sítí, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích.

Toto výběrové řízení vyplňuje chybějící druh podpory v České republice v oblasti profesionálního umění. Krátkodobá mobilita je jednou z prioritních oblastí rovněž na úrovni Evropské unie a mapováním situace a doporučeními se zabývaly i dvě expertní pracovní skupiny při Evropské komisi.

Cílem programu je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí.

Program pro rok 2022

Aktuální výzva:
online formulář

FORMULÁŘ pro ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU k vyplnění naleznete ZDE 

Podrobné zásady a potřebné informace k úspěšnému vyplnění přihlášky naleznete ZDE.

Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Žádosti lze předkládat pouze za tyto obory, popřípadě jejich kombinaci:

 • scénická umění: divadlo, tanec, nový cirkus
 • hudba
 • literatura
 • výtvarné umění včetně designu
 • architektura
 • kulturní management

 

Žadatel může být podpořen v jednom kalendářním roce žádat pouze 1x a nemůže kombinovat více podprogramů výzvy (např. podporu výjezd do zahraničí a podporu tvorby portfolia v anglickém jazyce). Výzva je výhradně určena na podporu jednotlivce, nikoliv organizace.

Obvyklá podpora na jednu akci se pohybuje v rozmezí mezi 10 – 30 tisíci Kč.

Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).

 

PODMÍNKY PRO ŽÁDOSTI NA INDIVIDUÁLNÍ VÝJEZDY NA PROFESNÍ AKCE V ZAHRANIČÍ

 • Zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí.
 • Zahraniční cesta musí mít nekomerční charakter.
 • Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu a nesmí být součástí studentské nebo pedagogické mobility (např. doktorská studia a další). Podpora se nevztahuje na dlouhodobé pobyty, např. na výjezd na měsíční workshop, stáž či rezidenční pobyt v zahraničí.
 • Program není určený k financování hostování souboru na akci v zahraničí. Na podporu výjezdů do zahraničí slouží jiné grantové nástroje Ministerstva kultury ČR.
 • V souladu s principy udržitelné mobility musí žadatel pro cesty mezi 100 až 700 km použít vlak nebo autobus. Jiné dopravní prostředky lze použít pouze v případě politické nestability či nefunkční dopravní infastruktury v daném regionu, a to na základě řádného zdůvodnění.
 • Z této výzvy jsou vyloučeny cesty zástupců mezinárodních nevládních organizací se sídlem v IDU, pro které je určeno separátní výběrové řízení.
 • Vzhledem k omezeným finančním prostředkům komise zpravidla nepodporuje výjezd více zástupců jedné organizace na jednu akci. Pokud takový případ nastane, je nutné doložit podrobné zdůvodnění, kde bude vyspecifikován (např. rozdílný účel cesty, jiná aktivita apod.).
 • Mobilita zaměstnanců příspěvkových organizací státu bude podpořena pouze ve výjimečných případech. Žadatel musí prokázat, že jeho výjezd přesahuje náplň jeho práce v organizaci.
 • Žadatel je povinen sledovat stránky MZV ČR, konkrétně aktuální seznam bezpečných zemí v posledním týdnu uzávěrky. IDU jako poskytovatel podpory si vyhrazuje právo na úpravu schválených žádostí v návaznosti na doporučení Ministerstva zahraničních věci ČR a Ministerstva kultury ČR v souvislosti s epidemií COVID-19.
Výsledky programu Krátkodobá mobilita v uplynulých letech 

2013 - I. kolo
2013 - II. kolo

2014 - I. kolo
2014 - II. kolo

2015 - I. kolo
2015 - II. kolo

2016 - I. kolo
2016 - II. kolo

2017 - I. kolo
2017 - II. kolo

2018 - I. kolo
2018 - II. kolo

2019 - I. kolo
2019 - II. kolo

2020

2021 - I.kolo
2021 - II. kolo
2021 - III. kolo
2021 - IV. kolo

2022 - I. kolo (Komentář k rozdělení podpory v 1. kole programu krátkodobé mobility (Go and See) v roce 2022)
2022 - II. kolo (Komentář k rozdělení podpory v 2. kole programu krátkodobé mobility (Go and See) v roce 2022)

Kontaktní osoba

 | ©

Pavel Štorek

mezinárodní projekty, program Go and See

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.