Kultura v karanténě #6 Spuštění výzkumu k mapování ztrát // Informace z Ministerstva kultury

 | ©

V šestém mimořádném newsletteru přinášíme informaci o vládou čerstvě schváleném balíčku ministra kultury, souhrn dalších vládních opatření vztahujících se na lidi působící v kultuře, který vypracovalo Ministerstvo kultury, uveřejňujeme reakce na současný stav ze strany Mezinárodního divadelního ústavu, české hudební scény a Činohry Národní divadla, informujeme o spuštění velkého výzkumu k mapování ztrát, který připravuje IDU společně s VŠE a DAMU, uvádíme další příklady systémových opatření ze zahraničí (tyto informace také průběžně aktualizujeme na speciální stránce na našem webu Zahraniční praxe), v kulturních přehledech představujeme užitečné projekty a odkazy a v sekci fokus přibližujeme dopady koronakrize na oblast zábavních průmyslů.

Informace z Ministerstva kultury

Vláda schválila balíček ministra Zaorálka na záchranu kultury

Ministerstvo kultury na základě průběžného stavu a výhledu realizací kulturních akcí v souvislosti s koronavirovou pandemií připravilo materiál s názvem Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury, který dnes (9. 4.) schválila vláda. Hlavním cílem navržených opatření (balíčku) je především zachování profesionální kulturní infrastruktury, která není zisková a nemá tedy žádné finanční rezervy. Celkový objem peněz tohoto programu je 1,07 mld. Kč. 

Subjekty tzv. nezávislé umělecké scény (primárně z celoročních dotačních okruhů z oblasti tance, divadla, hudby, výtvarného umění a malí nakladatelé), které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby v ČR alespoň 3 roky, mohou o podporu žádat, pokud alespoň jednou za poslední tři roky (2018-2020) byly úspěšnými v dotačním řízení ministerstva. V rámci stávajícího programu Kulturní aktivity vypíše Ministerstvo kultury samostatné výběrové dotační řízení. Pro potřeby tohoto programu schválila vláda částku ve výši 440 miliónů Kč.

Subjekty nezávislého nezřizovaného divadla, klasické a alternativní hudby a tanečního a pohybového umění budou moci žádat Ministerstvo kultury o podporu pro zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií za využití multimediálních platforem. Žadatel předloží popis projektu včetně rozpočtu a hodnotícím kritériem bude úroveň a kvalita projektu. Pro tuto podporu bude mít MK připraveno 30 miliónů Kč.


Profesionální divadla, orchestry a sbory mohou žádat MK o podporu, pokud jsou trvale zařazeny do Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Muzea a galerie, které nejsou státními příspěvkovými organizacemi, můžou rovněž žádat o podporu, pokud jsou jejich sbírky zařazeny v Centrální evidenci sbírek a jsou dlouhodobě zpřístupňovány veřejnosti. Žadatel předloží rozpočet projektu včetně vyčíslení vynaložených nákladů, popis rozsahu omezení činnosti a způsob vypořádání se s výpadkem. Celkově na tuto podporu získalo MK 300 miliónů Kč. 

První výzvy do dotačních programů viz výše vyhlásí MK v řádu týdnů.

Vedle tohoto balíčku již běží proplácení dotací MK na rok 2020 ve výši 750 miliónů Kč s tím, že subjekty, které získaly od MK dotaci, ale jejich akce neproběhnou v plném rozsahu, nebudou muset tuto dotaci vracet v té části, kde její držitel prokáže náklady na přípravu akce. Na tyto náklady pak bude MK pohlížet jako na realizované.

Pomoc státu komerčním subjektům, které jsou výdělečné jako např. komerční divadla, některé letní akce nebo i velcí nakladatelé, je třeba koordinovat na vládní úrovni, protože stejným způsobem jako tyto jsou postiženy i další oblasti – gastronomie nebo cestovní ruch. Současně jsou jim nyní k dispozici (jako všem podnikatelům) již vládou přijaté programy např. MPSV (Antivirus) a MPO (půjčky COVID, odklad nájmů).

