Kultura v karanténě #8

 | ©

V osmém mimořádném newsletteru přinášíme informace o aktualizovaných opatřeních, hygienických doporučeních v souvislosti s uvolňováním činnosti kulturních subjektů a nových projektech na podporu kultury.

Informace k aktualizovaným opatřením a doporučením
Uvolňování činnosti kulturních subjektů a příslušná hygienická opatření

Muzea a galerie

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 je možné od pondělí 11. 5. obnovit provoz muzeí a galerií. Ministerstvo kultury uveřejnilo přehled hygienických opatření v dokumentu Doporučení Ministerstva kultury pro muzea a galerie. Předložená doporučení vznikla ve spolupráci s metodickými centry Ministerstva kultury, Českým výborem ICOM, Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., Radou galerií ČR a Českým svazem muzeí v přírodě. Jedná se o souhrn doporučení, který pouze doplňuje obecné pokyny stanovené vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví. Tato doporučení jsou aktuální k 6. 5. 2020 a budou průběžně doplňována s ohledem na vydaná nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví. (Zdroj: web MK ČR)

Knihovny

Ministerstvo kultury uveřejnilo také Základní doporučení pro knihovny ke stažení ve formátu PDF v souvislosti s usnesením vlády z 23. 4., díky kterému bylo od pondělí 27. 4. možné otevřít provoz knihoven (konečné rozhodnutí je na konkrétním zřizovateli, který musí zajistit dané hygienické podmínky tak, aby knihovna byla na otevření připravena). Další podrobnější metodiku podmínek hygienického a organizačního fungování pro knihovny bude v následujících dnech zveřejňovat Národní knihovna. Nyní tuto metodiku finalizuje ústřední knihovnická rada. (Zdroj: web MK ČR)

Divadla

Pro otevření divadel stále platí následující opatření:

 • max 100 osob
 • pokud chtějí hrát herci bez roušky, musí být testováni na COVID-19 (test formou výtěru ne starší než 4 dny, následně každých 14 dní)
 • v zákulisí jsou povinné roušky
 • diváci jsou povinni nosit roušky
 • zákaz sezení mimo sál
 • diváci mohou sedět v každé druhé řadě, je nutné, aby byla mezi nimi jedna řada volná, dále by měli sedět maximálně dva lidé vedle sebe, od dalších je musí oddělit jiné sedadlo; v případě homogenní skupiny lze zakoupit 3 vstupenky vedle sebe
 • je třeba vyřešit postupný vstup do prostor divadla a sálu a zajistit k dispozici desinfekci
 • zákaz veškerého občerstvení
 • Aktualizovaný harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností
 • Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Dle vývoje epidemiologické situace bude dále upravován. Přehled informuje, kdy a které obchody, služby či školní aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace příznivá. Informace jsou dostupné na webu Vlády ČR zde.

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům

Formy pomoci pro podnikatele a živnostníky aktualizuje ve svém přehledu Ministerstvo průmyslu a obchodu (přehled dostupný zde).

Místo vrácení vstupného budou moci organizátoři kulturních akcí dát zákazníkům vouchery na příští kulturní akci

Dle informací MK ČR Vláda na svém zasedání 30. 4. schválila návrh zákona ministra kultury L. Zaorálka, který dává možnost organizátorům kvůli koronavirové epidemii místo vrácení již zaplacené vstupenky zákazníkovi, bude-li ten chtít, nabídnout místo toho poukázku, kterou bude moci zákazník vyčerpat na náhradní akci nebo na stejnou akci v jiném termínu. Lidé se budou moci přihlásit u organizátorů o poukázky na akce s předpokládaným termínem konání do 31. 10. 2020. Zákon bude ještě muset v příštích týdnech schválit Parlament ČR a podepsat prezident republiky. Teprve poté může zákon vstoupit v účinnost. (Zdroj: web MK ČR).

Informace Oddělení umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury k záchrannému balíčku pro oblast profesionálního umění

V souvislosti s usnesením vlády č. 408 ze dne 9. 4. 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru Covid-19 na sektor kultury připraví v průběhu května oddělení umění specificky zaměřené výběrové dotační řízení. Subjekty bez vlastního zřizovatele, kontinuálně poskytující veřejné kulturní služby, které v posledních třech letech alespoň jednou obdržely dotaci Ministerstva kultury, budou moci požádat o dofinancování provozních nákladů (včetně mzdových a režijních nákladů). Cílem Ministerstva kultury je kompenzovat nezávislým neziskovým organizacím výpadek příjmů z vlastní činnosti, nikoli saturovat případný výpadek kofinancování ze strany územní samosprávy. Předpokládaný termín uzávěrky příjmu žádostí je konec června, resp. července 2020 (po rozvolnění stávajících omezení uměleckého provozu).

