Cyklus online diskusních setkání „Jak na scénická umění online“

 | ©

Cyklus online diskusních setkání „Jak na scénická umění online“ se konal ve dnech 8.-11.6.2020 a reagoval na nové podmínky, které pro živé umění přinesla vládní opatření zavedená v důsledku pandemie SARS-CoV-2. V jejich důsledku řada umělců i organizací přistoupila k zpřístupňování své tvorby prostřednictvím digitálních médií. Problematika zpřístupňování jak nových uměleckých obsahů a živých přenosů, tak již existujících záznamů či jejich nových verzí připomněla i otevřela řadu metodologických otázek, vyvolala obavy z úbytku živých produkcí v budoucnosti a zároveň klade nové nároky na umělce i kulturní pracovníky působící ve sféře scénických změní.

Z dotazníkového šetření zaměřeného na aktuální potřeby českých scénických umění v důsledku pandemie SARS-CoV-2, které Institut umění – Divadelní ústav realizoval v rámci programu „Propagace českých scénických umění do zahraničí“ v dubnu 2020, vyplynulo, že v této oblasti chybí řadě zástupců českého divadla a tance nejen finanční zdroje, ale také znalosti, dovednosti a know-how.

Cyklus online setkání „Jak na scénická umění online“ se zaměřil jak na problematiku záznamu divadelního představení pro účely archivace, následného studia a prezentace pro odbornou veřejnost, tak na problematiku zpřístupňovaní divadelní a taneční produkce prostřednictvím digitálních platforem pro širokou veřejnost. Součástí online setkání byla moderovaná diskusní část odborníků na danou problematiku i prostor pro otázky ze strany publika. V případě pořízení záznamu z akce naleznete odkaz přímo u příslušné části.

 • Metodika kompletního záznamu divadelního představení
 • Autorsko-právní složka užití záznamu divadelního představení
 • Střih záznamu divadelního představení
 • Dramaturgie záznamu divadelního představení
Metodika kompletního záznamu divadelního představení

Účastníci diskuse:

 • Roman Prorok, mediální poradce, výkonný producent, režisér
 • Ondřej Šejnoha, ředitel Studia FAMU
 • Peter Kotrha, kameraman a střihač

Moderátor:

 • Petr Dvořák, Muzeum umění Olomouc

ZÁZNAM SEMINÁŘE ZDE

Webinář se zaměřil na technickou stránku záznamu divadelní nebo taneční inscenace z pohledu tvorby v rámci nezávislé tvůrčí skupiny se zkušenostmi se záznamy větších divadelních produkcí, z pohledu cvičení pro studenty střihové skladby na Filmové fakultě AMU včetně prezentace technického zázemí na tomto akademickém pracovišti a z pohledu nízkorozpočtových záznamů pořizovaných především pro nezávislé soubory. V první části se diskutující věnovali problematice přípravy před samotným natáčením představení včetně specifikace jeho účelu a dále na technické minimum potřebné pro dosažení profesionální či alespoň poloprofesionální kvality. Diskuse se dále stočilo k finančním rámcům záznamu včetně cenových hladin v oblasti pronájmu technického zařízení, personálu potřebného pro záznam a postprodukce. V závěru se diskutující věnovali také problematice technického zajištění živého streamování a aspektů výroby traileru k divadelní nebo taneční inscenaci.

Petr Dvořák
Absolvent divadelních a filmových studií na FF UP Olomouc. Působil jako odborný asistent šéfa činohry a asistent inspice v Moravském divadle Olomouc. Jako dramaturg se podílel na cyklu krátkých video dokumentů Památky Dnes. Publikoval v Divadelních novinách, Theatralia Brno, 25fps.cz a dalších. Od roku 2016 působí jako dramaturg a produkční v Divadle hudby, dnes Muzeu umění Olomouc. V roce 2019 začíná spolupracovat jako externí pedagog s Ateliérem fyzického divadla JAMU.

Roman Prorok
Absolvent katedry filmové a televizní žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, novinář v ČTK a v ČT. Zpočátku se zabýval amatérskou dokumentární filmovou tvorbou, věnuje se kameře, střihu a režii, mj. autor filmového dokumentu Než spadne poslední opona (1979) o historii mostecké divadelní scény před její demolicí kvůli těžbě uhlí. Působil jako mediální poradce a tiskový mluvčí. V roce 2010 zakládá nezávislou tvůrčí skupinu GoodMedia Praha. Od roku 2013 spolupracuje s Divadlem na Vinohradech a vytvořil již celkem 53 záznamů inscenací této scény za uplynulých sedm sezón.