Zdroj: Tisková zpráva MK ČR, 9. 4. 2020

Ministerstvo kultury dále připravilo přehled vládních opatření, která se vztahují i na lidi působící v kultuře (zaměstnanci, svobodná povolání, OSVČ, firmy apod.), a která mohou být využita již nyní, anebo budou k dispozici pro kulturní subjekty i jednotlivce po schválení Poslaneckou sněmovnou PČR v příštích dnech či týdnech. Přehled je dostupný zde.

Ministerstvo kultury také zveřejnilo informaci Odboru umění, literatury a knihoven k vydávání rozhodnutí o dotaci a k podmínkám použití dotace viz zde. 

Přehled nových opatření a systémové pomoci pro kulturu aktualizujeme zde

Reakce na současný stav
 • České středisko ITI (Mezinárodního divadelního ústavu) adresovalo vládním představitelům dopis s žádostí o uvolnění prostředků z iniciativy EU Coronavirus Response Investment Initiative. „Vzhledem k tomu, že kultura a umění jsou oblasti, které jsou současnou krizí zasaženy nejvíce, žádáme, aby na sektor umění a kultury byly kromě opatření plánovaných vládou ČR uvolněny v co nejkratším časovém horizontu rovněž prostředky právě z tohoto nástroje.” Celý dopis zde.
 • Zástupci české hudební scény vydali prohlášení a návrhy efektivních a koncepčních řešení pomoci hudebnímu sektoru.
 • Na současný stav reaguje také Činohra Národního divadla, která vydala deklaraci s hashtagy #kulturajenarod #atzijedivadlo #atzijiknizky.

Mapování ztrát

Spuštění výzkumu k mapování ztrát v kulturním sektoru

Jak jsme již avizovali v předchozích vydáních zpravodaje, IDU společně s VŠE a DAMU připravuje v rámci výzkumu „Dopady koronaviru na kulturní sektor“ dotazník, který se soustředí na sběr dat o dopadech koronavirové epidemie a o následných opatřeních na všechny oblasti živého umění.  Metodika vzniká za konzultace s MKČR. Sběr dat doprovází hashtagy #kulturnidata a #stojimezakulturou.

Dotazník, který tyto instituce nyní připravují, bude zaměřen na všechny subjekty (instituce i jednotlivce), jejichž náplní činnosti je divadlo, tanec, hudba a výtvarné umění a bude mapovat finanční dopady za měsíc březen a odhady za měsíce následující. Mezi odbornou veřejnost bude distribuován v úterý 14. dubna a bude jej možné vyplnit po dobu 7 dní.

Dotazník vám zašleme mimořádným newsletterem, bude také dostupný na našem webu www.idu.cz, webu Ministerstva kultury a sociálních sítích IDU.

Fokus

Konec srandy v zábavním průmyslu

Vládní restrikce uvalené v souvislosti s koronakrizí zasáhly i oblast tzv. zábavních průmyslů. To  je poměrně široká a těžko definovatelná oblast, jejíž podstatou je komerční úspěch na poli zábavy, využití volného času či prezentace produktů a služeb.
Je součástí kulturní a mediální sféry, a díky obchodní a reklamní povaze dnešního světa je spojená také s dalšími, snad všemi myslitelnými, oblastmi ekonomického a společenského života – od průmyslu, přes zemědělství, cestovní ruch, vzdělávání, zdravotnictví, vědu i výzkum, po státní aparát a samosprávu a politické strany. Všechny tyto oblasti totiž veřejně komunikují a prezentují se formou nejrůznějších eventů.
V eventovém odvětví pracuje podle předsedy České eventové asociace (ČEA) Jana Kubince 50 až 85 tisíc lidí. Hned na začátku krize začala asociace mapovat situaci a na její bleskový březnový výzkum odpovědělo 416 respondentů, což představuje zhruba 11–20 % eventového trhu. 

