Ing. Pavla Petrová, PhD.

Jméno a příjmení: Pavla Petrová
Titul: Ing. PhD.

Oddělení: ředitelka IDU a generální ředitelka PQ
Email: pavla.petrova@idu.cz
Telefon: +420 224 809 154, +420 602 177 150

 

Pavla Petrová je kulturní manažerka s dlouholetou praxí v kulturních institucích a projektech. Od r. 2008 je ředitelkou IDU a generální ředitelkou největší světové výstavy scénografie Pražské Quadriennale. Působila a působí jako členka expertních orgánů, sítí a platforem v ČR i v zahraničí. Je autorkou národního profilu České republiky v Kompendiích kulturních politik a trendů v Evropě (https://www.culturalpolicies.net).
Výsledky výzkumné práce pravidelně publikuje jak v časopisech, tak na mezinárodních konferencích v oblasti managementu umění a kultury a kulturní politiky.  Kromě působení na Katedře arts managamentu Vysoké školy ekonomické v Praze přednáší i na Akademii múzických umění v Praze, především pak na DAMU a FAMU.

 

Vzdělání

2019 Ph.D., Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

1992 Ing., Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze

Profesní životopis

2008–dosud ředitelka IDU

2006–2008 ředitelka Odboru umění a knihoven, Ministerstvo kultury ČR

2004–2006 samostatná výzkumná práce a spolupráce na studiích a strategiích v oblasti kultury

2002–2004 ředitelka Odboru umění a knihoven, Ministerstvo kultury ČR

2001–2002 výkonná manažerka Central European Dance Platform a manažerka Mezinárodního tanečního festivalu Konfrontace

1996–2002 ředitelka Odboru umění a knihoven, Ministerstvo kultury ČR

Stálá pedagogická činnost

2015–dosud Katedra arts managementu, Podnikohospodářská fakulta, VŠE v Praze   

Odborná a vědecká činnost

Publikační činnost v českém a anglickém jazyce – studie, monografie, příspěvky ve sbornících z mezinárodních konferencí, články v časopisech; výzkum v oblasti kultury a kulturních a kreativních průmyslů.

Konference

Příspěvky na mezinárodních konferencích v ČR i v zahraničí (např. The 9th Days of Statistics and Economics, Praha, 2015; The 9th International Conference on Cultural Policy Research, Soul, Korea, 2016).

Výzkumné granty

Výzkumný grant podpořený Interní grantovou agenturou VŠE Proměny ve financování a marketingu v oblasti performing arts, literatury, výtvarného umění a filmu (2015–2016) – spoluřešitelka.

Výzkumný grant podpořený z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) MK ČR Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015) – spoluřešitelka, DF11P01OVV031.

Výzkumný grant podpořený MK ČR Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007–2011) – spoluřešitelka, DD07P03OUK004.

Výzkumný grant podpořený MK ČR Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006−2011) – spoluřešitelka, DD06P03OUK002.

Aktuální členství a jiné zapojení

 • výkonná ředitelka Českého centra mezinárodní nevládní organizace ITI (Mezinárodní divadelní institut)
 • členka České komise UNESCO
 • předsedkyně Sektorové rady pro kulturu
 • členka správní rady mezinárodní sítě On the Move

Zkušenosti s hodnocením projektů

 • 1. veřejná soutěž programu ÉTA TA ČR. Hodnotitelka, 2017 a 2019
 • Performing Arts Programme Europe – the Japan Foundation (Londýn, UK). Členka výběrové komise, 2012–2018
 • Podprogram CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, financovaný z EHP fondů 2009–2014, programová oblast č. 17 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví – kultura, kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog. Členka hodnotící komise v první i druhé výzvě, 2013 a 2014
 • Program EU Kultura včetně kulturního dědictví (Evropská komise, Brusel, Belgie) – Strand 1.1 – Multi-annual Cooperation Projects and Strand 1.2.1 – Cooperation Projects. Členka hodnotící komise, 2011 a 2013
 • Evaluation of EEA Support to Cultural Heritage – PITIJA, Slovenia. Evaluátorka, 2011
 • Výběrová komise na poskytnutí tvůrčích nebo studijních stipendií, MK ČR. Členka výběrové komise, 2008–2012
 • Finanční mechanismy EHP a Norské finanční mechanismy, prioritní oblast Uchování kulturního dědictví. Členka hodnotící komise ve třech výzvách, 2004–2009

 

článková bibliografie
knižní bibliografie

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.