Kultura v karanténě #5 aktualizovaná opatření ke zmírnění dopadů pandemie // dobrá praxe ze zahraničí

  | ©

V pátém mimořádném newsletteru přinášíme kromě nových a aktualizovaných opatření ke zmírnění dopadů pandemie příklady dobré zahraniční praxe. Portál IDU Kreativní Česko připravil souhrn inspirativních opatření pro města a kraje, uveřejňujeme také přehled evropských zastřešujících organizací a networků, které se zabývají monitoringem situace v sektoru kultury a vznášejí apely na Evropskou komisi a vlády členských států EU.

Aktualizovaná opatření ke zmírnění ekonomických dopadů pandemie
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu 31. 3. uveřejnilo výzvu k ošetřovnému pro OSVČ. V přiložených dokumentech na tomto odkaze průběžně aktualizuje opatření na pomoc podnikatelům a živnostníkům.
  • V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Podrobný manuál pro zaměstnavatele a další podrobnosti aktualizované k 2. 4. jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Program mohou využít též OSVČ, kteří zaměstnávají pracovníky. 
  • Ministerstvo financí 31. 3. představilo program přímé podpory pro zasažené OSVČ. S aktuální formulací podmínek jednorázové podpory OSVČ na základě srovnání meziročního poklesu za první čtvrtletí let 2019 a 2020 nesouhlasí Asociace nezávislých divadel, prohlášení AND je dostupné zde. Návrh MF musí projít legislativním procesem. 
  • Ministerstvo kultury zveřejnilo na svém webu předběžnou informaci pro příjemce dotací z programu Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění. MK také připravuje Program záchrany, jak nastínil ministr Lubomír Zaorálek v rozhovoru pro Lidové noviny. O vývoji vás budeme informovat. 

Komplexní přehled dosavadních opatření viz předchozí vydání tohoto zpravodaje.

Rozhovor s ředitelkou IDU

Ředitelka IDU Pavla Petrová při úvodních krizových schůzkách na Ministerstvu kultury upozornila, jaký dopad mohou mít mimořádná opatření v souvislosti s pandemií na oblast nezávislého divadla, hudby, výtvarného umění ad. IDU byl obratem pověřen ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem k mapování dopadů. V rozhovoru pro Divadelní noviny Pavla Petrová přibližuje, co současný stav pro nezávislou kulturu znamená.

Příklady dobré praxe ze zahraničí

Opatření evropských měst 

Portál IDU Kreativní Česko, který mapuje kulturní a kreativní odvětví (KKO), přináší souhrn možných opatření a tipů na programy a projekty, které mohou pomoci úředníkům českých měst (případně krajů) v postupu při záchraně lokální kultury a KKO. Sestavil „záchrannou sadu pro města“, která obasahuje příklady dobré praxe z evropských měst. 

Celoevropský dotazník ECBN

Pokud chcete, aby Váš hlas byl slyšet i na celoevropské úrovni, vyplňte tento dotazník neziskové nadace The European Creative Business Network, která propaguje zájmy kulturních a kreativních průmyslů v Evropě. Výstupy chce ECBN prezentovat Evropské komisi a poukázat tak na složitou situaci kulturních a kreativních odvětví a potřebnost jejich podpory.

NESTA – PEC: Jak se mohou spojit kreativní průmysly a sdílet dopady pandemie

Přehled o dotazníkových šetřeních a výsledcích jednotlivých kulturních a kreativních odvětví především z Velké Británie, ale i z USA a dalších zemí pod názvem „Jak se mohou kreativní průmysly spojit a sdílet dopad COVID – 19“ připravila platforma PEC (Policy and Evidence Centre for Creative Industries). Sběr dat s cílem pomoci politikům porozumět a reagovat na stávající krizi je k dispozici zde.

Výzva PEARLE a dalších zastřešujících organizací

Výzva evropské Asociace zaměstnavatelů v oblasti scénických umění PEARLE (Performing Arts Employers Association League Europe), která zastupuje více než 10 tisíc manažerů, divadelních produkcí, orchestrů, oper, baletů, festivalů, promotérů atd. napříč Evropou včetně české Asociace profesionálních divadel, apeluje na Evropskou unii a vlády členských zemí, aby podpořila sektor scénických umění tak, aby mohl překonat krizové období a vyhnul se bankrotům a zánikům. Výzva obsahuje sadu konkrétních návrhů opatření, která by měla být přijata v průběhu a po ukončení krize tak, aby napomohla k znovuoživení sektoru. Návrhy se týkají vyjasnění pravidel státní pomoci v souvislosti s COVID-19, nastavení jasných návodů pro vztah k zákazníkům v souvislosti s proplácením vstupného, termínů akcí, návrhů v oblasti pracovních vztahů, daňových úlev, snížení DPH na vstupenky a další.

Svá prohlášení apelující na evropské instituce i vlády členských států EU ohledně záchrany kulturního a uměleckého sektoru vydaly také další evropské zastřešující organizace, jejichž členem jsou i čeští zástupci, jako například European Theatre Convention nebo ENCATC – network akademických pracovišť a kulturních organizací s působností v oblasti arts managementu a kulturní politiky.