Situaci kolem zábavních průmyslů mapovala pro blog Nadačního fondu pro taneční kariéru (NFTK) Jana Návratová (IDU, NFTK), kompletní článek je dostupný zde.

Kulturní přehledy online

 • ČRo Dvojka: Rozhlasový literárně-divadelní festival Ať žije divadlo! Ať žijí knížky! 

Český rozhlas Dvojka reaguje na současnou situaci speciálním 12hodinovým maratonem, který je po odvysílání 9. 4. dostupný na stránce ČRo Ať žijde divadlo! Ať žijí knížky! Maratonem chce ČRo Dvojka dát prostor k debatě nad tím, co je potřeba udělat okamžitě a jak se mohou zapojit posluchači, současně redakce považuje za nezbytné otevřít témata, která budou muset v následujících týdnech a měsících zástupci všech kulturních oblastí řešit.

Celodenní program zahájí rozhovor s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem, po kterém následuje pásmo rozhovorů se spisovateli, vydavateli, řediteli divadel, zástupci festivalů, herci ad. 

 • ČT24: Co se v kultuře (ne)děje

Portál ČT24 průběžně aktualizuje přehled „co se v kultuře (ne)děje.“  Online soupis najdete tady. 

 • Opera Plus: Jak se umělcům promítá do života karanténa 

Jak tráví nucené přerušení umělecké činnosti osobnosti české vážné hudby, opery a tance přibližuje také portál Opera Plus. Rozhovory s umělci čtěte zde. 

 • AlterEcho: Čemu se věnují a co doporučují. Hudebníci v době karantény

Někteří pracují na nových nahrávkách, které teď nemají kde představit, jiní se připravují na projekty s dalšími umělci, které teď není možné realizovat a někomu nakonec virus do života zatím příliš nezasáhl. Anketa platformy AlterEcho zde.

 • Divadlo.cz: přehled aktualit z oblasti divadla

Informační portál IDU věnující se českému divadlu shromažďuje v nové záložce Covid-19 veškeré aktuality týkající se pandemie a divadla.

 • Culturenet: aktuality a přehled pracovních nabídek

O dalším kulturním dění informuje portál IDU Culturenet, který umožňuje vkládat aktuality a nabízí přehled nabídek práce v kultuře. 

Za hranice

Přehled přeshraniční systémové pomoci pro kulturu mapujeme zde. 

Inspirace ze zahraničí: aktuální výzva Evropské kulturní nadace a příklady opatření ze zahraničí z Britských ostrovů a zemí střední Evropy

Kulturní fond solidarity  

Evropská kulturní nadace vypsala granty na podporu kreativních kulturních iniciativ, které posílí v době globální pandemické krize evropskou solidaritu a myšlenku Evropy jako společného veřejného prostoru. 

„V minulých týdnech bylo přijato mnoho mimořádných podpůrných opatření pro kulturní a kreativní sektor na národní, regionální nebo lokální úrovni. Nicméně dosud veřejná finanční pomoc ve východní a jižní Evropě pokulhává za tou, která byla přijata v západní a severní Evropě. A stále ještě čekáme na opatření na celoevropské úrovni.“

Kulturní fond solidarity vznikl v partnerství s dalšími nadacemi a je otevřen pro jednotlivce, kolektivy a organizace ze všech sektorů a ze strany občanské společnosti a podpoří iniciativy a nápady, které: 

 • budou šířit koncept Evropy jako otevřeného a společného veřejného prostoru pro každého v době vnitrostátní zahleděnosti a národních strategií;  
 • vyjádří účast a nabídnou pomocnou ruku lidem a komunitám napříč zavřených hranic;
 • budou sdílet zkušenosti, znalosti, dovednosti, příběhy, myšlenky a zdroje solidarity napříč Evropou, zejména mimo hlavní proud zájmu veřejnost; 
 • udrží vzájemnou interakci lidí vedoucí za evropské hranice v dobách zákazů cestování a nemožnosti sociálního kontaktu;
 • udrží kulturní život a společenské vztahy v rámci Evropy v dobách zákazu vycházení a připraví půdu pro kulturní oživení Evropy po skončení krize; 
 • vyvinou nové přístupy kulturní práce a nové aliance napříč sektory řešící současné výzvy nastolené krizí. 