Ondřej Šejnoha
Od roku 2010 ředitel Studia FAMU (SF), produkčního domu Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU). Spolupráce s FAMU se datuje do roku 2006, kdy na pozici vedoucího výroby zahraničních projektů katedry FAMU International spolu-definoval mezinárodní program fakulty. Za dobu jeho působení se podařilo FAMU dosáhnout jednak na významná mezinárodní ocenění studentské tvorby, např. letošní ocenění Oscar® pro animovaný film Dcera (kategorie nejlepší mezinárodní studentský animovaný film) a současně i finálová nominace snímku v kategorii nejlepší krátký animovaný film v rámci 92.ročníku Oscar® , několika-kolikanásobné nominace v kategorii Cinéfondaton v rámci filmového festivalu v Cannes, cena za nejlepší režii krátkého filmu na festivalu Sundance (snímek Furiant – 2016), stejně tak na ocenění na domácí půdě např. Cena Magnesia / Český lev a další. Z pozice ředitele SF je úzce zapojen do otázek praktické filmové výuky fakulty a otázek filmových a televizních technologií obecně. Od roku 2013 se intenzivně účastní projektu generální rekonstrukce Studia FAMU, včetně výstavby unikátní Referenční projekce (2015–2017) a následných instalací technologií (od 2017).

Peter Kotrha
V roce 2008 absolvoval magisterské studium Filmové a televizní fakulty VŠMU. Od roku 2005 působí jako kameraman a střihač v oblasti filmu, videa, videoreportáže a hlavně dokumentárního filmu.
Externě spolupracuje s RTVS, postprodukčními studii, filmaři, režiséry a filmovými festivaly.
Podílí se na výrobě dokumentárních filmů pro neziskové organizace, videozáznamů divadelních představení pro umělce a umělecké organizace. Je předsedou občanského sdružení DogDocs, které se věnuje tvorbě audiovizuálních děl a organizování a lektorování filmových workshopů v Čechách a na Slovensku. Jako pedagog ve sféře kinematografie a videa externě vyučuje na středních uměleckých školách. Od roku 2019 je členem Asociáce Slovenských Filmových Strihačov (ASFS).

Autorsko-právní složka užití záznamu divadelního představení

Přednášející:

František Vyskočil, specializace na práva autorů a výkonných umělců, reklamní a filmové právo, ochranu osobnosti a ochranu dobré pověsti právnických osob / pedagog AMU

Webinář se zaměřil na problematiku pořizování a užití záznamů divadelních nebo tanečních inscenací z pohledu smluvního zajištění licencí s autory a výkonnými umělci i zajištění osobnostních práv, vysvětlen byl i rozdíl mezi zvukově-obrazovým záznamem a audiovizuálním dílem a věnoval se problematice přítomnosti publika při natáčení divadelního nebo tanečního představení a nekomerčního i komerčního užití takového záznamu.

František Vyskočil


Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1990 a na této škole později získal i akademický titul JUDr. a Ph.D. Od roku 1991 působí v advokacii, nejprve v rámci pobočky francouzské advokátní kanceláře a následně jako partner Advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol. František Vyskočil se zejména specializuje na autorské právo, ochranu osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. František Vyskočil přednáší od roku 2005 právo studentům katedry produkce všech tří fakult Akademie múzických umění (DAMU, HAMU a FAMU) a od roku 2002 úzce spolupracuje s divadelní, literární a audiovizuální agenturou DILIA jako její právní zástupce.

Střih záznamu divadelního představení

Účastníci diskuse:

 • Pavel Jirásek, Česká televize / Ateliér audiovizuální tvorby a divadla JAMU
 • Jiří Šimek, lektor workshopů základy střihu videa / Ufftenživot
 • Stanislav Dobák / tanečník, videoumělec, fotograf

Moderátorka:

 • Věra Ondrašíková, choreografka, tanečnice

ZÁZNAM SEMINÁŘE ZDE.

