Výzva k účasti v programu PQ+

IDU vyhlašuje výzvu k účasti v programu PQ+, který se uskuteční v rámci Pražského Quadriennale 2019.

O PQ+ 2019

Program PQ+ 2019 organizovaný Institutem umění – Divadelním ústavem bude součástí 14. ročníku Pražského Quadriennale (PQ), které se koná od 6. do 16. června 2019. Hlavním záměrem programu PQ+ je představit zahraničním odborníkům a hostům PQ 2019 současná česká scénická umění s akcentem na scénografii.

O Pražském Quadriennale 2019

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2019 představí práce z oblasti scénografie/scénického designu, divadelní architektury a všech výtvarných oborů pracujících s performancí.

14. ročník Pražského Quadriennale je inspirován třemi fázemi kreativního procesu: Imaginací, Proměnami, Reflexí. Inspirací je Zlatá triga, hlavní cena PQ, která symbolizuje nejen tři fáze lidského života, ale také sílu propojení tří vzájemně se doplňujících fází kreativní tvorby.

Požadovaný profil prezentací přihlašovaných do programu PQ+ 2019

Do programu PQ+ 2019 lze přihlásit různé formy prezentace, jako jsou inscenace, performance, imerzivní, interaktivní a zážitkové eventy, výstavy, kompozice a další formáty prezentace tvorby z oblasti divadla, tance, hudby, light designu a sound designu, které se váží k oboru a/nebo tematice scénografie. Při sestavování programu budou upřednostněny prezentace realizované ve spolupráci pražských a mimopražských subjektů/umělců. Upřednostněna bude tvorba z divadelních sezón 2011/2012 až 2018/2019.

Podmínky pro zařazení do programu PQ+ 2019

Přihlášky do programu PQ+ 2019 se podávají prostřednictvím online formuláře, který je dostupný na tomto odkazu. O zařazení projektu do programu rozhoduje Dramaturgická rada PerformCzech ve spolupráci s organizačním týmem PQ.

Přihlášky lze podávat do 30.11.2018. Rozhodnutí o zařazení do PQ+ 2019 bude k dispozici do 15.1.2019.

Benefity uvedení v programu PQ+ 2019

Poslední ročník této mezinárodní přehlídky se konal v roce 2015 na více než 60 místech v centru Prahy. Jeho součástí bylo přes 600 živých performancí a více než 150 výstav, na kterých během jedenácti dní představilo svá díla z oblasti scénografického, kostýmního, zvukového a světelného designu 78 různých zemí. Jednotlivé akce a projekty Pražského Quadriennale 2015 shlédlo na 180 000 diváků včetně 6000 akreditovaných profesionálů. Studentských workshopů a performancí se pak zúčastnilo přes 1300 studentů z celého světa.

Propagace PQ+ 2019 bude systematicky zacílena na zahraniční profesionály a návštěvníky PQ. Pro PQ+ 2019 bude zajištěna společná propagace formou tištěného materiálu zahrnujícího všechny akce, který bude distribuovaný nejen ve všech prostorech PQ, ale také do organizací a institucí, které se zapojí do projektu PQ+ 2019. Dále budou všechny projekty společně prezentovány na webu www.pq.cz a na propagačním webu českého divadla, tance a současného cirkusu do zahraničí www.PerformCzech.cz. Součástí propagačních aktivit bude prezentace v rámci dalších forem marketingu a PR (newsletter, tiskové zprávy, sociální sítě). Akreditovaní účastníci získají informace o programu PQ+ 2019 společně s dalšími materiály během registrace.

Podmínky pro uvedení v programu PQ+ 2019

  • Zabezpečení překladu do angličtiny (titulky, tlumočení, anotace apod.) u prezentací, které nejsou jazykově bezbariérové.
  • Prezentace se musí odehrávat v Praze (v dostupnosti MHD) v rozmezí 6.-16.6.2019.
  • Umělecké, finanční i produkční zajištění prezentace je na straně žadatele.

IDU vyčlení z programu Propagace českých scénických umění do zahraničí na rok 2019 částku, díky níž bude participovat na části finančních nákladů na pořádání akce, jako jsou:

- vstupenky pro zahraniční hosty a/nebo

- zajištění překladu do angličtiny a/nebo

- vnitrostátní dopravu a/nebo

- nájem prostor potřebných pro prezentaci.

Termín

30. 11. 2018

Aktivita

PQ 2019

Kontakt

  | ©

Martina Pecková Černá

vedoucí oddělení, mezinárodní projekty, tajemnice Českého střediska ITI, PACE.V4

+420 224 809 173
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.