Fond nabízí granty ve třech úrovních finanční podpory: 

 • 5 000 – 15.000 € (5 - 10 podpořených projektů v rámci jedné výzvy)
 • 5 000 – 30 000  € (2 - 3 podpořené projekty v rámci jedné výzvy)
 • 30 000 – 50 000 € (1 - 2 podpořené projekty v rámci jedné výzvy)

Granty mohou být použity na financování široké škály aktivit od seed money / startovní pobídky až po zcela nové iniciativy a kofinancování rozšiřující již existující opatření na celoevropskou úroveň.  Mohou zahrnovat náklady na materiál, online spolupráci a komunikační nástroje, produkční náklady a také honoráře a náklady na zaměstnance.

Fond vydá tento rok několik výzev. Uzávěrka prvního kola je 27. 4. 2020.

IRSKO

Arts Council se během krize drží ustanovených plánů a podpoří již existující projekty, i přes očekávané odsouvání či rušení akcí. K zajištění cash flow mohou umělci vyčerpat 90 % přislíbených grantů. Arts Council neplánuje žádné pokuty za nedodržení klíčových aspektů, které momentálně nelze zrealizovat. 

Aby věděl, co má podporovat, Arts Council realizuje dvě dotazníková šetření zacílená na sběr potřeb od podporovaných organizací a od jednotlivců. Na základě výsledků pak zhodnotí dosavadní kroky. Vláda doposud nevydala přímou dlouhodobou pomoc umělcům. Krátkodobě (na šest týdnů) zřídila příjem 203 Eur na týden pro všechny zaměstnance a živnostníky, kteří přišli o práci.

Arts Council prodloužil některé uzávěrky grantů. Zároveň vypsal 3. 4. 2020 speciální grantový program: Arts Council COVID-19 Crisis Response Award s uzávěrkou 16. 4. 2020.

Jedná se o grantový program s alokací 1 mil € zaměřený na podporu profesionálních umělců působících v Irsku. Umělci mohou získat až 3 000 €. Granty jsou určeny na podporu tvorby nového díla dostupného v bezpečí jednotlivých domovů široké veřejnosti, tedy především online, v rádiu, či jinak. Typy a forma děl jsou prakticky libovolné počínaje novými literárními díly, hudebními díly a živými vystoupeními, přes čtení, malbu, fotografii, sochařství, sound art i filmovou tvorbu. Peníze jsou určeny na pokrytí tvůrčího procesu, podmíkou je bydliště v Irsku a přístupnost výsledného díla.

ANGLIE

Arts Council England vytvořil krizový fond ve výši 160 milionů liber určený pro organizace a jednotlivce zasažené krizí. Fond není určen k vytváření nových prací, ale jeho cílem je zajištění pokračování činnosti. Zároveň pozměnil požadavky na čerpání grantů pro již vybrané příjemce tak, aby se jim usnadnila práce v nových podmínkách. Arts Council odložil zveřejnění desetiletého strategického plánu a v současné době jej upravuje v reakci na epidemii. 

