CANON HISTORIE DIVADELNÍ TECHNIKY

  | ©

PQ je součástí mezinárodního vzdělávacího projektu CANON technické divadelní historie. Projekt přispívá k současnému diskurzu o zachování kulturního dědictví mezinárodních divadelních technologií a techniky. Cílem je nejen zohlednit historii jako zásadní prvek ve vzdělávání divadelníků a budování identity divadelních profesionálů, ale také zdůraznit význam a užitečnost sdílení dědictví pro inovativní vývoj.

V průběhu let 2021 a 2022 proběhlo mnoho příležitostí, kdy byl projekt představen veřejnosti, a také četná setkání zástupců projektu, jejichž výsledkem jsou intelektuální výstupy, které budou sloužit jako vzdělávací nástroje pro širokou komunitu divadelních tvůrců a teoretiků. Zástupci projektu měli prezentace např. Nick Hunt na akci Harnessing a 21st Century approach to Performing Arts: Technology, Practice, Education and Research, Hongkong Academy of Performing Arts, na konferenci EVA London 2022 (Electronic Visualisation in the Arts) a na Shifting Centres (in the middle of nowhere), Scenography Working Group, IFTR 2022 v Reykjavíku; Chris Van Goethem na sympoziu Pražského Quadriennale 2022 v Praze nebo Umberto di Nino na sympoziu scénografie na Tbilisi Biennale 2022.

Setkání v roce 2022 umožnila nejen formulaci vize projektu, jeho cílů, výstupů a poznatků, sloužila také k přípravě a zahájení práce se studenty na rozsáhlém výzkumném projektu historického kulturního dědictví. První z nich se konalo v únoru v Madridu. Madridský workshop pro učitele byl zaměřen na vztah mezi architekty, scénografy a techniky a na způsob, jakým technologie "cestují" v čase a prostoru. Toto setkání položilo základy pro další zkoumání mezioborového přístupu a pomohlo formulovat úkoly pro budoucí studenty.

První osobní setkání učitelů a studentů proběhlo ve Stockholmu. První studentský workshop se zaměřil na vztah historické a současné techniky a alternativní metody dokumentace. V divadlech Drottninghalm a Confidencen byli studenti seznámeni se zachovalou barokní technikou, zatímco návštěvy v Královské opeře a Dramaten umožnili studentům vyzkoušet technologii VR užívanou v tvorbě a přípravě divadelních produkcí a scénografie. Tato reálná zkušenost pomohla utvářet představu o historickém kontinuu divadelní praxe.

Dalším setkáním bylo The Herritage Café v Bruggách. Heritage café v Bruggách bylo uspořádáno v souvislosti s Dny kulturního dědictví STEPP. Účelem je zvýšit povědomí o významu divadelního technického dědictví v širším sektoru, motivovat pedagogické pracovníky k implementaci vytvořených materiálů do svých učebních osnov a rozšířit síť kontaktů s dalšími zainteresovanými stranami. Tento projekt byl otevřen akademickým pracovníkům v oblasti scénografie, architektury, scénografie atd.

PQ k projektu přispívá PR aktivitami, networkingem a sérií rozhovorů se členy mezinárodního týmu CANON. Každý díl je představením určité umělecké oblasti, která je dané osobě nejbližší. Rozhovory byly natočeny osobně, ve Stockholmu, Madridu a Římě, a jsou osvěžujícím poslechem pro všechny, které zajímají různé tvůrčí přístupy, technická díla, historické zajímavosti i to, jak se v různých zemích provozuje, udržuje a používá divadelní technika.


Užitečné odkazy

Web projektu

CANON podcastová série

Projekt na webu PQ

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.