Výzva pro akce konané v ČR nebo v zahraniční, které prezentují současné české scénické umění

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje výzvu pro festivaly, profilové přehlídky, konference, sympozia a podobné formáty konané v ČR nebo v zahraničí, jejichž součástí je prezentace současného českého scénického umění pro zahraniční experty.

Výzva je určena pro:
 1. Pořadatele festivalů, profilových přehlídek, konferencí, sympozií a podobných formátů, které se konají v ČR a jejichž hlavní součástí je prezentace současného českého scénického umění pro zahraniční experty.
 2. Pořadatele festivalů, profilových přehlídek, konferencí sympozií a podobných formátů, které se konají v zahraničí a jejichž hlavní součástí je prezentace současného českého scénického umění pro zahraniční experty a publikum.

Českým scénickým umění se rozumí tvorba v oblasti činohry, loutkového divadla, hudebního divadla, tance, nového cirkusu a multidisciplinárních projektů s významnou divadelní/taneční složkou.

Obecné podmínky:

Pro akce v ČR:

V případě akcí probíhajících v ČR je podpora určena na náklady spojené se zajištěním účasti zahraničních expertů (člen jury, kurátor, umělecký ředitel, kritik apod.) na dané akci. Podpora je primárně určena na cestovní náklady, guest servis, titulkování inscenací a překlady podkladů do AJ. Podpora není určena na hostování zahraničních umělců a uměleckých souborů v ČR a nemůže mít charakter stáže, workshopu studijního či rezidenčního pobytu.

Příklady podpory z minulých let:

 • Česká taneční platforma: financování účasti členů mezinárodní jury
 • Festival Janáček Brno: financování účasti zahraničních novinářů
 • Konference Circus and its others: financování účasti zahraničních mluvčích
 • Mezinárodní festival Divadlo Plzeň: financování titulkování českých inscenací do AJ

Pro akce v zahraničí:

V případě akcí v zahraničí je podpora určena na náklady spojené s účastí individuálních zástupců českého scénického umění na zahraničních akcích (člen inscenačního týmu, člen uměleckého vedení souboru/divadla, teoretik apod.). Podpora je primárně určena na cestovní náklady, titulkování inscenací a překlady podkladů z ČJ, PR a komunikaci. Podpora není určena na hostování uměleckých souborů a nemůže mít charakter stáže, workshopu, studijního či rezidenčního pobytu.

Příklady podpory z minulých let:

 • Ein Stück Tschechien: financování účasti českých dramatiků na diskusích po představení
 • Přehlídka českého divadla Csekkold!: financování překladů současné české dramatiky do maďarštiny
 • Edinburgh Festival Fringe: příspěvek na PR kampaň k českému showcase

Výše příspěvku na jednotlivé akce se pohybuje v rozmezí cca 30-40.000 Kč.

Výběr projektů určených k podpoře provádí Dramaturgická rada PerformCzech.

S úspěšnými žadateli, kteří dodrží podmínky výzvy a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny smlouvy o spolupráci, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude podpořeným subjektům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Vybraný subjekt bude uvádět logo IDU a logo informačního portálu PerformCzech včetně internetové adresy ve všech oficiálních tištěných i elektronických propagačních materiálech k akci.

Uzávěrka přihlášek:

1. kolo: 15. 1. 2019

2. kolo: 10. 6. 2019 (pro akce, které proběhnou od 1. 6. do 31. 12. 2019!)

Žádost zpracovaná dle výše uvedených podmínek musí být podána online skrze tento formulář

Termín

10. 6. 2019

Aktivita

Podpora zahraničních kontaktů

Kontakt

 | ©

Martina Pecková Černá

vedoucí oddělení, mezinárodní projekty, tajemnice Českého střediska ITI, PACE.V4

+420 224 809 173
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

 | ©

Pavel Štorek

mezinárodní projekty, program Go and See

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.