DIVADLO A SVOBODA: výzkum českého nezávislého divadla pro roce 1989

V roce 2009 realizoval IDU výstavní projekt s názvem Divadlo a Revoluce – První týdny Sametové revoluce v českých a moravských divadlech, který se zaměřil na prezentaci primárního výzkumu archivů divadel, otevřených zdrojů a archivů vyšších územních celků formou obrazových materiálů a doprovodných textů v českém a anglickém jazyce. Výstava mapovala roli a zapojení českých divadelníků a divadelní infrastruktury do revolučních procesů v listopadu a prosinci 1989 na ose Plzeň – Ústí nad Labem – Praha – Brno – Olomouc – Ostrava. Výstava byla prezentována v Praze, Olomouci, Belgii a Rusku a její součástí byla konference, moderovaná diskuse s aktéry revolučních událostí a výstavní katalog vydaný Ústavem pro studium totalitních režimů v rámci projektu My jsme to nevzdali.

U příležitosti 30. výročí událostí sametové revoluce připadajícího na rok 2019 navazujeme na tento výzkum a zaměřujeme se na vznik a působení nezávislých divadelních scén a souborů v nových podmínkách společenské a politické transformace, decentralizace divadelní sítě a v kontextu nových nástrojů kulturní politiky v 90. letech 20. století. Součástí výzkumu jsou nejen základní rešerše v archivech a odborných periodicích s cílem vytvoření pracovního korpusu pro výslednou výstavu a publikaci, ale především rozhovory vedené metodou orální historie s více než padesátkou předních osobností české divadelní kultury 90. let.

Výzkum českého nezávislého divadla 90. let se soustředil na tyto tematické oblasti: 

  • proměna podmínek pro divadelní tvorbu před rozpadem Československa i po vzniku dvou samostatných států a hlavní zahraniční vlivy a inspirace v 90. letech; 
  • vývoj slovenské nezávislé divadelní scény v 90. letech; 
  • proměna dramaturgie českého činoherního divadla v 90. letech; 
  • proměna českého nonverbálního divadla v 90. letech s hlavním akcentem na vznik fyzického divadla; 
  • proměna divadelního prostoru iniciovaná nezávislými divadelními aktivitami v 90. letech; 
  • proměna českého loutkového divadla a nové postupy při práci s loutkou a objektem; 
  • aktivity významné pro vývoj českého nezávislého divadla 90. let v mimopražských regionech: severní Čechy, západní Čechy, východní Čechy, jižní Čechy, severní Morava, jižní Morava. 

 

Plánované výstupy projektu:

  • Publikace (2019)
  • Výstava (2019)
  • Konference (23.-24.10.2019)

Spolupráce:

Otto Linhart, Martin Macháček, Lucie Křápková

 

Řešitel

Jan Jiřík, Dáša Čiripová, Marek Godovič, Anna Hejmová, Kateřina Lešková Dolenská, Marcela Magdová, Martina Pecková Černá (garant), Pavel Štorek

Období

2018 - 2023

Poskytovatel podpory

Ministerstvo kultury ČR

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.