Zmíněny krizový fond v hodnotě 160 mil. liber je rozdělen na: 90 millionů liber pro organizace spadající do národního portfolia organizací (podporu je možné kombinovat s další podporou z Government’s Job Retention Scheme a dalšími dotacemi z Arts Council, 50 milionů liber pro organizace mimo národní portfolio (nezávislé organizace) s max. podporou 35 000 liber (lze kombinovat s další podporou z Government’s Job Retention Scheme, určeno na náklady na provoz v nadcházejícíh 6 měsících) a 20 milionů liber pro jednotlivce s max. podporou 2,5 tisíce liber (nemělo by se kombinovat s další podporou). 

Podpora pro jednotlivce v rámci krozového fondu: 

 • Maximální výše jednoho příspěvku: 2 500 liber. 
 • Dostupné pro obory hudba, divadlo, tanec, výtvarná umění, literatura, kombinovaná umění, muzejní práce, knihovny a pro choreografy, spisovatele, překladatele, producenty, editory, skladatele, režiséry, designéry, umělecké řemeslníky, kurátory a kreativní pedagogy na volné noze.
 • Více zde.

Další sektorová opatření 

 • Covid-19 Film and TV Emergency Relief Fund 

British Film Institute a The Film and TV Charity spolu s 1 milionem liber od Netflixu vytvořily krizový dfond (Emergency Relief Fund) na podporu pracovníků ve filmovém a televizním průmyslu v UK

 • Nadace režisérů (Directors Charitable Foundation) 

Nadace vytvořila podpůrný program (Directors Support Scheme) pro rychlou a krátkodobou pomoc těm, kteří jsou momentálně v největší nouzi. Určeno divadelním i televizním režisérům.

 • Odborový krizový fond pro hudebníky (Musicians' Union Hardship Fund)

Pro své členy, kteří mají naléhavé potíže kvůli Covid-19 Fond vyčlenil 1 milion liber. Jednotlivci dostanou max. 200 liber.
Více zde.

Obecná opatření na úrovni vlády 

 • Vládní systém uchování pracovních míst ve Velké Británii (Job Retention Scheme - JRS)

Každá jednotlivá umělecká organizace a její správní rada se musí rozhodnout, jak a zda požádat o financování JRS. Organizace financované Arts Councily tak mohou učinit; musí se však řídit vládními radami. Organizace musí zajistit, aby finanční podpora JRS neduplikovala financování z veřejných grantů (nemůže existovat dvojí financování). Organizace mají nárok na podporu JRS, dokud neobdrží veřejné finance, které jsou určeny k pokrytí nákladů. Součet grantů a JRSA by neměl přesáhnout 100% celkového příjmu očekávaného před Covid-19.

 • Vládní podpora živnostníků 

Živnostníci mohou zažádat o zdanitelný grant udělovaný na základě výdělků za poslední tři roky dosahující až 80 % příjmů, o maximální výši 2 500 liber měsíčně. Podpora trvá minimálně tři měsíce a je otevřená všem s příjmy do výše 50 000 liber. Celá částka se bude vyplácet najednou, pokrývá tři měsíce a bude k dispozici na začátku června. Byla přijata i daňová úleva pro živnostníky v podobě odsunutí placení daně z příjmu na leden 2021.

SKOTSKO

Agentura pro podporu kultury na úrovni Arts Council Creative Scotland
vytvořila překlenující fond Creative Scotland Bridging Bursary Fund. Fond podporuje především ty umělce na volné noze, kteří pracují pro neziskový sektor a ty v největší nouzi. Momentálně jsou již přihlášky uzavřené. Během tří dnů bylo přijato 800 žádostí, které dohromady dosahovaly 1,5 milionů z dostupných 2 milionů liber. Výzva bude obnovena, k přerušení došlo především proto, aby ti, kteří se nemohli přihlásit hned, měli šanci požádat. Žádat lze o dotaci v rozmezí od 500 liber do 2 500 liber, jejich účelem je okamžitá pomoc. Cílem je dodat peníze žadatelům do 4 týdnů od převzetí žádosti. 

