Kultura po karanténě #9

  | ©

V prvním zpravodaji, který vychází po karanténě, informujeme o aktualizovaných opatřeních, mapování dopadů koronakrize, nových projektech na podporu umění a přehledu aktivit na evropské úrovni.

Informace k aktualizovaným opatřením

Ministerstvo zdravotnictví zmírňuje hygienická opatření

Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest se od 19. 5. nevztahuje na osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny tyto podmínky:

  • mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen „spolupracovník“), umělci a diváky apod. je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci
  • místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány
  • je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky
  • v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

Zákaz se nevztahuje také na zaměstnance při pobytu v kanceláři jakožto na svém pracovišti, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

(Zdroj: vlada.cz, Dokument Příloha č. 8 usnesení vlády ze dne 18. května 2020 č. 555 a Příloha č. 9 usnesení vlády ze dne 18. května 2020 č. 555)

Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR po skončení nouzového stavu 

V návaznosti na ukončení nouzového stavu připravilo Ministerstvo vnitra přehled k k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR po dobu od 18. května 2020 do 16. července 2020, info dostupné zde.

Mapování dopadů koronakrize

Výzkumný tým průzkumu Dopady koronaviru na kulturní sektor přináší první průběžné výsledky za březen a zároveň vyzývá jednotlivce i zástupce kulturních organizací k vyplnění dat za měsíc duben v druhém kole sběru dat v rámci tohoto dlouhodobého průzkumu.

Prosíme o vyplnění dat za duben - uzávěrka 22. 5. do 24:00

Rádi bychom vás vyzvali k vyplnění vašich dat za měsíc duben, a to do příštího pátku 22.5. 2020 (do 24:00). Jelikož jde o doplňující data za duben, je stávající dotazník pro respondenty, kteří již vyplnili úvodní dotazník, významně kratší.

Dotazník je dostupný zde.

Díky této spolupráci budeme schopni zajistit cíl průzkumu – dlouhodobě mapovat dopady koronavirové pandemie na kulturní organizace i jednotlivce tak, aby všechny relevantní instituce, oborové organizace i výzkumníci měli v následujících letech kvalitní podkladové informace mapující nejenom nastalou situaci, ale i její postupný návrat do „normálu“ a bylo tak možné vést odbornou diskuzi na základě faktů.

Půl miliardy ztrát ani ne za měsíc. Mapování dopadů koronaviru na kulturní sektor má první výsledky

První výstupy v souhrnné statistice přibližují především dosavadní vyčíslení dopadů na kulturní organizace za měsíc březen. Komplexní informace k průzkumu naleznete na www.idu.cz/covid.  

Podrobnosti k průzkumu aktualizujeme na webu IDU

Veškeré detaily k průzkumu včetně informací o ochraně dat apod. aktualizujeme na www.idu.cz/covid, dotazy a připomínky předává výzkumnému týmu za oblast scénických umění a výtvarného umění koordinátorka Viktorie Schmoranzová (viktorie.schmoranzova@idu.cz).

Spouštíme mapování dopadů na literaturu

21. 5.2020 byl na základě poptávky spuštěn dotazník pro oblast literatury. Dotazník byl zpracován týmem IDU s pomocí zástupců literární scény a je součástí rozsáhlejšího výzkumu dopadů současné krize v souvislosti s COVID-19.
V případě literatury se bude jednat o jednorázový sběr s tím, že na základě odezvy a vývoje situace bude možné dotazník zopakovat v druhé polovině letošního roku. Dotazník má tři varianty, je určen jak pro jednotlivce, tak i komerční a neziskové organizace.
Dotazník obsahuje množství otázek, které vedle zmapování ztrát mohou napomoci detailnímu zmapování provozu, ekonomiky a systémových potřeb literárního sektoru i porovnání literatury s dalšími uměleckými obory. V případě, že nemáte potřebnou kapacitu a znalosti k vyplnění všech polí, oceníme vyplnění alespoň některých z nich, které Vás zaujmou či na něž znáte odpověď, a samozřejmě povinných polí, označených *, kterých je jen několik.

Jednorázový dotazník pro oblast literatury dostupný zde

Termín pro vyplnění: 21. 5. – 22. 6. 2020 (do 24:00)

V případě dotazů kontaktujte koordinátora průzkumu pro oblast literatury Viktora Debnára na e-mailu: viktor.debnar@idu.cz

Nové projekty na podporu umění

MK ve spolupráci s IDU vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

Ministerstvo kultury České republiky ve spolupráci s IDU vyhlašuje Mimořádnou výzvu na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií. Výzva MK ČR s rozpočtem 30 milionů je zaměřena na interdisciplinární propojení živého umění s publikem prostřednictvím nových technologií. Cílem je vytváření a prezentace kulturního obsahu subjekty v sektoru současného umění, zejména pak divadla, tance, nového cirkusu, hudby, vizuálního umění, literatury a multimediálních platforem.

Deadline je 15. 6., více zde.

Místo vrácení vstupného mohou organizátoři kulturních akcí dát zákazníkům vouchery na příští kulturní akci

V účinnost vstoupil zákon iniciovaný ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem, který dává možnost organizátorům kvůli koronavirové epidemii místo vrácení již zaplacené vstupenky zákazníkovi, bude-li ten chtít, nabídnout místo toho poukázku, kterou bude moci zákazník vyčerpat na náhradní akci nebo na stejnou akci v jiném termínu. Lidé se budou moci přihlásit u organizátorů o poukázky na akce s předpokládaným termínem konání do 31. 10. 2020. 

