Vychází monografie Antonín Heythum

  | ©

Institut umění – Divadelní ústav vydává výpravnou monografii přibližující život a dílo Antonína Heythuma, významné osobnosti meziválečné výtvarné kultury v Československu a USA. Jde o první publikaci, která mapuje jeho rozsáhlé mezioborové dílo, zahrnující scénografii, architekturu, návrhy nábytku a průmyslový design, v širším kontextu.

Heythumovy scénografické počátky sahají do 20. let 20. století, kdy se pohyboval v pražském avantgardním prostředí, což ovlivnilo celou jeho pozdější tvorbu. Jako scénograf působil například v Národním divadle či Českém divadle v Olomouci. Kromě avantgardních postupů využíval v inscenacích práci s abstraktním scénickým objektem, se světlem, fotografickou nebo malovanou projekcí, vrženým stínem a zkresleným zvukem. Jeho dílo nesporně patří k vrcholům evropského scénického výtvarnictví dvacátých a třicátých let 20. století a na jeho poznatky a experimenty pak navázala řada dalších scénografů (např. František Tröster, František Muzika a další).

Heythum se věnoval navrhování ideálních minimalistických domů a později i nábytku. Vždy navrhoval vlastní zařizovací předměty. Rád experimentoval s kovovým nábytkem a byl držitelem dvou patentů. Výstavní projekty z něj udělaly vyhledávaného výstavního architekta, díky čemuž se na konci roku 1938 dostal do USA, aby zde zkoumal principy moderního výstavnictví a mohl své znalosti později uplatnit v Československu. Z USA se už ale nikdy zpět do rodné vlasti nevrátil. Se svou manželkou se věnovali výzkumu výstavních metod a pedagogické činnosti. Založili zcela nový studijní obor průmyslový design, který nahlíželi z úhlu dřívějších zkušeností vycházejících z principů konstruktivismu a funkcionalismu. Heythum také v USA spolupracoval s řadou významných osobností moderního výtvarného umění i průmyslového designu.

Ačkoliv Antonín Heythum významně zasáhl do několika uměleckých i průmyslových oborů v Československu i v USA, jeho tvorba byla zatím zpracována jen zlomkovitě bez širšího kontextu. Autorky publikace Vlasta Koubská a Radomíra Sedláková jako první pečlivě zmapovaly jeho rozsáhlé dílo v archivech na českém i americkém území a dokázaly tak komplexně popsat a zhodnotit jeho přínos pro všechny zmíněné oblasti.

Text monografie, která vychází v česko-anglické jazykové mutaci, doprovází bohatý obrazový materiál z rodinné pozůstalosti, českých a amerických sbírek, poznámkový aparát, úplný soupis Heythumových inscenací, rejstřík a resumé.

Slavnostní uvedení publikace Antonín Heythum proběhne za přítomnosti autorek v úterý 17. května od 17:00 na adrese Nekázanka 16, Praha 1.

Autorky: Vlasta Koubská a Radomíra Sedláková
Grafička: Tereza Melenová
Jazyk: čeština, angličtina
Vydal Institut umění – Divadelní ústav, ISBN 978-80-7008-456-4, 444 stran.
Cena: 1 600 Kč

Publikace je dostupná na e-knihkupectví Prospero.

Publikováno

17. 5. 2022

Kontakt

  | ©

Anna Poláková

PR A PRODUKCE

+420 224 809 169 
+420 721 431 516

anna.polakova@idu.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.