Dále je k dispozici Open Fund: Sustaining Creative Development určený jednotlivcům i organizacím k zachování vlastní činnosti. Umožní práci za nových měnících se podmínek. K dispozici jsou příspěvky od 1 000 až 50 000 liber.  Celkový rozpočet je 7,5 milionu liber. Žádosti lze podávat celý rok, podporu lze získat až na 12 měsíců. Creative Scotland chce podpořit kvalitní a experimentální tvorbu napříč obory, která reflektuje různorodou kulturu Skotska. Díla by měla zasáhnout a obohatit co největší množství obyvatel Skotska. Vyzývá umělce ke kreativním, inovátorským řešením v nastálé situaci.

Specifická sektorová opatření

Fond je určen pro umělce v audiovizuálním sektoru. Cílí především na jednotlivce na volné noze jako jsou členové štábu, specializovaný festivalový personál, postprodukce, režiséři a další. 

Žádat lze o 500 až 2500 liber, celkový rozpočet je 1,5 milionu liber, cílem je opět dodat peníze příjemcům do 4 týdnů od vyplnění žádosti.   

NĚMECKO

Německo vyhradilo na pomoc živnostníkům i malým a středním podnikům působícím v kultuře balíček v hodnotě 50 miliard EUR. Podniky mohou v závislosti na velikosti žádat o podporu v rozmezí 9 000 až 15 000 EUR. Kromě možnosti dotační podpory jsou také podpořeny dalšími ochrannými mechanismy, jako je osvobození od daňových povinností, nemožnost ukončení nájemních smluv např. za studia, zkušebny, kluby a další prostory do září 2020 a uvolnění právních předpisů týkajících se insolvenčního práva. Za účelem zajištění ekonomického přežití celého kulturního ekosystému spustily programy podpory a pomoci také všechny spolkové státy. Mezi častá opatření patří přímá podpora pro zajištění likvidity, která je odstupňována dle počtu zaměstnanců v organizaci, a samozřejmě také okamžitá nouzová pomoc jednotlivcům. V řadě případů nebude nutné podporu vracet, popř. bude vyúčtována zpětně proti prokázaným nákladům. 

RAKOUSKO

Také federální vláda v Rakousku schválila podpůrný balíček pro ekonomiku ve výši 38 miliard EUR. „Pro oblast umění a kultury jsou zavedena speciální opatření, abychom pokryli specifika kulturního provozu. Umělci však mají samozřejmě kromě toho přístup k celé nabídce pomoci. Chceme za každou cenu zabránit tomu, aby lidé přišli o své příjmy a práci a aby neměli prostředky na každodenní životní náklady. Nikdo nesmí zůstat stranou,“ řekla státní tajemnice pro umění a kulturu Ulrike Lunacek k současné bezprecedentní situaci. 

Na federální úrovni byl zřízen pro oblast kultury speciální Fond pro nouzové situace. Finanční alokace pro tento fond jsou 2 mld. EUR. O podporu se mohou ucházet malé podniky do 9 zaměstnanců a umělci na volné noze, kteří v důsledku pandemie SARS-CoV-19 přišli o příjmy. Jedná se o jednorázový příspěvek, který je určen na pokrytí životních nákladů a nebude požadováno jeho vrácení. V 1. kole, které bylo uzavřeno koncem března, činil příspěvek 1 000 EUR. Pro 2. kolo navýšila federální vláda objem rozdělovaných financí na 2 mld. EUR a příspěvek činí max. 2 000 EUR měsíčně, žádat lze nejvýše na tři měsíce. Umělci a poskytovatelé kulturních služeb, kteří nejsou způsobilí pro podporu z Fondu pro nouzové případy, mohou čerpat pomoc z Fondu COVID-19, který byl zřízen v rámci Fondu sociálního pojištění umělců. Podpora je určena na kompenzace výpadků příjmu ze zrušených akcí. Fond COVID 19 je dotován částkou 5 mil. Euro. Výše příspěvků je stejná jako v případě Fondu pro nouzové situace. 