Webinář se zaměřil na práci se střihem a kamerou při záznamu kompletního divadelního nebo tanečního představení i upoutávek. Diskutující se nejdříve věnovali vztahu divadla a filmu a naznačili teoretické i řemeslné aspekty divadelních či filmových vyjadřovacích prostředků. Dalším tématem byla tvorba upoutávek a rozdíly mezi teaserem, trailerem, technickým záznamem a sestřihem záznamu divadelního nebo tanečního představení včetně ukázek z praxe komentovaných jejich autory. Důležitým bodem diskuse se stalo také složení tvůrčího týmu a důležitost partnerství a spolupráce mezi divadelním týmem a filmovým štábem. V poslední části webináře se diskutující zaměřili na prostředky k dosažení technické kvality záznamu, například typy kamer a software vhodný pro střih a postprodukci včetně finančních rámců spojených se záznamem či vytvořením upoutávky. Součástí webináře byla i debata o potřebě platformy pro prezentaci online produkcí z oblasti scénických umění.

Věra Ondrašíková
Vystudovala výtvarné gymnázium a poté obor choreografie na pražské AMU. Jako tanečnice se podílela na projektech českých a zahraničních choreografů. Získala cenu „The most outstanding dancer“ na festivalu Masdanza na Kanárských ostrovech a hlavní cenu za skupinové dílo. Její představení byla uvedena na festivalech Biennale de la Danse v Lyonu, Aerowaves v Londýně, Aerodance v Amsterdamu, Cynetart v Drážďanech atd. Vytvořila choreografii k inscenaci Antikódy Václava Havla na Nové scéně Národního divadla, které byly v roce 2013 uvedeny ve Washingtonu, Miami a New Yorku. V roce 2017 spolupracovala jako interpretka s japonským choreografem Minem Tanakou na představení A Body v divadle Archa. Inscenace Guide (2015) získala řadu ocenění a dočkala se několika desítek uvedení po celém světě. Obdržela tři prestižní ocenění na České taneční platformě 2016: Cenu diváků, Cenu za světelný design a cenu Tanečník roku pro Jara Ondruše. V roce 2017 byla inscenace vybrána mezi dvacet nejzajímavějších evropských počinů v rámci mezinárodní sítě Aerowaves. Guide tak zahájil tuto prestižní přehlídku přímo v dánském Aarhusu, kde jej zhlédlo přes 300 zahraničních promotérů.

Pavel Jirásek
Vystudoval estetiku a hudební vědu na FF MU v Brně. Od roku 1994 dodnes ve svobodném povolání. Je zakládajícím členem uměleckého sdružení BRATRSTVO, které významně působilo zejména v letech 1989–1995. Byl iniciátorem stejnojmenné rockové formace. Realizoval řadu hudebních a mediálních projektů (výstavy, koncerty, klipy, dokumentární film, atd.), s ohlasem i v mezinárodním měřítku. Od roku 1997 se začal pravidelně objevovat na obrazovce České televize jako moderátor, scénárista a později též jako režisér. Od roku 2000 se jeho spolupráce s ČT prohloubila a od té doby se věnuje výrazně scenáristice a režii. Za svá díla pro ČT získal přes dvacet festivalových cen. Jako kurátor se zúčastnil více než 40 tuzemských i zahraničních výstavních projektů spojených s uměním české loutky. Od roku 2009 působí v Ateliéru audiovizuální tvorby a divadla Divadelní fakultě JAMU, kde se zaměřuje na problematiku filmového jazyka, audiovizuálního záznamu divadla a zejména pak na dokumentární film o umění.

Jiří Šimek
Je divadelní tvůrce. Věnuje se autorské tvorbě a je spoluzakladatelem Ufftenživot. Absolvent Katedry alternativního a loutkového divadla v atelieru herectví Petry Tejnorové Divadelní faktulty AMU. Jako herec/performer hostuje v nezávislých divadelních projektech především v Praze. Účinkuje ve filmech a v televizi. Ve své autorské tvorbě se zabývá souhrou fyzického divadla, tance, improvizace slampoetry a nových médií, jež dohromady spojuje téma projektu. Nejnovější projekt je jeho první sólová inscenace Words of Apology (2019) . V období 2015–2018 byl tvůrcem PR obsahu pro pražské Studio ALTA, kde vytvářel široké spektrum videí pro webové prezentace a sociální sítě. Pro platformu Ufftenživot vytváří trailery k inscenacím a v dalších několika inscenacích byl tvůrcem videoprojekcí. V současné době pravidelně vede workshop „Základy střihu videa“ v rámci platformy www.art-gate.cz.