Nová forma

Ke stému výročí narození připravil IDU nejvýznamnějšímu českému scénografovi Svobodovi virtuální výstavu

IDU připravil při příležitosti 100. výročí narození nejvýznamnějšího českého scénografa Josefa Svobody (1920–2002) on-line výstavu Josef Svoboda 100, která představuje přes třicet tuzemských i zahraničních inscenací. Výstava Josef Svoboda 100, která byla původně zamýšlena jako putovní, v online podobě rekapituluje přes třicet technicky i umělecky nejdůležitějších tuzemských i zahraničních inscenací, které Josef Svoboda během téměř šedesáti let realizoval s nejvýznamnějšími českými i zahraničními režiséry. Struktura půlhodinové virtuální výstavy tak chronologicky i tematicky mapuje jednotlivá období Svobodovy tvorby – tvůrčí počátky v Divadle 5. května a spolupráci s Alfrédem Radokem, mezinárodní úspěch na EXPO 58 a fenomén Laterny magiky, vrcholnou éru s Otomarem Krejčou v Národním divadle a technologické experimenty na věhlasných světových divadelních scénách – Covent Garden, Metropolitan Opera v New Yorku nebo v antickém divadle v Orange. Výstava vrcholí připomínkou Goethova Fausta ve Stavovském divadle v Praze.

Výstava je dostupná zde.

Přehled aktivit na úrovni Evropy

Česká a evropská kultura v karanténě 

Evropská komise v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy ve spolupráci s Europe Direct Česká republika, Eurocentrum Praha, Kreativní Evropa GoOut pořádají 21. 5. od 17:30 debatu Café Evropa online: Česká a evropská kultura v "karanténě". Živé vysílání (a následně záznam) bude dostupné zde. Debatuje Karel Barták, bývalý koordinátor programu Kreativní Evropa a vedoucí oddělení na Generálním ředitelství European Commission pro vzdělávání a kulturu, výzkumný spolupracovník EUROPEUM Institute for European Policy a Zlata Holušová, ředitelka festivalu Colours of Ostrava. Moderuje Tereza Willoughby - vedoucí kulturní redakce ČT.

Evropa potřebuje restart kreativního sektoruPortál IDU Kreativní Česko přináší překlad oficiálního prohlášení a shrnutí výzkumu nezávislé organizace European Creative Business Network (ECBN) k současné situaci, kdy jsou kulturní a kreativní průmysly (KKP) tvrdě zasaženy dopady opatření proti šíření covid-19. Sběr dat od kulturních a kreativních aktérů probíhal do začátku dubna. Dokument dává data a potřeby KKP do kontextu a upozorňuje, že jejich úspěšné restartování je cestou k otevřené a udržitelné Evropě. Článek je dostupný zde

Průzkum dopadů v oblasti uměleckých rezidencí
 
Res Artis, celosvětová síť uměleckých rezidencí, spolupracuje s UCL (University College London) na průzkumu, který zhodnotí skutečný dopad COVID-19 v oblasti rezidenčních programů umělců. Průzkum je otevřen celé mezinárodní umělecké komunitě. 

Iniciativy evropských sítí a organizací
 
European Cultural Foundation & Culture Action Europe
Organizace European Cultural Foundation & Culture Action Europe zveřejnily prohlášení adresované Evropské komisi k tématu „Budoucnost kultury a kreativních sektorů v Evropě po COVID-19“. Zdůrazňují význam iniciativ a opatření, na kterých pracují města, provincie, Evropská komise, členské státy a sektory kultury a kreativní ekonomiky.
 
Creatives Unite
Nová platforma Creatives Unite Evropské komise nabízí společný prostor pro všechny, kteří hledají informace, zdroje a další sítě a organizace v kulturním a kreativním prostoru reagující na koronakrizi.
 
European Cultural Foundation
Prohlášení Evropské kulturní nadace ke Dni Evropy 2020. Evropský smysl pro sounáležitost a solidarita jsou nyní důležitější než kdykoli předtím. K oslavám Dne Evropy Evropská kulturní nadace vytvořila webovou stránku, kde Evropu představuje prostřednictvím příběhů, videoklipů, filmů, podcastů, výzkumu, uměleckých děl, dokumentů, kampaní, představení, diskusí atd.
 
Culture Action Europe
 Prohlášení organizace Culture Action Europe podporující hnutí Culture 2030 Goal v souvislosti s jeho zapojením do agendy Organizace spojených národů do roku 2030. Cílem kampaně Culture 2030 Goal je pozvat útvary OSN, vlády lokální i národní úrovně a všechny ostatní zúčastněné strany, aby jednali tak, aby v budoucích společnostech byla kultura vždy v centru pozornosti.
 
Open cally

European Cultural Foundation  
Evropská kulturní nadace, partnerská organizace Eleusis 2021, vydala druhou po sobě jdoucí otevřenou výzvu the Culture of Solidarity Fund. Tento program podporuje originální kulturní iniciativy, které uprostřed celosvětové krize posilují solidaritu Evropy a myšlenku společného veřejného prostoru. Uzávěrka přihlášek je 14.07.2020.
 
Civic Europe
Občanská Evropa je inkubátorem nových nápadů pro organizace i jednotlivce ve střední, východní a jižní Evropě. Podporuje organizace občanské společnosti na místní úrovni. Poskytuje granty až do výše 50 000 EUR a mentoruje až 15 nápadů místních iniciativ.

Zajímají vás kulturní akce národnostních menšin nebo nějakou mezikulturní akci sami pořádáte? Jste cizinec a hledáte jazykové kurzy češtiny a další semináře představující život v České republice? Věnujete se lidským právům? Pro přehled o dění v mezikulturním dialogu sledujte portál IDU https://www.mezikulturnidialog.cz.

Děkujeme za vaši přízeň.
Předchozí newslettery jsou dostupné zde. 
Další tipy sbíráme na press@idu.cz.
Opatrujte se,
váš IDU

Publikováno

21. 5. 2020

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.