Kultura po karanténě #11

  | ©

Infoservis připravovaný Institutem umění – Divadelním ústavem přibližoval od prvních příznaků koronakrize mimořádná opatření vztahující se ke kultuře a umění, přehled dění a reakcí na pandemii na české i mezinárodní scéně i nové projekty na podporu kulturního sektoru. Kromě strukturálních opatření mapoval i mobilizaci a nápaditost kulturní obce v těžkých časech.

Restartu kulturního sektoru se budeme věnovat v nové formě i my. 

V posledním, jedenáctém vydání mimořádného zpravodaje bychom se s vámi rádi rozloučili přehledem o pravidlech pořádání letních kulturních akcí, probíha

jících průzkumech, výzvách a dotačních programech. 

Na letní dny pro vás připravujeme podcast, ve kterém se budeme věnovat potřebám, úvahám a vizím v kultuře a umění v současném světě. 

Informační servis pravidelně přináší newslettery našich portálů:


Budeme rádi, když s námi zůstanete v kontaktu i na našich sociálních sítích. Na Facebooku nás najdete pod účtem @jsmeIDU, na Instagramu zde.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme bezstarostné léto!

 

Informace k aktualizovaným opatřením

Pravidla pro pořádání koncertů a festivalů v létě 2020

Hudební proexportní kancelář IDU SoundCzech udržuje přehled pravidel pro pořádání hudebních představení, festivalů a podobných akcí ve vnitřních i venkovních prostorech. Seznam plánuje aktualizovat ještě následující měsíc zde

Pravidla pro vstup cizích státních občanů v létě 2020
SoundCzech na svých stránkách informuje také o pravidlech pro vstup cizích státních občanů v létě 2020. Informace budou nadále průběžně aktualizovány zde

Příprava nové Státní kulturní politiky 

Zástupci českého střediska ITI, zastřešujícího sdružení pro organizace českých scénických umění, se ve čtvrtek 2. července 2020 sešli s náměstkem pro řízení sekce živého umění Ministerstva kultury ve věci Státní kulturní politiky, jejíž platnost končí v tomto roce. 

Náměstek Milan Němeček ujistil zástupce českého střediska ITI o tom, že přípravy dokumentu pokračují i přes vytíženost Ministerstva kultury administrací balíčku „Záchrana kultury“. Jednání byl přítomen i Jakub Bakule z kabinetu ministra, který se podílí na přípravě nové Státní kulturní politiky a strategie kulturních a kreativních průmyslů. O hlavních tezích Státní kulturní politiky na období po roce 2020, které by měly být dokončeny v řádu týdnů, plánuje Ministerstvo kultury vést dialog se zástupci jednotlivých oborů formou kulatých stolů během letních měsíců. České středisko ITI má v pracovní skupině své dva zástupce (ředitelku Otevřené společnosti Martu Smolíkovou a ředitelku divadla PONEC a festivalu TANEC PRAHA Yvonu Kreuzmannovou), jejichž prostřednictvím bude usilovat o zapracování požadavků oboru scénických umění do nového dokumentu státní kulturní politiky, například aktuálně rozpracovaného statutu umělce, který profesní organizace měly možnost připomínkovat v posledních měsících. Zároveň se bude tento dokument opírat o nově vypracovávanou meziresortní strategii kulturních a kreativních průmyslů. Na přelomu roku by měl být dokument předložen do mezirezortního připomínkového řízení.

Zdroj: web ITI

Průzkumy 

Dopady koronaviru na kulturní sektor // poslední měsíční sběr // uzávěrka 3.7. (do 24:00)!

Výzkumný tým, který tvoří zástupci Katedry arts managementu VŠE, Katedry produkce DAMU a IDU, žádají respondenty průzkumu o vyplnění dat za květen 2020. Jedná se o poslední měsíční sběr. V následujících etapách budou data sbírána již pouze kvartálně.

→ Dotazník je dostupný zde  ←

Cílem průzkumu je dlouhodobě mapovat dopady koronavirové pandemie na kulturní organizace i jednotlivce tak, aby všechny relevantní instituce, oborové organizace i výzkumníci měli v následujících letech kvalitní podkladové informace mapující nejenom nastalou situaci, ale i její postupný návrat do „normálu“ a bylo tak možné vést odbornou diskuzi na základě faktů. 

Veškeré detaily k průzkumu včetně informací o ochraně dat apod. aktualizujeme na www.idu.cz/covid. 

Vyhodnocení šetření Aktuální potřeby českých scénických umění v důsledku pandemie SARS-CoV-2 v návaznosti na výzvy a programy IDU

Dotazník Aktuální potřeby českých scénických umění v důsledku pandemie SARS-CoV-2 v návaznosti na výzvy a programy IDU byl respondentům rozeslán 7. 4. 2020. Vyhodnocení zohledňuje odpovědi došlé do 11. 5. 2020. Cílem dotazníku bylo zmapovat potřeby pro scénická umění v návaznosti na výzvy a programy IDU. Podrobnosti zde

Scénická umění online

Z výše uvedeného dotazníkového šetření zaměřeného na aktuální potřeby českých scénických umění v důsledku pandemie vyplynulo, že v této oblasti chybí řadě zástupců českého divadla a tance nejen finanční zdroje, ale také znalosti, dovednosti a know-how.