Stanislav Dobák
Absolvoval Performing Arts Research and Training Studios v belgickém Bruselu a na Univerzitě v britském Hertfordshiru získal bakalářský titul v oboru fotografie. Stanislav je aktivním fotografem, kameramanem a střihačem na volné noze působícím v celé Evropě a specializuje se na vytváření obsahu zachycující lidské tělo v pohybu. Má téměř 10 let zkušeností v oblasti filmu a střihu v soukromém, firemním i uměleckém sektoru. V roce 2014 režíroval krátký dokumentární film Off-beat live, který zachycoval proces vytváření performance Milana Tomášika. Ve spolupráci s Jamie Lee vytvořil v roce 2015 film/fotografickou instalaci Stranger, která byla následně vybrána pro projekci na festivalu Cinedans v Nizozemí. V roce 2016 byl pověřen režií politického tanečního filmu Lapsus o justičních omylech v Itálii. Ve spolupráci s Jamie Lee spolurežíroval, natočil a sestříhal krátký film Escape, který obdržel cenu za filmovou narativní formu (Choreographic captures 2016). V roce 2016 se stal fotoreportérem pro belgické RadioX. V posledních letech sbírá cenné zkušenosti jako filmař na volné noze a spolupracuje se sociálními, politickými, vzdělávacími a novinářskými organizacemi, např. The Washington Post a projekt Syria. Jako střihač vytváří obsah pro firemní a socio-politické klienty, ale i pro mnoho uměleckých institucí a jednotlivců v celé Evropě.

Dramaturgie záznamu divadelního představení

Účastníci diskuse:

 • Ondřej Šrámek, kreativní producent, redaktor, dramaturg / Česká televize
 • Luděk Horký, teatrolog, manažer vývoje - Centrum dramaturgie dětské tvorby České televize
 • Jan Malík, tanečník, pedagog, choreograf, producent a kurátor projektů současného tance / Pulsar

Moderátorka:

 • Marta Ljubková, šéfdramaturgyně Činohry Národního divadla

ZÁZNAM SEMINÁŘE ZDE

Webinář se v úvodní části zaměřil na dramaturgickou přípravu záznamu divadelního nebo tanečního představení, která úzce souvisí i s technickými aspekty „překladu“ divadla do televizního nebo filmového jazyka. Ústředními otázkami diskuse se stal účel pořizování záznamu a jeho divák. Účastníci diskuse se shodli na tom, že záznam inscenace má primárně informační a dokumentační funkci, v době karantény se však jeho zveřejnění stalo rovněž nástrojem udržení vztahu souborů s jejich diváky. Jeho hodnota pro diváka bez předchozí zkušenosti s návštěvou divadla zůstává sporná. V této souvislosti byly zmíněny také rozdílné role České televize, Institutu umění – Divadelního ústavu a Divadelního oddělení Národního muzea a jejich podíl na archivaci a dokumentaci produkcí českých scénických umění. Zároveň byla konstatována potřeba finanční podpory a stanovení standardů technické kvality záznamů divadelních a tanečních inscenací. V závěrečné části webináře si diskutující položili otázku po budoucnosti divadla, využití zkušeností z online aktivit během karantény v další marketingu a komunikaci divadelních a tanečních souborů, významu kvalitních záznamů inscenací pro mezinárodní spolupráci a přetrvání online aktivit i po obnovení běžného divadelního provozu.

Marta Ljubková
Vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a dramaturgii na Katedře alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU v Praze. Od ukončení studia se věnuje dramaturgii a literární kritice. Krátce působila v angažmá v Západočeském divadle v Chebu, pak byla několik let ve svobodném povolání a spolupracovala s různými režiséry klasického činoherního i alternativního divadla v Praze, Ostravě, Zlíně, Hradci Králové či Chebu, kde byla též dramaturgyní festivalu Divadlo jednoho herce. V roce 2011 byla (spolu s Andreou Královou) kurátorkou národní expozice na Pražském Quadriennale. V roce 2012 začala pracovat v Národním divadle, nejprve jako redaktorka programů, od ledna 2014 i jako dramaturgyně. S příchodem Daniela Špinara se stala šéfdramaturgyní Činohry Národního divadla. Doma i v zahraničí přednáší a píše o současné české próze a dramatu, vyučuje na Katedře alternativního a loutkového divadla.

