Pražské Quadriennale

  | ©

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru je největší světový festival svého zaměření.

Od roku 1967 PQ každé 4 roky zkoumá oblast scénografie v celé její šíři – od scénického umění, přes kostýmní, světelný a zvukový design až po nové scénografické přístupy, jako site-specific, aplikovaná scénografie, pouliční performance nebo kostým jako performance. Jádrem festivalu je současná scénografie vytvářející prostředí, která na lidskou imaginaci působí prostřednictvím všech lidských smyslů – zraku, čichu, sluchu, hmatu i chuti.

Většina instalací vystavovaných na PQ je v současnosti postavena na performativitě a interakci, kdy se diváci mění v aktivní spoluúčastníky dotvářející imaginativní prostředí scénografie. Tím se PQ jednak otevírá dalším uměleckým profesím a ukazuje multidisciplinární ráz scénografie a performance designu. Z diváckého pohledu pak jde o velmi atraktivní a netradiční formát, který oproti klasické výstavě galerijního typu výrazně pracuje s aktivním a obousměrným zapojením diváka, kdy se každý návštěvník stává spolutvůrcem svého unikátního zážitku z návštěvy jednoho z kulturně nejrozmanitějších festivalů v Evropě. V roce 2015 získalo Pražské Quadriennale prestižní cenu EFFE a bylo jmenováno jedním z nejinovativnějších festivalů v Evropě.

Pražské Quadriennale 2023

15. ročník PQ proběhne v termínu 8.-18. června 2023. Hlavní festivalovou lokací bude Pražská tržnice, několik programových okruhů proběhne také ve Veletržním paláci Národní galerie a na Divadelní fakultě AMU. V rámci dvou hlavních soutěžních výstav a šesti projektů kurátorovaných mezinárodním týmem představí na PQ 2023 svá díla stovky umělců z desítek zemí po celém světě.

Téma 15. ročníku Pražského Quadriennale je “RARE” - ve smyslu vzácné, unikátní, jedinečné, syrové nebo i zvláštní. Jeho volbou chceme reagovat na převratné změny ve všech oblastech lidské činnosti a kreativity, které v minulých letech akcelerovala pandemie. Významně se změnilo naše vnímání fyzického – prostoru, setkávání a sdílení. Fyzické se stalo vzácností a jedinečnou příležitostí. Tématem proto chceme vyzvat divadelní umělce, scénografy a performance designéry, aby se s námi podělili o své představy o post-pandemickém světě a jejich vize budoucnosti ovlivněné také událostmi posledních měsíců.

Hlavní výstavy Pražského Quadriennale

Historicky nejvýznamnější výstavou PQ je Výstava zemí a regionů. Představuje výjimečná soudobá díla pro danou zemi či region s cílem představit vize současného umění a budoucnosti optikou scénografů. Výstava zemí a regionů je soutěžní a vystavující umělce vybírají kurátoři jmenovaní partnerskou institucí z účastnické země - např. místním ministerstvem kultury, významnými nestátními kulturními organizacemi apod. Každá účastnická země či region může na PQ prezentovat pouze jednu expozici za rovnocenných výstavních podmínek.

Soutěžní charakter má i Studentská výstava, která prezentuje uměleckou tvorbu studentů nebo mladých tvůrců do 5 let od ukončení studia. Za výběr vystavujících umělců nebo tvůrčích kolektivů stejně jako v případě Výstavy zemí a regionů odpovídá kurátor dané země či regionu. Studenti a mladí scénografové a scénografky se budou v rámci svých expozic Studentské výstavy věnovat osobním zkušenostem z míst, kde žijí, aby tyto kulturní znalosti transformovali v díla s důrazem na možnosti digitalizace a zapojení širšího obecenstva.

O udělení ocenění ve Výstavě zemí a regionů a ve Studentské výstavě bude rozhodovat sedmičlenná mezinárodní porota složená z předních praktiků a teoretiků z oborů scénografie, architektury, performance, designu nebo tance.

Další programové sekce Pražského Quadriennale

Projekt Fragmenty II je výstavou zkoumající viděného a vnímaného v rozličných měřítcích prostorového designu a scénografie. Modely scén, kostýmní výtvarnictví, rekvizity či miniatury se zde stávají plnohodnotnými díly. Tyto tvůrčí artefakty ilustrují myšlenky a záměry scénografů pro nadřazené dílo, které ovšem mimo něj představují vlastní kontext, novou dimenzi a esteticko-uměleckou hodnotu originální perspektivy a hloubky.

Výstava divadelního prostoru otevírá diskuzi o tom, jak bude post-pandemický svět zacházet s prostorem performance jako s platformou pro komunikaci a setkání. Svébytným tématem výstavy jsou potom nově vznikající virtuální prostory a jejich vliv na současné standardy tvorby.

Projekt PQ Performance prezentuje divadelní a performativní představení a vyzdvihuje síly a napětí, které vznikají mezi autorem, prostorem, technologiemi a materiály. Zastoupena jsou především díla, kde performer vytváří unikátní kontakt se svým publikem, předem neznámý tvar skutečnosti, něco “rare”.

PQ Studio je útočištěm pro inovativní pojetí tvorby a její rozvoj, unikátní souhra mezinárodních studentských představení a workshopů; od intenzivních kurzů, jejichž výsledky se stanou součástí programu PQ; po experimentální workshopy zaměřené na kolektivní bádání a hledání nových metod a přístupů.

Soutěžním projektem je PQ Cena za nejlepší publikaci. Autoři do něj mohou přihlásit publikace v knižním rozsahu vydané v rozmezí let 2019 až 2023 v tematickém rozpětí od zvukového a světelného designu po virtuální performance, nová média a umění instalace. Mimo podpory autorů je cílem výstavy zejména prezentace výsledků výzkumných projektů, které na poli současného divadla probíhají.

Poslední součástí programu je diskusní platforma PQ Talks. Setkávají se zde studenti a začínající tvůrci se zkušenými scénografy, odborníci s nadšenci. Svojí formou se PQ Talks profilují jako kritická diskuze dotýkající se také současných globálních problémů: pandemie, změna klimatu, rasismus, a jejich návaznostech na živé umění. Projekt se skládá z diskusních panelů, flash talků a prezentací, odrážejících a zároveň přispívajících k formování aktuálního diskurzu ve scénografii a performance designu.

PQ jako platforma

Mimo stěžejní festivalové části funguje Pražské Quadriennale jako mezinárodní platforma pro organizaci uměleckých aktivit a jejich kritickou reflexi, kontinuálně spolupracuje s partnerskými organizacemi, kreativními profesionály, umělci, výzkumníky a teoretiky. Konkrétním příkladem je projekt PQ Knowledge Exchange Platform, který sdružuje mezinárodní odborné online magazíny zaměřené na scénografii a performance design, které vycházejí výhradně v režimu open-source a jsou tak dostupné všem.

web PQ

 

Kontaktní osoby

  | ©

Adam Dudek

Manažer komunikace a PR

+420 776 199 087
adam.dudek@pq.cz

  | ©

Erika Frančáková

Office manažerka PQ

+420 224 809 118
erika.francakova@pq.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.