Systémová pomoc

  | ©

Přehled systémových opatření ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 na oblast kultury a umění.

Aktualizováno k 9. 4. 2020

MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Zákon byl ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválen Parlamentem, čímž se legislativní proces výrazně přiblížil svému finále a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí. Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. O jednorázový příspěvek si však mohou požádat až do konce června, proto žadatelé nemusí za všech okolností s žádostmi spěchat. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků.

Více zde.

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi
 

Vláda schválila balíček ministra Zaorálka na záchranu kultury

Ministerstvo kultury na základě průběžného stavu a výhledu realizací kulturních akcí v souvislosti s koronavirovou pandemií připravilo materiál s názvem Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury, který dnes (9. 4.) schválila vláda. Hlavním cílem navržených opatření (balíčku) je především zachování profesionální kulturní infrastruktury, která není zisková a nemá tedy žádné finanční rezervy. Celkový objem peněz tohoto programu je 1,07 mld. Kč. 

Subjekty tzv. nezávislé umělecké scény (primárně z celoročních dotačních okruhů z oblasti tance, divadla, hudby, výtvarného umění a malí nakladatelé), které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby v ČR alespoň 3 roky, mohou o podporu žádat, pokud alespoň jednou za poslední tři roky (2018-2020) byly úspěšnými v dotačním řízení ministerstva. V rámci stávajícího programu Kulturní aktivity vypíše Ministerstvo kultury samostatné výběrové dotační řízení. Pro potřeby tohoto programu schválila vláda částku ve výši 440 miliónů Kč.

Subjekty nezávislého nezřizovaného divadla, klasické a alternativní hudby a tanečního a pohybového umění budou moci žádat Ministerstvo kultury o podporu pro zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií za využití multimediálních platforem. Žadatel předloží popis projektu včetně rozpočtu a hodnotícím kritériem bude úroveň a kvalita projektu. Pro tuto podporu bude mít MK připraveno 30 miliónů Kč.


Profesionální divadla, orchestry a sbory mohou žádat MK o podporu, pokud jsou trvale zařazeny do Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Muzea a galerie, které nejsou státními příspěvkovými organizacemi, můžou rovněž žádat o podporu, pokud jsou jejich sbírky zařazeny v Centrální evidenci sbírek a jsou dlouhodobě zpřístupňovány veřejnosti. Žadatel předloží rozpočet projektu včetně vyčíslení vynaložených nákladů, popis rozsahu omezení činnosti a způsob vypořádání se s výpadkem. Celkově na tuto podporu získalo MK 300 miliónů Kč. 

První výzvy do dotačních programů viz výše vyhlásí MK v řádu týdnů.

Vedle tohoto balíčku již běží proplácení dotací MK na rok 2020 ve výši 750 miliónů Kč s tím, že subjekty, které získaly od MK dotaci, ale jejich akce neproběhnou v plném rozsahu, nebudou muset tuto dotaci vracet v té části, kde její držitel prokáže náklady na přípravu akce. Na tyto náklady pak bude MK pohlížet jako na realizované.

Pomoc státu komerčním subjektům, které jsou výdělečné jako např. komerční divadla, některé letní akce nebo i velcí nakladatelé, je třeba koordinovat na vládní úrovni, protože stejným způsobem jako tyto jsou postiženy i další oblasti – gastronomie nebo cestovní ruch. Současně jsou jim nyní k dispozici (jako všem podnikatelům) již vládou přijaté programy např. MPSV (Antivirus) a MPO (půjčky COVID, odklad nájmů).

Zdroj: Tisková zpráva MK ČR, 9. 4. 2020

Ministerstvo kultury dále připravilo přehled vládních opatření, která se vztahují i na lidi působící v kultuře (zaměstnanci, svobodná povolání, OSVČ, firmy apod.), a která mohou být využita již nyní, anebo budou k dispozici pro kulturní subjekty i jednotlivce po schválení Poslaneckou sněmovnou PČR v příštích dnech či týdnech. Přehled je dostupný zde.

Ministerstvo kultury také zveřejnilo informaci Odboru umění, literatury a knihoven k vydávání rozhodnutí o dotaci a k podmínkám použití dotace viz zde.

Aktualizováno k 2. 4. 2020

Aktualizovaná opatření ke zmírnění ekonomických dopadů pandemie

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu 31. 3. uveřejnilo výzvu k ošetřovnému pro OSVČ. V přiložených dokumentech na tomto odkaze průběžně aktualizuje opatření na pomoc podnikatelům a živnostníkům.
  • V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Podrobný manuál pro zaměstnavatele a další podrobnosti aktualizované k 2. 4. jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Program mohou využít též OSVČ, kteří zaměstnávají pracovníky. 
  • Ministerstvo financí 31. 3. představilo program přímé podpory pro zasažené OSVČ. S aktuální formulací podmínek jednorázové podpory OSVČ na základě srovnání meziročního poklesu za první čtvrtletí let 2019 a 2020 nesouhlasí Asociace nezávislých divadel, prohlášení AND je dostupné zde. Návrh MF musí projít legislativním procesem. 
  • Ministerstvo kultury zveřejnilo na svém webu předběžnou informaci pro příjemce dotací z programu Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění. MK také připravuje Program záchrany, jak nastínil ministr Lubomír Zaorálek v rozhovoru pro Lidové noviny. O vývoji vás budeme informovat.