Ondřej Šrámek
Absolvent dramaturgie na Divadelní fakultě AMU. Ihned po dokončení studia se stal zaměstnancem Československé, později České televize, nejprve jako redaktor vysílání, posléze jako dramaturg se specializací na záznamy divadelních představení. Tuto profesi zastává kontinuálně přes různé posty. Tento obor také přednáší na Divadelní fakultě AMU. Kromě toho působil jako dramaturg v Satirickém divadle Večerní Brno, v Jihočeském a Východočeském divadle, spolupracoval vícekrát s Městským divadlem Brno a pravidelně s Českým rozhlasem Vltava na přípravě a komentování operních večerů. Několik let byl také dramaturgem Divadla Na Rejdišti, tedy divadla Státní konzervatoře v Praze. Jeho televizní praxe zahrnuje nejen záznamy divadelních představení, ale také dokumenty o umění i hranou tvorbu.

Luděk Horký
Absolvent oboru divadelní věda na Filozofické fakultě na Univerzitě Karlově. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval postupně jako lektor dramaturgie a dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie tvorby pro děti a mládež v České televizi. Vedle toho pravidelně dramaturgicky spolupracuje s režiséry Davidem Drábkem (např. inscenace Racek ve Slovenském Národním divadle, Richard III. v Klicperově divadle Hradec Králové a další) a Jakubem Šmídem (na inscenacích nezávislého pražského divadla D21). Od roku 1992 působí jako pedagog a režisér dětského divadla a divadla pro děti v pražském Divadle RADAR. Je stálým externím pedagogem Katedry divadelní vědy FF UK a místopředsedou Českého národního střediska ASSITEJ (mezinárodní Asociace divadel pro děti a mládež). Jako divadelní lektor a metodik dlouhodobě spolupracuje s NIPOS ARTAMA. Napsal několik divadelních her pro děti. Příležitostně publikuje v Loutkáři a Divadelních novinách.

Honza Malík
Absolvoval Konzervatoř Duncan centre v roce 1999 a od té doby působí na volné noze. Jako tanečník má profesní zkušenosti ze Státní opery v Praze a z angažmá v rakouské Laroque Dance Comp. Spolupracoval se svými kolegyněmi choreografkami (Petra Hauerová, Marta Trpišovská, Věra Ondrašíková) i s Divadlem bratří Formanů. Ovlivnila ho tvůrčí spolupráce s Evou Blažíčkovu (dvouletý umělecko-pedagogický projekt Špalíček) a s etnochoreoložkou Danielou Stavělovou. Stál u vzniku souboru NANOHACH (2004–2016), který dvanáct let umělecky vedl a ve kterém působil jako tanečník, produkční a manažer. Na poli současného tanečního umění inicioval a rozvíjel další aktivity či spolupráci s různými subjekty (choreografická soutěž Cena Jarmily Jeřábkové/Festival Nové Evropy, série debat o současném tanečním umění Mluvme o tanci, taneční program na Prague Pride festival). Byl nominován na Cenu za nejlepší interpretaci 2008 a Cenu Tanečník roku 2010. Obdržel ocenění Best Actor Critics Award (Rusko, 2011), Osobnost roku 2014 (Festival …příští vlna/next wave…) a Taneční manažer roku (Česká taneční platforma, 2017). V současné době vede uskupení PULSAR (zal. 2016), jež se věnuje tvůrčí a vzdělávací práci choreografa Michala Záhory. Je dramaturgem Nu Dance festivalu v Bratislavě, členem grantové komise slovenského Fondu na podporu umění a členem dramaturgické rady 1. ročníku Slovenské taneční platformy (listopad 2020). Od roku 2007 vyučuje na Konzervatoři Duncan centre. Mnoho let průběžně vede vzdělávací semináře či tvůrčí setkání pro profesionály, studenty tanečních škol nebo pro pedagogy a účastníky celorepublikových tanečních přehlídek a základních uměleckých škol napříč regiony ČR.

Publikováno

12. 6. 2020

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.