Culture Action Europe

Evropská Culture Action Europe (CAE) sdružující kulturní sítě, organizace, umělce, akademiky, politiky a aktivisty napříč uměleckými obory a sektory, která je mediátorem mezi kulturní scénou a politiky i úředníky EU. Rovněž aktivně sleduje současné dění v oblasti umění a kultury a vyvíjí tlak na Evropskou komisi a společně s Evropskou kulturní nadací mapuje dopady COVID-19 na kulturní sektor prostřednictvím dotazníku zaměřeného na zmapování již existujících iniciativ a opatření napříč Evropou.

On the Move

Platforma pro kulturní mobilitu sdružující více než 50 organizací z 20 zemí s cílem podporovat přeshraniční spolupráci a mobilitu nyní shromažďuje ve spolupráci se sítí pro nový cirkus Circostrada množství informací o současné situaci a iniciativách především z Evropy, Asie a severní Ameriky, které je užitečné sdílet, vědět o nich a nebo se jimi inspirovat. Informace jsou členěny do sekcí jako např. kampaně, specifické informace podle oborů, prohlášení organizací/sítí, nadací, informace týkající se cestování, dotazníková šetření.

IETM

IETM (International European Theatre Meeting) je síť uměleckých profesionálních organizací, které se zabývají současným scénickým uměním a mají zájem o mezinárodní spolupráci ať již z hlediska tvorby, vzdělávání, propagace, výzkumu nebo podpory. Koncem března uveřejnil IETM krátkou studii „Performing Arts in Times of the Pandemic – Status Quo and the Way Forward“, v níž je mj. citován i průzkum dopadů mimořádných vládních opatření proti pandemii COVID-19 na český nezávislý umělecký sektor, který realizoval v polovině března IDU. Studie je v originálním znění dostupná zde, závěry jsou shrnuty také na webu IDU.

Kompendia kulturních politik a trendů

Asociace se sídlem v nizozemské Boekman Foundation (the Institute for Arts, Culture and Related Policy) s cílem monitorovat a zkoumat politické standardy v oblasti kultury nabízí přehledy za jednotlivé země, v současné době je zde možné najít reporty z 12 evropských zemí včetně ČR.

EUNIC

Situaci monituruje také evropská síť národních kulturních institutů, která sdružuje 36 členů ze všech 28 členských států EU s pobočkami ve více než 150 zemích. V sekci „Jak evropský kulturní sektor odpovídá na současnou koronavirovou krizi“ najdete informace o situaci a opatřeních především v Německu, Francii, Itálii, Velké Británii, severských zemích a zemích BENELUXU. Informace z EU zahrnuje odkaz na stanovisko EACEA k projektům financovaným z programu Kreativní Evropa a prodloužení uzávěrek programů Kreativní Evropa a Horizon 2020.

Mapování ztrát

Metodika k mapování ztrát v kulturním sektoru

předchozím zpravodaji již avizovaný výzkum „Koronavirus a jeho dopad na kulturní sektor“, který se soustřědí na dopady koronavirové epidemie a následných opatření na všechny oblasti živého umění, je společným projektem Vysoké školy ekonomické, Akademie múzických umění a Institutu umění – Divadelního ústavu, který do 5. dubna garantuje a zprostředkovává odborné konzultace a podklady prostřednictvím profesních asociací v rámci své působnosti. Následně bude metodika zaslána ke konzultaci MKČR. 

Dotazník, který tyto instituce nyní připravují, bude zaměřen na všechny subjekty (instituce i jednotlivce), jejichž náplní činnosti je divadlo, tanec, hudba a výtvarné umění. Předpokládáme, že tento dotazník bude dokončen a okomentován do konce příštího týdne a v následujících dnech se bude programovat a testovat tak, aby jej bylo možno distribuovat mezi odbornou veřejnost nejpozději 14. dubna. V připravované verzi bude mapovat finanční dopady za měsíc březen a odhady za měsíce následující.

Umět pomoci

Vstupenka na NIC

Radní pro kulturu hlavního města Prahy Hana Třeštíková a online kulturní přehled GoOut spustili celorepublikový projekt na podporu divadel, koncertních síní, klubů a obecně umělců. Od 1. 4. si lidé mohou kupovat vstupenky na NIC 2020, které proběhne 1. května.

O možnostech podpory kultury ze strany veřejnosti jsme informovali také v přechozích newsletterech.

Fokus

Černá divadla paří v současné situaci k těm vůbec nejohroženějším segmentům českého divadla. Vedle uzavření divadel na ně ještě tíživěji dopadne předpokládaný dlouhodobý útlum cestovního ruchu. Ve většině černých divadel tvořili cizinci bezmála sto procent publika, zhruba tři čtvrtiny pak u těch, která se pokoušela oslovit české diváky uváděním dětských titulů a představeními pro školy. Analýzu Romana Vaška (IDU) k situaci černých divadel publikuje blog Nadačního fondu pro taneční kariéru. 

