Kultura pro budoucnost

  | ©

Klimatická krize vyžaduje naše osobní zapojení. I v kultuře.

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) společně s dalšími kulturními organizacemi je přesvědčen, že klimatická krize vyžaduje osobní zapojení a aktivní přístup. Byť se již řada organizací zabývá šetrným provozem a umělkyně a umělci svým dílem upozorňují na krizovou situaci, zůstává veřejné povědomí o urgenci řešit klimatickou krizi nízké.

Kromě interních opatření v rámci našich organizací považujeme za důležité projevit postoj i v rámci již probíhajících celosvětových akcí. V září 2019 jsme proto vyzvali uměleckou a kulturní komunitu k účasti a podpoře Týdne pro klima, který organizuje řada spolků, organizací a jednotlivců se zájmem o klima a související společenská témata společně s hnutím Fridays for Future.

Při příležitosti Týdne pro klima a globální stávky za klima 20. září 2019 pořádané Fridays for Future IDU také vyzval umělce Adama Vačkáře k umělecké intervenci na fasádě své budovy. Zástupkyně IDU v proslovu na stávce za klima na Staroměstském náměstí v Praze zmínily, že právě umění a kultura mají jedinečnou schopnost oslovit své publikum ať už skrze představení, výstavy či umělecké performance. Ke globální stávce se připojili i další zástupci české kulturní obce.

Vzhledem k faktu, že důsledky klimatické krize se dotýkají každého z nás, cítíme, že je zapotřebí aktivní přístup nejen na úrovni osobního života, ale i našeho profesního působení. V září 2019 jsme proto uspořádali setkání kulturních organizací s názvem Jak uchopit téma klimatické změny a jak s ním pracovat v rámci kulturních organizací.

Rozhodli jsme se proto sdílet zkušenosti týkající se ekologické udržitelnosti chodu a provozu svých organizací, být efektivnější, šetřit investice i lidské kapacity. Za vhodný nástroj považujeme vznik společné platformy sloužící ke sdílení osvědčených postupů a již zavedených opatření týkajících se široké škály témat.

V souladu s globálními výzvami považujeme za nejpalčivější zaměřit se na regulaci mobility, kterou lze po vzoru IDU řešit např. nahrazením letů pod 700 km pozemní dopravou, omezení spotřeby živočišné produkce, kterou lze řešit zavedením veganských cateringů a úsporu energie, která se týká téměř všeho. Za zásadní považujeme se spojit a hledat společná řešení i pro systémové nastavení ve spolupráci s našimi zřizovateli a podporovateli.

Více:

Kontaktní osoba

  | ©

Eva Žáková

Náměstkyně - Institut umění

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.