Otevřená výzva na hodnotitele v Programu Kultura z Fondů EHP 2014-2021

  | ©

Přihláška hodnotitele k hodnocení žádostí, zaměřených na Revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví a na podporu současného umění, předložených v rámci otevřených výzev Programu Kultura 2014–2021.

Ministerstvo kultury hledá odborníky z oblasti movitého a nemovitého kulturního dědictví a současného umění, kteří disponují víceletými pracovními a hodnotitelskými zkušenostmi a mají zájem podílet se na hodnocení žádostí (projektů) ucházejících se o grant v rámci výše uvedených výzev. Výběr hodnotitelů proběhne na základě obdržených žádostí v první polovině roku 2020. S vybranými hodnotiteli bude uzavřen smluvní vztah (DPP/objednávka). Nutnou podmínkou pro uzavření smluvního vztahu je absolvování školení, zaměřeného na hodnotící proces a hodnotící kritéria v daných výzvách. O termínu školení budou vybraní hodnotitelé informováni v dostatečném předstihu pracovníky Ministerstva kultury.

Předpokládaný termín zahájení vlastního hodnocení žádostí o grant z fondů EHP/Norska Programu „Kultura“ je květen/červen 2020.

Přihláška

Publikováno

8. 4. 2020

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.