Foto: Z představení Galaxie; IMAGE Theatre.

Kulturní přehledy online

Společnost Newton Media nově poskytuje bezplatný oborový monitoring v souvislosti s tématem koronaviru i pro oblast kultury. Zaregistrovat se k odběru je možné zde.

Portál ČT24 průběžně aktualizuje přehled „co se v kultuře (ne)děje.“  Online soupis najdete tady. 

Co znamená karanténa pro hudební scénu zjišťoval u promotérů pořádajících koncerty a festivaly i zcela nezávislých organizátorů hudebního života portál AlterEcho. Dotýká se situace i vašeho klubu či festivalu?
Tipy pro další vydání můžete zasílat autorovi Liboru Galiovi.

K současné situaci malých nakladatelů a nezávislých knihkupců na českém knižním trhu vydala prohlášení platforma Knihex. Text je dostupný na kulturně informačním portálu IDU Culturenet, který informuje o dalším kulturním dění, umožňuje vkládat aktuality a nabízí přehled nabídek práce v kultuře. 

Veškeré aktuality v oblasti divadla publikuje portál IDU divadlo.cz. 

Za hranice

Výběr zpráv z jednotlivých zemí

Španělsko 

Barcelona, metropole jedné z pandemií COVID-19 nejpostižěnějších zemí, přijala 10 opatření na podporu kultury. Mezi nimi je například speciální dotace ve výši 1 mil. EUR se zvláštním důrazem na nejslabší články struktury nezávislé kultury ve městě, upravený program 44. ročníku mezinárodního divadelního a tanečního Festivalu Grec 2020, který zahrne maximum produkcí místních souborů a umělců zrušených nebo odložených z důvodu zavedení nouzového stavu, finanční zálohy na akce, které musely být v souvislosti s pandemií odloženy, zvláštní dotace ve výši 1 mil. EUR pro městské knihovny na investice do nákupu knih nebo kompenzace daně z nemovitostí pro soukromé provozovatele kulturních zařízení.

Finsko 

Finská Kone Foundation reagovala na současná omezení pohybu a sdružování osob speciální výzvou na „domácí“ umělecké rezidence. Jedná se o tříměsíční grantovou podporu rezidence pro finské umělce (včetně umělců žijících v zahraničí), která se odehrává v jejich vlastním domově. Součástí rezidence je přístup do online pracovní platformy pro sdílení nápadů.

USA

Senát Spojených států amerických schválil historicky nejvyšší Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act ve výši 2 bil. USD. Výčet všech opatření platných pro neziskový sektor je k dispozici na webové stránce Národní rady pro neziskový sektor. Součástí balíčku pomoci jsou nové pobídky a zvýšení limitů pro daňové asignace jednotlivců i obchodních korporací a rozpočet 75 mil. USD pro Národní nadání pro umění (National Endowment for the Arts). Další prostředky z této pomoci byly poskytnuty také těmto kulturním agenturám a institucím: National Endowment for the Humanities, Institute for Museum and Library Services, Corporation for Public Broadcasting, John F. Kennedy Center for the Performing Arts a Smithsonian Institution. 

Pomocné mechanismy spustila také řada dalších nadací a organizací, jakou je například grantové řízení a bezúročné půjčky pro umělce a kulturní organizace San Francisco Arts Relief Program, grantové řízení pro umělce v ekonomické tísni působící v oblasti scénického a vizuálního umění Foundation for Contemporary ArtsRauschenberg Emergency Grants určený na jednorázové výdaje a nečekané výdaje na lékařskou péči nebo podpora Musician's Foundation a MusiCares. 

Současná situace přinesla také nové otázky spojené s rolí umělce ve společnosti, hodnotou kultury a budoucností živého umění. Příspěvkem k této diskusi je nový pořad „Segal Talks“ o životě a umění v době koronavirové, který od 30. 3. každý den od pondělí do pátku v poledne newyorského času vysílá The Martin E. Segal Center. Hosty živě streamovaných hovorů jsou kurátoři, umělci, akademici a badatelé z různých koutů světa jako například Thomas Ostermeier, Toshiki Okada nebo Meredith Monk. 

Přeshraniční umělecká spolupráce // výzvy IDU

Evropská komise se společně s Výkonnou agenturou EACEA se rozhodla prodloužit uzávěrky některých výzev Kreativní Evropy z důvodu současné situace ohledně koronaviru. Nové uzávěrky jsou následující:

  • Cultural Heritage in Action – peer-learning scheme: 27. 4. 2020
  • Projekty spolupráce na západním Balkáně: 28. 4. 2020
  • Music Education And Learning: 28. 4. 2020
  • Co-Creation and Co-Production scheme for the music sector: 30. 4. 2020

Celé sdělení Evropské komise a Výkonné agentury najdete zde.

Děkujeme za vaši přízeň.
Předchozí newslettery jsou dostupné zde.
Další tipy sbíráme na press@idu.cz.
Opatrujte se,
váš IDU

Publikováno

2. 4. 2020

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.