Cena České hudební rady 2022 zná své laureáty

  | ©

Letošní ocenění České hudební rady budou předána 21. 5. 2022 v 19:00 v aule Karolina v rámci Koncertu vítězů interpretační soutěže Pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí. Laureáty jsou Alena Tichá a Jiří Kolář.

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. vystudovala obor Český jazyk a hudební výchova, dále pak sólový zpěv na pražské AMU. Zúčastnila se řady kurzů zaměřených na didaktiku zpěvu metody Werbeck, studijních pobytů a kurzů zaměřených na muzikoterapii. Je dlouhodobou pracovnicí na katedře Hudební výchovy Pedagogické fakulty UK a různých ZUŠ. Rovněž působí jako hlasový poradce sborů a je členkou poroty v soutěžích sborového a sólového zpěvu. Ocenění ČHR 2022 získává za svůj tvořivý přístup k hlasové průpravě zejména u nejmladší generace.

Prof. PaedDr. Jiří Kolář je absolventem Pedagogické fakulty UK. Vyučoval sborové dirigování a intonační a sluchovou výchovu, později obor Sbormistrovství chrámové hudby. V roce 1967 založil ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, který pod jeho vedením slavil mnoho úspěchů (přes 800 koncertů doma i v Evropě, řada ocenění v evropských sborových soutěžích). Za svou uměleckou činnost byl Jiří Kolář oceněn národními sbormistrovskými cenami. Je autorem řady učebních textů z oblasti intonační a sluchové výchovy, řízení sboru, rovněž publikoval více než 800 článků a odborných studií. Cena ČHR 2022 mu je udělena za celoživotní uměleckou a pedagogickou práci a reprezentaci České republiky v zahraniční.

Česká hudební rada je střechovou nevládní organizací Evropské a Mezinárodní hudební rady při UNESCO v ČR. Ceny za dlouhodobý přínos v oblasti hudební kultury uděluje od roku 1994. Ceny jsou udělovány slavným osobnostem, souborům, událostem a osobnostem a organizacím, které zajišťují obohacující chod kultury. Cenu nominuje valná hromada cca 50 členských organizací, včetně asociací (ASOPS, AHF ČR, AHUV, UČPS ad.). Současnou předsedkyní ČHR je Lenka Kavalová, která je mj. předsedkyní ASOPS. Cenu předává tajemnice organizace PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

Web České hudební rady

Publikováno

19. 5. 2022

Kontakt

  | ©

Anna Poláková

PR A PRODUKCE

+420 224 809 169 
+420 721 431 516

anna.polakova@idu.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.