Too soon Too Late

  | ©

“Přivítejme nyní nový rok plný věcí, které nikdy nebyly.“ Rainer Maria Rilke

In situ performativní výstava Too Soon Too Late je součástí programového cyklu „1918, European Dreams of Modernity – 100 Years On”, který na rok 2018 ve spolupráci s kulturními institucemi, popřípadě stálými zastoupeními a lokálními partnery v ČR na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku, Rumunsku a Litvě připravilo České centrum Brusel a bruselské kulturní centrum BOZAR.

Koprodukční projekt umělců ze sedmi zemí střední a východní Evropy a Belgie koordinuje Institut umění – Divadelní ústav a umělecko-technický tým renomovaných českých umělců. Projekt je podpořen z grantového programu Mezinárodního visegrádského fondu a premiéra se uskuteční v Bruselu ve dnech 26.-27.5.2018.
 

V dějinách střední a východní Evropy je rok 1918 spojován především s rozpadem impérií a zakládáním nových národních států. Po konci první světové války a rozpadu ruské, habsburské a osmanské říše se na politické mapě Evropy objevilo devět nových států: Rakousko, Maďarsko, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Československo, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Finsko. Připomínka dějinných událostí roku 1918 ve střední a východní Evropě může také sloužit jako vysvětlení sdílené zkušenosti, která není v západní Evropě zcela známá. Rok 1918 se navíc nenese pouze ve znamení zrodu nových národních států, ale dodnes také symbolizuje touhu mnoha lidí v Evropě po lepší budoucnosti a vymoženostech moderní doby. Období po vyhlášení nezávislosti bylo v celém regionu dobou významných politických a společenských změn: budování demokracie, testování limitů masové politiky i komunikace, realizace ideje sociálního státu, bezprecedentních přesunů populace z venkova do měst a unikátních experimentů v umění, vědě a technologiích, které ještě dnes inspirují lidi po celém světě. Rozpadající se světový řád umožnil moha ženám, imigrantům, invalidům a dříve znevýhodněným občanům přihlásit se k nové roli ve společnosti. Tyto touhy se odrážely v umění, které v nových státech nebývale vzkvétalo. Co jsme si z tohoto období vzali? Jaký je význam avantgardy v dnešní době? A jaká je dnes role historické paměti v umění?

Vzniku in situ performativní výstavy Toon Soon Too Late předcházel dialog umělců z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Litvy, Rakouska, Rumunska a Belgie, který inicioval České centrum v Bruselu ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem v Praze. Diskuse se týkaly minulosti, současnosti a budoucnosti Evropy a evropského umění. Výsledná performativní výstava odráží změny, které se udály během těchto sta let v „nové Evropě“ a dědictví avantgardy, které zasáhlo až třetí generaci. Z každé z účastnických zemí byli pozváni významní umělci, aby se do tohoto dialogu zapojili a vnesli do něj originální formy i různé úhly pohledu. Publikum bude moci výstavou volně procházet a sledovat taneční představení, performativní výstupy a video instalace, které se budou po 90 minut opakovat v pravidelných smyčkách. Divák má možnost si může vybrat kolik výstupů sledovat a určit si vlastní trasu své procházky instalací.

Participující umělci:

Miřenka Čechová & Markéta Vacovská (Česká republika)

Monika Drozyńska (Polsko)

Dada von Bzdülöw Theatre: Katarzyna Chmielewska, Jakub Truszkowski, Leszek Bzdyl, Katarzyna Ustowska, Anna Steller, Piotr Stanek (Polsko)

Zsolt Sőrés (Maďarsko)

Florin Flueras (Rumunsko) & Brynjar Åbel Bandlien (Norsko)

Agnija Šeiko, Gintarė Marija Ščavinskaitė (Litva)

Aldina Michelle Topcagic (Rakousko)

Stanislav Dobák (Slovensko) & Jamie Lee (Belgie/Austrálie)

Ballets Confidentiels: Johanne Saunier, Ine Claes (Belgie)

Umělecko-technická a produkční podpora:

Tomáš Procházka, Cristina Maldonado, Jan Kalivoda, Martina Pecková Černá, Viktorie Schmoranzová (Česká republika)

Velké díky patří Iulii Popovici za její inspiraci pro název tohoto projektu.