Praha připravila benefitní program zaměřený na kulturu a tuzemské turisty

Praha podpoří zasaženou kulturu a cestovní ruch další čtvrt miliardou korun. Divadla a další kulturní instituce budou moci získat mimořádnou účelovou dotaci, pomoc se dostane také k příspěvkovým organizacím, které nejvýrazněji zasáhl výpadek příjmů ze vstupného. Celkem 100 milionů korun pak Praha investuje do kampaně na přilákání tuzemských turistů a benefitního programu zahrnujícího slevy na vstupném. Opatření už projednala ekonomická rada složená ze zástupců všech zastupitelských klubů a nyní je bude schvalovat městská rada. (Zdroj a více info na webu Magistrátu HMP zde)

V reakci na koronavirovou krizi Evropská komise upravila program Kreativní Evropa

Evropská unie v praxi nemůže rozhodovat například o úlevách, jako je odložení platby daní, může ale upravit již existující finanční programy, a uvolnit tak peníze, které měly být původně využity jinak. V případě kultury se jedná dotační program Kreativní Evropa. Jeho součástí je ale také záruční fond fungující na bázi půjček pro malé a střední podniky působící v oblasti kultury a kreativního průmyslu. Podle europoslankyně Michaely Šojdrové mohou být v dnešní mimořádné situaci tyto prostředky uvolněny a mohly by přinést sektoru až 600 milionů eur. Právě Kreativní Evropa je jedním z mála centrálně řízených programů EU, ze kterého se Česku daří ve větší míře čerpat. Komise program Kreativní Evropa v reakci na koronavirovou krizi upravila, prodloužila například termíny podání žádostí pro některé dotační výzvy. Co se týče již schválených projektů, které byly kvůli pandemii zrušeny nebo odloženy, o dotace na již zaplacené náklady by organizátoři neměli přijít. Projekty mohou být případně pozměněny tak, aby je bylo v současné době možné uskutečnit, a to například přesunem aktivit do online prostředí. Více infomrací na portálu Euractiv zde.

České středisko Mezinárodního divadelního ústavu (ITI) a Česká obec hudební (ČOH) vznesly dotazy k upřesnění detailů uvolňování mimořádných opatření a na změny v programu Pětadvacítka

České středisko ITI a ČOH jako zastřešující organizace pro scénická umění a hudbu odeslaly dopisy na příslušná ministerstva, v nichž požádaly o upřesnění detailů v harmonogramu uvolňování mimořádných vládních opatření v souvislosti se SARS-CoV-2 a ohledně změny v omezení kompenzačního bonusu poskytovaného v rámci programu Pětadvacítka. Podrobnosti jsou dostupné zde.

Nové projekty na podporu umění

Nová platforma Česká obec hudební spouští projekt #zazivouhudbu

V podmínkách nouzového stavu vznikla  nová platforma sdružující profesionály z oblasti populární i klasické hudby Česká obec hudební (ČOH). ČOH spouští projekt #zazivouhudbu, v rámci kterého přichází s následujícími návrhy opatření: zrušení DPH na prodej hudby, snížení sazby DPH z prodeje vstupenek na 10 %, pokračování pětadvacítky pro OSVČ, systém bezúročných půjček či založení Národního fondu hudby, který by pomáhal řešit škody.

Česká obec hudební byla iniciována proexportní kanceláří SoundCzech, která spadá pod Institut umění – Divadelní ústav. Volné sdružení má za cíl prosazovat zájmy 130 000 lidí z oblasti populární i klasické hudby a s nimi spjatých služeb a zahrnujících umělce, autory, dramaturgy, promotéry, festivaly, kluby, hudební publicisty a odborné technické profese. Iniciativy se účastní: Asociace dramaturgů v audiovizi (ADA), Asociace nezávislé hudby (ANH), Asociace promotérů a producentů v oblasti kultury (APPOK), Asociace výrobců hudebních nástrojů (AVHN), Brněnská asociace clubové hudby (BACH), Česká hudební rada (ČHR), DILIA, Festivalová asociace (FESTAS), INTERGRAM (nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů), Music managers forum (MMF - CZ), Ochranný svaz autorský (OSA), Sdružení umělců klasiky (SUK), Platforma českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z. s., Svaz autorů a interpretů (SAI). 