Aktualizováno k 26. 3. 2020 

Opatření ke zmírnění ekonomických dopadů pandemie

MPO a MPSV zveřejňují opatření ke zmírnění ekonomických dopadů pandemie
  • Stát na půl roku odpustí všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění, a to zpětně od března 2020. OSVČ tak od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. Manuál pro OSVČ zde.
  • Rovněž dojde k odpuštění záloh na zdravotním pojištění OSVČ také na půl roku (zálohy se považují za zaplacené). A to opět ve výši minimálního pojistného.
  • Ošetřovné bude zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19. Rozšiřuje se také nárok na ošetřovné, a to pro všechny děti mladší 13 let i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Je možné se v ošetřovném střídat a ošetřovné bude vypláceno vždy zpětně za uplynulý měsíc. Návod zde.
  • OSVČ bude výpadek příjmů z důvodu péče o děti sanovat program Ministerstva průmyslu a obchodu na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu. Finanční příspěvek pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za každý den v karanténě / ošetřování člena rodiny.
  • Ministerstvo kultury připravuje pro kulturní sektor Program záchrany, aktuálně ale nemáme žádné podrobnější informace. O vývoji vás budeme informovat.
Informace pro právnické osoby
Pro aktuální informace doporučujeme sledovat:

Ministr kultury předloží vládě balíček opatření pro záchranu kultury

Jak dnes (26. 3.) uvedl server iDnes.cz, ministr kultury Lubomír Zaorálek chce vládě předložit balíček opatření pro záchranu kultury. „Budu žádat o 1,5 miliardy korun,“ říká s tím, že třeba zaměstnancům nehrajících divadel by mohl stát kompenzovat mzdy z 80 procent. Jednat se bude i o pomoci vydavatelům. Celý článek dostupný zde.

Aktualizováno k 22. 3. 2020

Pomoc ze strany Ministerstva kultury ČR

Na webových stránkách MKČR můžete pravidelně sledovat aktuální informace o koronavirové pandemii. Najdete tam důležitá telefonní čísla (včetně krizové infolinky, která je dostupná každý den od 9 do 19 hodin), kontakty, rady, odkazy, informace pro zaměstanavatele a zaměstnance. Dozvíte se i další informace napříč ministerstvy. Například už víte, že Ministerstvo zdravotnictví spouští na stránkách chatbota ke koronaviru, který pomůže lidem se základními dotazy a odkáže na důležité kontakty?

Aktuální informace k dotačním řízením

MK vyzývá všechny úspěšné účastníky výběrových řízení, aby MK sdělili, zda a v jakém rozsahu se jimi připravované projekty budou konat v termínu podaných žádostí, či zda bude termín realizace projektu/akce posunut. Tyto informace zasílejte bezodkladně na kontakty uvedené ve výzvách, na jejichž základě jste podávali žádost. Totéž platí i pro projekty, které nelze v současných podmínkách realizovat. Informujte prosím Ministerstvo kultury i o dosud vynaložených nákladech. Více informací naleznete zde.

Příspěvkové organizace v době koronavirové pandemie

Ministerstvo kultury sbírá také aktuální informace z příspěvkových organizací související s koronavirovou pandemií. Rozhovor s ředitelkou IDU Pavlou Petrovou o mapování nezávislého sektoru v souvislosti s COVID-19 je dostupný zde.

Informace pro umělce, kteří uvízli v zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí aktualizuje na svém webu informace o možnosti využít mimořádného autobusového spojení pro občany, kteří se v důsledku opatření proti šíření nového koronaviru nemohou přepravit z různých evropských zemích zpět do ČR. Přehled odjezdů autobusů i s telefonními čísly, na kterých lze provést rezervaci, najdete zde.

Aktualizováno k 18.3. 2020

Strukturální pomoc

Praha je připravena pomoci příjemcům městských grantů, kteří očekávají v souvislosti s mimořádnými opatřeními problémy s realizací kulturních akcí. Frank Bold spustil právní poradnu, která pomůže vyjasnit občanům, podnikatelům i obcím nejčastější právní situace v souvislosti s nově vzniklými situacemi a omezeními v důsledku pandemie koronaviru. Situaci nezávislé kulturní scény přibližuje Deník N v textu Nemusí přežít ani velcí hráči, klubům hrozí likvidace. Další opatření budeme doplňovat na našem webu. 

Hypotéky a spotřebitelské úvěry

Česká bankovní asociace vydala prohlášení o možnosti tříměsíčního odkladu splátek hypotečních a spotřebitelských úvěrů, tématu se věnoval server novinky.cz v textu Banky umožní lidem tříměsíční odklad splátek hypoték a půjček. Českomoravská záruční a rozvojová banka nabízí bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem a Ministerstvo financí prodloužilo termín pro daňová přiznání a představilo virový balíček.

Aktualizováno k 10. 3. 2020

Praha vydala doporučení příjemcům účelových neinvestičních dotací – grantů a individuálních účelových dotací v oblasti kultury a umění hlavního města Prahy!

Magistrát hl. m. Prahy vydal doporučení příjemcům účelových neinvestičních dotací – grantů a individuálních účelových dotací v oblasti kultury a umění hlavního města Prahy, jejichž akce se v důsledku mimořádných opatření nemohou uskutečnit, či očekávají problémy.

Příjemci podpory města by měli zvážit možnost uskutečnit takové akce v náhradním termínu. Informovat neprodleně odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy a řešit s ním další postup, včetně případných dodatků k uzavřeným smlouvám.

Hlavní město Praha tak vychází vstříc příjemcům dotací v oblasti kultury a umění a nabízí jim pomoc při plnění přijatých závazků.

Více zde.

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.