HLAVNÍ POŘADATELÉ

České centrum Brusel

České centrum Brusel je kulturní institucí České republiky se sídlem v Bruselu. Naším cílem je aktivně propagovat českou kulturu v Belgii a vazby mezi českou a belgickou kulturní scénou. V našem programu najdete promítání filmů, hry, koncerty, výstavy, konference, tanec apod.

brussels.czechcentres.cz

 

Institut umění – Divadelní ústav, Česká republika


Institut umění – Divadelní ústav (IDU) je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury České republiky. Posláním Institutu umění – Divadelního ústavu je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění). IDU shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty a práce vztahující se k oblasti divadla, věnuje se vědeckému výzkumu, iniciuje a podílí se na mezinárodních projektech a vydává odbornou literaturu. Oddělení mezinárodní spolupráce (OMS) Institutu umění – Divadelního ústavu realizuje program Propagace českého divadla do zahraničí. Hlavním cílem programu je propagace české kultury, především divadla/scénických umění do zahraničí a zprostředkování informací o zahraničním divadle v České republice. OMS za tímto účelem koncepčně, dramaturgicky a produkčně připravuje a realizuje mezinárodní a tuzemské projekty, festivaly, výstavy, semináře, konference a další aktivity. Spolupracuje s mnoha českými a zahraničními divadelními a uměleckými organizacemi, institucemi a univerzitami. Je aktivním členem v mezinárodních networcích a mezinárodních nevládních divadelních organizacích. Poskytuje kontakty a informace o českém divadle do zahraničí a naopak. Připravuje publikace a informační materiály o českém divadle pro zahraničí, dramaturgicky a produkčně se podílí na vydávání a distribuci publikační tvorby IDU.

www.idu.cz

www.performczech.cz

 

BOZAR, Centrum pro hudbu a umění, Brusel

Jako nejstarší a největší belgické centrum umění si Centrum pro hudbu a umění předsevzalo být vzorem pro umělecké kulturní centrum 21. století. BOZAR zastřešuje akce konající se v dynamickém koncertním a výstavním prostoru, který zároveň funguje i jako multidisciplinární prostor. Toto hlavní umělecké poslání je základem pro rozvoj podnětné platformy pro sociokulturní rozvoj. Pod značkou BOZAR se každý rok koná 1 200 akcí, včetně 20 výstav, 300 koncertů, filmových projekcí, divadelních představení, literárních večerů, debat, přednášek, prohlídek a vzdělávacích aktivit. V BOZARu pracuje 340 stálých zaměstnanců a každý rok je pozváno ke spolupráci dalších 200 uměleckých partnerů. BOZAR je tak hnací silou mezinárodních uměleckých projektů, které posilují vazby mezi regiony v Evropě i mimo ni.

www.bozar.be

 

PARTNEŘI

Polský institut, Brusel

Divadelní institut Zbigniewa Raszewského, Polsko

Divadelní ústav, Slovensko

Kulturní oddělení Velvyslanectví Maďarska, Brusel

Maďarské divadelní muzeum a institut, Maďarsko

Litevský kulturní institut, Vilnius

Rumunský kulturní institut, Brusel

Národní centrum tance, Rumunsko

Rakouské kulturní fórum, Brusel

Projekt byl podpořen v rámci grantového programu Mezinárodního visegrádského fondu.

 

 

Další informace na stránkách projektu zde, kompletní informace o in situ performativní výstavě Too Soon Too Late (včetně popisu jejích jednotlivých částí) najdete v anglickém jazyce na webových stránkách PerformCzech.

 

 

 

 

 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.