Plánované aktivity Institutu umění – Divadelního ústavu v roce 2017

V rámci dnešní výroční tiskové konference prezentovalo vedení Institutu umění – Divadelního ústavu nejvýznamnější projekty plánované na rok 2017. Představilo mimo jiné některé z aktivit a vedoucího nově vznikající proexportní hudební kanceláře Czech Music Office, akce připomínající 50. výročí založení Pražského Quadriennale, program mezinárodní konference Create to Connect a obsah výstavy Česká divadelní fotografie, která proběhne v roce 2018.

Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) a Pražského Quadriennale 2019, shrnula na úvod tiskové konference nejvýznamnější počiny připravované pro rok 2017. Kromě přípravy rozjezdu Infopointu pro mobilitu, který by měl usnadnit mezinárodní kulturní spolupráci a výměnu, představila nově jmenovaného vedoucího vznikající proexportní kanceláře Czech Music Office Mártona Náray a některé z aktivit kanceláře. Hlavním cílem Czech Music office bude podpora „současné konkurenceschopné hudby“ vzniklé na území České republiky v nejširším žánrovém záběru (world music, rock-pop, elektronická hudba, hip-hop, jazz, alternativní hudba, další podžánry a fúze; v některých specifických případech může podporovat i projekty současné klasické hudby). Jako dílčí cíle byly definovány např. propagace české hudební scény v zahraničí, podpora odborného vzdělávání (VET – Vocational Educational Training), vyhledávání finančních lokálních i zahraničních partnerů nebo vytvoření základní informační platformy.

Další významnou akcí letošního roku bude vyhlášení 14. edice Pražského Quadriennale 2019 v červnu 2017 a akce spojené s oslavami 50. výročí založení PQ. Součástí oslav bude sympozium Porézní hranice (12–14.10. 2017), mezinárodní setkání určené především kurátorům, scénografům a dalším zájemcům z kulturní sféry. Paralelně se sympoziem proběhne jako součást vzdělávací linie „36Q°“ další workshop pro studenty, tentokrát zaměřený na divadelní kostým. Jeho výsledky budou prezentovány v rámci posledního dne setkání.

V roce 2017 bude IDU i nadále pokračovat v propagaci českého scénického umění a hudby na zahraničních veletrzích. Prioritní akcí bude letos v říjnu prezentace českých scénických umění na veletrhu PAMS v Soulu, Jižní Korea, tentokrát s hlavním akcentem na nový cirkus a hostováním souboru Losers Cirque Company. Akce je připravována ve spolupráci s Českými centry. V květnu proběhne Mezinárodní participační a participativní konference Za hranou / Risk, strach a (odvaha) v divadelní (13.–14. 5., Olomouc), kterou pořádá v rámci projektu Create to Connect a ve spolupráci s Univerzitou Palackého (Katedra divadelních a filmových studií), festivalem Divadelní Flóra a Divadlem na cucky a které se zúčastní na 40 uměleckých a kurátorských osobností z ČR a celé Evropy. Na konferenci se bude diskutovat o různých aspektech společenských dopadů divadelní tvorby, jako jsou osobní motivace, způsoby uměleckého vyjádření, vztah ke zřizovatelům/donorům a publiku, nástroje měření a evaluace

Vedoucí Taneční sekce Institutu umění Jana Návratová připomenula pilotní ročník Akademie Institut umění (2016), cyklus přednášek a workshopů zaměřených na rozvoj klíčových dovedností potřebných pro řízení kulturní organizace. Přednášky byly určené širší veřejnosti a workshopy zástupcům vybraných 12 kulturních institucí. Na základě evaluace pilotního ročníku se plánuje pro rok 2017 opakování cyklu přednášek a workshopů, tentokrát na téma leadership a branding kulturních organizací. Součástí bude prezentace vybraných organizací, které dosáhly v této oblasti úspěchu. Rovněž se plánuje setkání s loňskými absolventy workshopů a sdílení nabytých zkušeností.

Propagace scénických umění probíhá mimo jiné online formou. Pro prezentaci českého tance byly spuštěny speciální webové stránky www.danceinaction.cz, které nahradily dřívější edice elektronických publikací Czech Dance in Action, jenž technologicky zastaraly. Web obsahuje selekci Top 10 tanečních inscenací, disponovaných pro mezinárodní touring. Choreografie jsou prezentovány formou video traileru, dramaturgických a technických informací. Výběr bude obměňován každé dva roky.

Mezi další připravované akce na první polovinu roku patří také Program pro kulturní pracovníky ze zemí Východního partnerství. V termínu 22. – 26. 5. 2017 uvítá kancelář Kreativní Evropa – Kultura a IU cca 25 představitelů kulturních organizací z Ukrajiny, Gruzie, Moldávie a Arménie v rámci programu EU pro Východní partnerství. Pro delegáty bude připraven týdenní pracovní program (včetně studijních návštěv kulturních organizací v Praze a dalších městech v ČR). Cílem studijní cesty v rámci programu, za který zodpovídá British Council je zvyšování povědomí o možnostech programu Kreativní Evropa, posilování kapacit pro mezinárodní spolupráci a navázání kontaktů mezi kulturními představiteli.

Ondřej Svoboda, vedoucí Divadelního ústavu, shrnul na závěr konference připravované aktivity DU. Kromě vydaných publikací (nejnověji Luigi Pirandello: Hry I., Viktor Kronbauer – Divadelní fotografie, Vlasta Koubská: Jana Zbořilová) popsal přípravy spojené s výstavou Česká divadelní fotografie a projekt Orální historie českého divadla.
Cílem výstavy Česká divadelní fotografie, která se bude konat na jaře 2018 ve výstavních prostorách Obecního domu v Praze, je poprvé v historii představit českou divadelní fotografii v celém procesu jejího vývoje od prvních fotografií v polovině 19. století do současnosti. Divadelní fotografie byla dosud ceněna v prvé řadě pro svou dokumentační funkci, jako jedinečný dokument historie divadla. Naší ambicí je narušit tradiční vnímání divadelní fotografie, prezentovat ji jako svébytný umělecký žánr s nespornými estetickými kvalitami.
V rámci projekut Orální historie českého divadla bylo v roce 2016 pořízeno 20 rozhovorů s osobnostmi, které se významně zapsaly do poválečných dějin českého divadla. Jsou mezi nimi historici, teoretici, režiséři, překladatelé či výtvarníci, kteří se zabývají či zabývali všemi druhy divadla, od loutkového přes taneční, hudební až po činoherní divadlo. Nepopiratelným přínosem projektu je to, že prostřednictvím obrazového a zvukového záznamu uchovává kromě vzpomínek tváře a hlasy těch, kteří ač vykonali pozoruhodnou vědeckou nebo uměleckou práci, nejsou příliš známí ze stránek novin či televizních pořadů. Během roku 2017 se plánuje natočit dalších 18 rozhovorů, již nyní je hotova nahrávka s operním režisérem Václavem Věžníkem, hercem, moderátorem a recitátorem Mirkem Kováříkem či scénickou a kostýmní výtvarnicí Jarmilou Křížkovou. Dalšími zpovídanými budou loutkoherečka a výtvarnice Věra Říčařová nebo loutkoherec Emil Havlík.

Publikováno

11. 4. 2017

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.