Kromě státních nástrojů pomoci existují v Rakousku ještě další formy podpory pro sektor umění a kultury. Fondy pomoci zřídily také autorsko-právní organizace v oblasti hudby včetně hudebních labelů, výtvarného umění, literatury, uměleckého překladu, filmu a audiovizuálních médií. Jedná se o pomoc pro překonání finanční nouze dotovaná stovkami tisíc až miliony EUR. Mezi soukromé iniciativy patří také akce „Nadace pomáhají umělcům“, v rámci níž sektor podporuje řada soukromých osob i podniků. Město Vídeň vypsalo pro umělce a vědce na volné noze a s bydlištěm v hlavním městě pracovní stipendia ve výši max. 3 000 EUR. 

POLSKO

Rovněž Polsko zavedlo řadu opatření, jako jsou odklady úhrad sociálních dávek, půjčky a kofinancování nákladů na mzdy zaměstnanců, která mohou využít i kulturní organizace. Protikrizový Štít (Tarcza Antykryzysowa), který navrhla polská vláda a schválil polský parlament, předpokládá státní podporu umělcům, zaměstnancům, společnostem a nevládním organizacím v kulturním sektoru, které nemohou v období pandemie provozovat svou činnost. Pro odvětví kultury v různých formách usiluje sektor o pomoc ve výši až 4 miliardy PLN (přibližně 900 milionů EUR). V současné chvíli již Ministerstvo kultury a národního dědictví vyhlásilo program Kultura v síti s celkovou alokací 20 mil. PLN a je určen pro všechny obory včetně filmu. V současné době ministerstvo pracuje na programech kompenzací.

MAĎARSKO

V Maďarsku zatím probíhá především mapování dopadů a speciální opatření pro sektor kultury se teprve připravují. Maďarští herci a hudebníci pokračují v podpoře hnutí Stay Home (#maradjotthon), řada divadel a muzeí zpřístupnila své archivy online a podobně jako v Česku začala některá divadla ve svých dílnách šít ochranné roušky. Autorsko-právní asociace Artisjus Hungarian Copyright Legal Aid Bureau zřídila zvláštní sociální fond podpory pro autory a performery, kteří přišli v dlůsedku mimořádných opatření o příjmy.Asociace nezávislých scénických umění vyhlásila fundraisingovou iniciativu na pomoc divadelníkům v krizi, přičemž hlavní důraz je kladen na technické a organizační profese, které zůstávají pro publikum často neviditelné. Pod heslem „Zůstaň u profese” (#maradjunkpalyan) tuto iniciativu podporuje jak jednotlivá divadla, tak známí umělci. Asociace Music Hungary společně s Výzkumným ústavem Hétfa připravila Zprávu o hudebním průmyslu, v níž vyhodnotila možné dopady epidemie SARS-CoV-19 a předložila možné návrhy opatření maďarské vládě. Dokument obsahuje odhady vypracované podle dvou scénářů. Pokud omezení potrvají do června, mohla by ztráta na příjmech činit 13 miliard HUF. Pokud nebude možné pořádat hudební akce po celé léto, pak by se mohla vyšplhat až na 28 miliard HUF. Podle propočtů Music Hungary ovlivňuje současná situace zhruba 36 tisíc zaměstnanců: 9 – 10 tisíc hudebníků, 2 – 3 tisíce profesionálů v hudebním průmyslu a další 3 tisíce z návazných odvětví (obchod se zvukovými a vizuálními technologiemi, služby). S hudebním sektorem souvisí i dopady na oblast pohostinství. Licenční poplatky dle dokumentu představují dalších 15 % příjmů hudebníků.

