Kreativní Česko

  | ©

Webový portál a platforma na podporu kulturních a kreativních odvětví.

Provozujeme webový portál www.kreativnicesko.cz informující o kulturních a kreativních odvětvích s cílem zvýšit povědomí o jejich významu pro společnost a ekonomiku. Koordinujeme platformu subjektů a jednotlivců, kteří realizují projekty na podporu kulturních a kreativních odvětví.

Na webu publikujeme zajímavé články, rozhovory, odkazujeme na významné studie, publikace a akce. Naleznete zde i nejdůležitější výstupy projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR.  Pořádáme setkání a akce, na nichž je možné sdílet zkušenosti a hledat vhodná řešení podpory kulturních a kreativních odvětví. Nabízíme inspiraci pro strategická opatření na místní i celostátní úrovni.

V r. 2017 se uskutečnila dvě setkání platformy Kreativní Česko:

29. června v Brně, v prostorách Nadace partnerství: zápis ke stažení 

31. října v Praze, v prostorách Pražského kreativního centra: zápis ke stažení 

Jako úvodní materiál o projektu slouží brožura Kreativní Česko, kterou vydal Institut umění po skončení výzkumu Mapování KKP v ČR v r. 2016.

www.kreativnicesko.cz

Kontaktní osoba

  | ©

Lucie Ševčíková

Kreativní Česko

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.