Příklady dobré praxe ze zahraničí: Evropské zastřešující organizace a networky

  | ©

Přinášíme přehled evropských zastřešujících organizací a networků, které se zabývají monitoringem dopadů opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 na sektor kultury.

Celoevropský dotazník ECBN

Pokud chcete, aby Váš hlas byl slyšet i na celoevropské úrovni, vyplňte tento dotazník neziskové nadace The European Creative Business Network, která propaguje zájmy kulturních a kreativních průmyslů v Evropě. Výstupy chce ECBN prezentovat Evropské komisi a poukázat tak na složitou situaci kulturních a kreativních odvětví a potřebnost jejich podpory.

NESTA – PEC: Jak se mohou spojit kreativní průmysly a sdílet dopady pandemie

Přehled o dotazníkových šetřeních a výsledcích jednotlivých kulturních a kreativních odvětví především z Velké Británie, ale i z USA a dalších zemí pod názvem „Jak se mohou kreativní průmysly spojit a sdílet dopad COVID – 19“ připravila platforma PEC (Policy and Evidence Centre for Creative Industries). Sběr dat s cílem pomoci politikům porozumět a reagovat na stávající krizi je k dispozici zde.

Výzva PEARLE a dalších zastřešujících organizací

Výzva evropské Asociace zaměstnavatelů v oblasti scénických umění PEARLE (Performing Arts Employers Association League Europe), která zastupuje více než 10 tisíc manažerů, divadelních produkcí, orchestrů, oper, baletů, festivalů, promotérů atd. napříč Evropou včetně české Asociace profesionálních divadel, apeluje na Evropskou unii a vlády členských zemí, aby podpořila sektor scénických umění tak, aby mohl překonat krizové období a vyhnul se bankrotům a zánikům. Výzva obsahuje sadu konkrétních návrhů opatření, která by měla být přijata v průběhu a po ukončení krize tak, aby napomohla k znovuoživení sektoru. Návrhy se týkají vyjasnění pravidel státní pomoci v souvislosti s COVID-19, nastavení jasných návodů pro vztah k zákazníkům v souvislosti s proplácením vstupného, termínů akcí, návrhů v oblasti pracovních vztahů, daňových úlev, snížení DPH na vstupenky a další.

Svá prohlášení apelující na evropské instituce i vlády členských států EU ohledně záchrany kulturního a uměleckého sektoru vydaly také další evropské zastřešující organizace, jejichž členem jsou i čeští zástupci, jako například European Theatre Convention nebo ENCATC – network akademických pracovišť a kulturních organizací s působností v oblasti arts managementu a kulturní politiky.

Culture Action Europe

Evropská Culture Action Europe (CAE) sdružující kulturní sítě, organizace, umělce, akademiky, politiky a aktivisty napříč uměleckými obory a sektory, která je mediátorem mezi kulturní scénou a politiky i úředníky EU. Rovněž aktivně sleduje současné dění v oblasti umění a kultury a vyvíjí tlak na Evropskou komisi a společně s Evropskou kulturní nadací mapuje dopady COVID-19 na kulturní sektor prostřednictvím dotazníku zaměřeného na zmapování již existujících iniciativ a opatření napříč Evropou.

On the Move

Platforma pro kulturní mobilitu sdružující více než 50 organizací z 20 zemí s cílem podporovat přeshraniční spolupráci a mobilitu nyní shromažďuje ve spolupráci se sítí pro nový cirkus Circostrada množství informací o současné situaci a iniciativách především z Evropy, Asie a severní Ameriky, které je užitečné sdílet, vědět o nich a nebo se jimi inspirovat. Informace jsou členěny do sekcí jako např. kampaně, specifické informace podle oborů, prohlášení organizací/sítí, nadací, informace týkající se cestování, dotazníková šetření.

IETM

IETM (International European Theatre Meeting) je síť uměleckých profesionálních organizací, které se zabývají současným scénickým uměním a mají zájem o mezinárodní spolupráci ať již z hlediska tvorby, vzdělávání, propagace, výzkumu nebo podpory. Koncem března uveřejnil IETM krátkou studii „Performing Arts in Times of the Pandemic – Status Quo and the Way Forward“, v níž je mj. citován i průzkum dopadů mimořádných vládních opatření proti pandemii COVID-19 na český nezávislý umělecký sektor, který realizoval v polovině března IDU. Studie je v originálním znění dostupná zde, závěry jsou shrnuty také na webu IDU.

Kompendia kulturních politik a trendů

Asociace se sídlem v nizozemské Boekman Foundation (the Institute for Arts, Culture and Related Policy) s cílem monitorovat a zkoumat politické standardy v oblasti kultury nabízí přehledy za jednotlivé země, v současné době je zde možné najít reporty z 12 evropských zemí včetně ČR.

EUNIC

Situaci monituruje také evropská síť národních kulturních institutů, která sdružuje 36 členů ze všech 28 členských států EU s pobočkami ve více než 150 zemích. V sekci „Jak evropský kulturní sektor odpovídá na současnou koronavirovou krizi“ najdete informace o situaci a opatřeních především v Německu, Francii, Itálii, Velké Británii, severských zemích a zemích BENELUXU. Informace z EU zahrnuje odkaz na stanovisko EACEA k projektům financovaným z programu Kreativní Evropa a prodloužení uzávěrek programů Kreativní Evropa a Horizon 2020.

Publikováno

2. 4. 2020

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.