Vycházejí nové studie o publiku baletu a nového cirkusu

  | ©

Osmá publikace z ediční řady Institutu umění – Divadelního ústavu Český tanec v datech obrací pozornost k publiku. Ve dvou odborných textech se zaměřuje na diváky baletu a nového cirkusu. Jedná se o zatím nejpodrobnější sondu do problematiky práce v dotyčných oblastech a přináší řadu dosud nepublikovaných dat.

Studie Romana Vaška zacílená na oblast baletu využívá dostupných dat
pro charakteristiku návštěvnosti, věnuje se práci s baletním publikem a dotýká se některých témat souvisejících se sociologií tance nebo s marketingem. „Ačkoliv ve společnosti přetrvává dojem, že balet je pro diváky hůře srozumitelným uměním, což ostatně dokládají některé výzkumy, data o návštěvnosti tomu nenasvědčují. Naopak. Baletní představení u nás ročně navštíví více než čtvrt milionu diváků. Velká a středně velká baletní tělesa se dokonce v procentu návštěvnosti stávají „tahouny“ vícesouborových divadel, a předčí tak soubory operní nebo činoherní,“ odhaluje některá zjištění autor.

Vašek sleduje budování vztahu baletních souborů s publikem po roce 1989, rozvoj fundraisingových aktivit, seznamuje čtenáře s několika výzkumy, které byly prováděny v divadlech s baletními soubory. V obsáhlé kapitole se věnuje tématu práce s publikem: „V posledních letech je patrný silný nárůst aktivit směřovaných k dětskému publiku
a teenagerům. Divadla a baletní soubory přicházejí s novými vzdělávacími formáty, ať už jde o různé semináře, dramaturgické úvody, dílny pro veřejnost apod.“

Druhá studie z pera Veroniky Štefanové se zaměřuje na vztah nového cirkusu a publika. Podrobně charakterizuje rozvětvenou infrastrukturu tohoto oboru, věnuje se terminologickému vymezení pojmu nový cirkus a stručně nastiňuje jeho historii v českém prostředí. Mapuje hlavní novocirkusové festivaly, soubory a osobnosti a popisuje, jak dotyční aktéři znají své publikum, jak jej oslovují a pracují s ním. Studie se také věnuje cenové politice nejvýznamnějších souborů, regionálnímu dosahu novocirkusových aktivit a obsáhle mapuje aktivity během koronavirových restrikcí. „Publikum se liší podle charakteru novocirkusové akce či události. Pestřejší věkové spektrum publika je především na velkých mezinárodních festivalech. Zájmově, genderově i věkově vyhraněné publikum se vyskytuje především na dramaturgicky úzce profilovaných akcích, jako jsou například festivaly Cirkopolis nebo Fun Fatale,“ vysvětluje některé ze svých závěrů autorka.

Publikace ke stažení

Edice Český tanec v datech

Publikováno

16. 6. 2022

Kontakt

  | ©

Anna Poláková

PR A PRODUKCE

+420 224 809 169 
+420 721 431 516

anna.polakova@idu.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.