Cyklus online diskusních setkání „Jak na scénická umění online?“ se konal ve dnech 8.-11.6.2020 a reagoval na nové podmínky, které pro živé umění přinesla vládní opatření zavedená v důsledku pandemie. Řada umělců i organizací přistoupila během mimořádného stavu k zpřístupňování své tvorby prostřednictvím digitálních médií. Problematika zpřístupňování jak nových uměleckých obsahů a živých přenosů, tak již existujících záznamů či jejich nových verzí připomněla i otevřela řadu metodologických otázek, vyvolala obavy z úbytku živých produkcí v budoucnosti a zároveň klade nové nároky na umělce i kulturní pracovníky působící ve sféře scénických změní.

Záznamy webinářů:

  • Metodika kompletního záznamu divadelního představení
  • Střih záznamu divadelního představení
  • Dramaturgie záznamu divadelního představení
  • Průvodce digitálním marketingem pro divadla a kulturní instituce 
  • Jak na titulkování divadelní inscenace?
Mimořádné výzvy a dotační programy

Kulturně-kreativnímu průmyslu pomůže nový dotační program

Vláda schválila záměr na speciální dotační program pro kulturní a kreativní průmysl. Připravilo ho Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Má za cíl zmírnit negativní dopady koronaviru na podnikatele v oblasti kulturního a kreativního průmyslu v ČR. Také má přispět ke stabilizaci tohoto sektoru, vytvořit nové modely partnerských spoluprací a podpořit rozvoj kreativní ekonomiky. Podstatou programu je podpora malých klubů, festivalů, divadel bez podpory aj. Pomoc má být dvojího druhu: přímé peníze a kreativní vouchery. 

Podrobnosti k dotacím i kreativním voucherům jsou dostupné zde.


Mimořádná výzva k podávání žádostí o dotaci - podpora projektů v oblasti profesionálního umění

Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury na základě usnesení vlády ČR ze dne 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury vyhlašuje mimořádnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 v programu Kulturní aktivity na podporu projektů v oblasti profesionálního umění. Cílem výběrového dotačního řízení je dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí, které se z důvodů vládních opatření určených pro zabránění šíření nemoci COVID-19 aktuálně potýkají s výpadkem plánovaných příjmů. Dotace jsou určeny na dofinancování základních provozních nákladů z důvodů výpadků příjmů z vlastní činnosti a vzniku provozních ztrát.

Uzávěrka příjmu žádostí je 15. 7. 2020. Podrobnosti zde. 


Výzva networku RESHAPE: alternativní modely spolupráce v kulturním sektoru

V reakci na pandemii vyhlásil RESHAPE výzvu pro umělce a kulturní manažery s cílem vymyslet alternativní modely spolupráce v kulturním sektoru v úzké spojitosti s inovativním rozvojem publika.

Výzva záměrně nemá uzávěrku. Podrobnosti zde.


Výzva na podporu digitální distribuce v oblasti scénických umění

Kancelář Kreativní Evropa Kultura informuje o nové výzvě na podporu přeshraničního oběhu a digitální distribuce děl scénických umění. Výzva se zaměřuje na tanec, cirkus a street arts a alokováno na ni bylo celkem 2,5 milionu eur. Vyhlášení reaguje na koronakrizi, která měla výrazný dopad na oblast živého umění a kulturních organizací fungujících v tomto odvětví. 

Uzávěrka výzvy je 31. 7. 2020. Podrobnosti zde.

 

Výzva pro hudebníky: Radio Plugging Campaign

Hudební proexportní kancelář IDU SoundCzech vyhlašuje výzvu, ve které podpoří hranost české tvorby v mezinárodních rádiích. V této výzvě bude vybráno 10 skladeb, které budou uvedené v evropských rádiích (například Pure FM, Radio Nova, Radio Fritz, Vikerraadio, Radio Tallin a další) v rámci kampaně společnosti European Radio Plugging. Kampaň bude individuálně přizpůsobená vybraným skladbám dle žánru, teritoriálního zaměření a dalších parametrů. V prvním kole vybírá skladby Dramaturgická rada SoundCzech, v dalším kole pak budou rozhodovat samotná rádia. Při výběru se bude zohledňovat dosavadní aktivita interpreta/interpretů v zahraničí. 

Uzávěrka výzvy je 31. 7. 2020. Podrobnosti zde. 

 

Děkujeme za vaši přízeň.
Předchozí newslettery jsou dostupné zde
Další tipy sbíráme na press@idu.cz.
Opatrujte se,
váš IDU

Publikováno

3. 7. 2020

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.