SLOVENSKO

Ani na Slovensku zatím nebyla přijata speciální vládní opatření na podporu kultury. Dopady šíření COVID-19 na kulturní scénu v Bratislavě mapuje slovenské hlavní město společně s Nadací města Bratislavy. Průzkum dopadů mimořádných opatření na oblast divadla provádí také Divadelný ústav a dotazník vytvořila také nezávislá iniciativa „Stojíme pri kultúre”, která se zaměřuje na situaci jednotlivců a organizací v kulturních a kreativních průmyslech na celostátní úrovni včetně zaměstnanců organizací zřizovaných státem, kraji a městy. Otvorené fórum „Zachráňme kultúru” zveřejnilo materiál Zachráňme kultúru – návrh na krízové opatrenia Ministerstva kultúry SR: Ako pomôcť kultúre a kreatívnemu priemyslu. Fórum vyzývá na pomoc kultuře a nabízí unikátní materiál obsahující soubor rychlých krizových opatření. Návrh, který společně s dalšími experty vypracovaly Darina Kárová a Silvia Hroncová, byl 30. března a v aktualizované verzi 6. dubna 2020 předložen ministryni kultury SR, paní Natálii Milanové. Slovenský Fond na podporu umění postupně upravuje probíhající grantové programy. Mezi uznatelné výstupy z podpořené činnosti již patří akce v online prostředí, diskutovány jsou možnosti vyhlášení nových výzev zaměřených například na strategie rozvoje kulturních organizací, práci s publikem nebo marketing.

„Ambíciou Návrhu konkrétnych krízových opatrení pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu je predložiť riešenia pre rozdrobenú umeleckú a kultúrnu komunitu, ktorá nemá jednotnú reprezentáciu, ale dnes spoločný hlas potrebuje. V tejto komunite nie sú len známi umelci, ale tisíce ďalších neviditeľných profesií, ktoré zavretím spoločenských priestorov a zavedením obmedzujúcich opatrení prišli zo dňa na deň o prácu. Navrhnuté krízové opatrenia sú o záchrane ľudí, ale aj infraštruktúry, sú komplexné, solidárne, akčné a realizovateľné. Jeden bez druhého sme neboli, nie sme a nebudeme,” hovorí jedna zo zakladateliek iniciatívy Silvia Hroncová.

ITÁLIE

Epidemií SARS-CoV-19 nejhůře postižená evropská země zavedla celou řadu podpůrných opatření jak pro ekonomiku, tak pro oblast kultury. Sektor umění a kultury spadá v Itálii pod Ministerstvo kultury a turismu, proto se řada opatření týká i cestovního ruchu. Webové stránky ministerstva propagují online aktivity v kultuře pod heslem Kultura se nezastaví! (La cultura non si ferma!), kde lze najít online programy a nabídky z oblasti divadla, filmu, knihoven, muzeí, vzdělávání. Pro oblast kultury a turismu byla zavedena především tato opatření: zvláštní podpora pro pracovníky v turismu a kultuře, sociální podpora včetně sezónních pracovníků, kteří na ni v běžných podmínkách nemají nárok, podpora podnikům ve formě odkladu zákonných odvodů, nouzový fond pro divadlo a film s alokací 130 mil. EUR (pravidla čerpání se zatím připravují), možnost vracet vstupné na zrušené akce formou voucheru pro kina, divadla, muzea, hudební kluby i hotely a v neposlední řadě podpora renomé Itálie ve světe ve formě zvláštní podpůrné kampaně pro účely podpory turismu a kultury. 

 

Přeshraniční umělecká spolupráce // výzvy IDU

Výzvy na tři kulturní programové oblasti v rámci Fondů EHP a Norska

Ministerstvo financí zveřejnilo výzvy na podporu projektů v rámci tří programových oblastí kultury:


Termín uzávěrek všech tří výzev je prodloužen do 15. 4. 2020!

Detaily zde.  

Děkujeme za vaši přízeň.
Předchozí newslettery jsou dostupné zde. 
Další tipy sbíráme na press@idu.cz.
Opatrujte se,
váš IDU

 

 

Publikováno

9. 4. 2020

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.