Projekt CzechMobility.Info v Mnichově představil anglickou verzi webu

  | ©

V pátek 2. 11. 2018 byla na plenárním zasedání IETM v Mnichově představena anglická jazyková verze informačního portálu Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) na podporu mezinárodní umělecké spolupráce CzechMobility.info. Tento infopoint si klade za cíl pomáhat kulturním profesionálům s praktickými otázkami mobility, jako jsou daně, víza, pojištění či autorské smlouvy. Jádrem projektu je on-line informační portál, činnost infopointu zahrnuje i konzultace a workshopy.

V rámci IETM proběhl workshop pod záštitou networku na podporu mezinárodní mobility On the Move, věnovaný infopointům mobility. Po představení infopointů následovaly diskuze s účastníky workshopu.

„Portál je dostupný v českém a anglickém jazyce, a je tedy určený jak českým tvůrcům a manažerům v kultuře, tak zahraničním profesionálům spolupracujícím s českou uměleckou scénou,“ vysvětluje ředitelka IDU Pavla Petrová. „Na projektu se podílí jak zaměstnanci IDU, tak externí spolupracovníci, jednotlivá témata konzultujeme s experty na danou problematiku, s partnerskými institucemi i se zástupci z praxe napříč uměleckými obory,“ doplňuje Petrová. Webový portál CzechMobility.Info nyní funguje ve zkušebním režimu, postupně je doplňován dalšími aktivitami, zejména workshopy, a v budoucnu přibydou i konzultační služby. Je také možné posílat k obsahu webových stránek podněty a připomínky (aktuální kontaktní adresa je uvedená na stránkách czechmobility.info).

Klíčovým zahraničním partnerem projektu se v r. 2017 ukázal být německý infopoint pro mobilitu Touring Artists při berlínském centru ITI, jehož know-how IDU využil. V České republice je hlavním partnerem pro přípravu studií sdružení Fair Art.

Projekt CzechMobility.info je financován Ministerstvem kultury ČR a vychází z Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015–2020, respektive z prioritního úkolu č. 30 - Založit a podporovat Infopoint pro mobilitu v oblasti umění s cílem usnadnit českým umělcům, teoretikům a dalším pracovníkům v oblasti kultury prostřednictvím informací a poradenství výjezdy do zahraničí a stejně tak příjezd zahraničních umělců a expertů do ČR – na základě doporučení Evropské komise. Tento úkol vychází také z priority 4, opatření 4.2.1. Státní kulturní politiky.

Publikováno

8. 11. 2018

Kontakt

  | ©

Martina Hájková

CZECHMOBILITY.INFO

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.