Grantová výzva nadace Život umělce 

Nadace Život umělce vyhlašuje grantovou výzvu COVID-19 na poskytnutí finanční pomoci pro OSVČ – výkonné umělce – působící v ČR, mající české občanství a/nebo trvalé bydliště v ČR, případně povolení k pobytu na území ČR. Výzva je vyhlášena s účinností od 1. 5. 2020 s uzávěrkou do vyčerpání finančních prostředků. Více info zde

Kreativní Evropa představuje projekt Creatives Unite 

Nový projekt Creatives Unite Kreativní Evropy chce propojit evropské kulturní profesionály a umožnit jim diskutovat, sdílet a přicházet se společnými řešeními současné krize. Na základě virtuální porady ministrů kultury EU, která se konala 8. dubna, navrhla Komise spuštění online platformy pro kulturní sektor, která má schraňovat a sdílet nově informace a dobrou praxi. Vznikl tak projekt Creatives Unite, na kterém se budou objevovat informace týkající se kulturního a kreativního sektoru spolu s odkazy na relevantní sítě, organizace a iniciativy. Zapojit se lze vyplněním tohoto formuláře. Podrobněji na webu Kreativní Evropy.

Český tanec v karanténě

"A je třeba tančit dál a víc!" Sestřih karanténní taneční praxe českých tanečnic a tanečníků připravil k letošnímu Mezinárodnímu dni tance IDU. Video je dostupné zde
Podpořit umělkyně a umělce v oblasti nezávislého tance, nového cirkusu a pohybového divadla lze nově díky sbírce Nadačního fondu pro taneční kariéru na platformě Donio

Komunikace umělců s publikem 

„Přerušení nebo ztráta komunikace umělců se svým publikem může vést k negativnějším důsledkům, než jsou ty ekonomické,“ zaznívá ve zprávě Scénická umění v čase pandemie, kterou na konci března 2020 publikovala asociace IETM. Nyní se nabízí připomenout její podzimní zasedání – výzvu k prohloubení chápání komplexního a fascinujícího tématu: publika. Tématu kdo je a kdo má být v publiku, které v uplynulém měsíci získalo na aktuálnosti, je věnován text na portálu IDU Kreativní Česko dostupný zde.

2. kolo průzkumu Dopady koronaviru na kulturní sektor nově zahrne i literaturu

Výzkumný tým průzkumu Dopady koronaviru na kulturní sektor, který za Katedru arts managementu VŠE, Katedru produkce DAMU a IDU reprezentují Jakub Grosman, Luboš Louženský, Pavla Petrová, Petr Prokop, Marek Prokůpek, Viktorie Schmoranzová a Daniel Šubrt, momentálně zpracovává detailní výsledky prvního kola průzkumu. Závěry anonymizovaných dat budou po dokončení a verifikaci poskytnuty v agregované podobě respondentům a oborovým asociacím. 

Přehled respondentů dle oboru

Divadlo a tanec -  jednotlivec / zaměstnanec, OSVČ vč. osob na volné noze

384

Divadlo a tanec - organizace 151

Hudba -  jednotlivec / zaměstnanec, OSVČ vč. osob na volné noze

415
Hudba - organizace, kapely, instituce, koncertní sály 108
Výtvarné umění -  jednotlivec / zaměstnanec, OSVČ vč. osob na volné noze 64
Výtvarné umění - organizace včetně muzeí 80
Celkový součet respondentů 1202

 

Druhé kolo sběru dat formou kratšího, inovovaného dotazníku bude otevřeno v pondělí 11.5. 2020 a bude zjišťovat údaje za uplynulý měsíc duben. Nově bude monitorována také oblast literatury. Se sběrem dat chce tým pokračovat v měsíčních, později čtvrtletních intervalech a mapovat tak delší časové období. 

Výsledná data budou poskytnuta všem respondentům, zveřejněna na webu IDU a poskytnuta dalším zapojeným institucím.

Komplexní informace k průzkumu naleznete na www.idu.cz/covid


Děkujeme za vaši přízeň.
Předchozí newslettery jsou dostupné zde. 
Další tipy sbíráme na press@idu.cz.
Opatrujte se,
váš IDU

Publikováno

7. 5. 2020

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.