O divadle Tadeusze Kantora poprvé česky

Institut umění – Divadelní ústav vydává v českém překladu Ireny Lexové monografii Jana Kłossowicze: Divadlo Tadeusze Kantora. Publikace představuje nejkomplexnější analýzu Kantorovy divadelní tvorby, která doposud o této významné osobnosti polského divadla v českém jazyce vyšla. České vydání je doplněno Milánskými lekcemi, přednáškami Tadeusze Kantora z roku 1986, v překladu Jana Hyvnara a unikátním obrazovým materiálem, který doposud nebyl publikován.

České vydání knihy Jana Kłossowicze: Divadlo Tadeusze Kantora, mapující práci tohoto významného polského scénografa, režiséra a v neposlední řadě také reformátora, jenž ovlivnil divadlo 20. století, je rozděleno do dvou částí.

První část tvoří překlad monografie Jana Kłossowicze Divadlo Tadeusze Kantora, již vydal polský teatrolog a divadelní a literární kritik již v roce 1991, přesto stále představuje jednu z nejkomplexnějších analýz Kantorovy divadelní tvorby. Autor se nejprve věnuje jednotlivým tvůrčím obdobím divadla Tadeusze Kantora a analyzuje základní pojmy jeho divadelní teorie. V závěrečné části své knihy se Kłossowicz zabývá jednotlivými inscenacemi tohoto polského režiséra a formou črt či podrobných popisů představuje Kantorova divadelní díla od jeho předválečných inscenačních pokusů až po nejproslulejší inscenace Divadla smrti (Mrtvá třída, Wielopole, Wielopole či Ať chcípnou umělci). Kłossowicz ve své publikaci čerpá z četných archivních materiálů a dokumentů, jimiž bohatě dokládá své interpretační závěry. Vzhledem k tomu, že většina archivních rukopisů vyšla v novém století knižně, odkazuje náš překlad již na tato vydání. Česká verze Divadla Tadeusze Kantora je dále doplněna řadou poznámek, jež mají čtenáři přiblížit osobnosti a fakta, která nejsou v našem prostředí tak známá.

Druhou část publikace tvoří překlad Milánských lekcí. Text přednášek pochází z roku 1986, kdy Tadeusz Kantor vedl v rámci Školy dramatického umění při Piccolo Teatro v Miláně měsíční herecký workshop. Milánské lekce jsou jedním z posledních textů, v němž se Tadeusz Kantor v osobité interpretaci vyrovnává s dědictvím historických avantgard a hledá své místo v tradici moderního evropského divadla. Zároveň se jedná o text, kde Kantor nejkomplexněji objasňuje svůj přístup k divadlu a umělecké tvorbě.

Knihu uzavírá doslov a podrobný umělecký životopis Tadeusze Kantora. Doslov Jana Jiříka Tadeusz Kantor dnes s více než dvacetiletým odstupem doplňuje a rozšiřuje Kłossowiczův text. Autor v něm sleduje odbornou reflexi Kantorova díla a píše o Kantorově vlivu na teorii i praxi současného divadla.

„Divadlo Tadeusze Kantora představuje nejkomplexnější analýzu Kantorova díla, která doposud o této osobnosti polského divadla v českém jazyce vyšla . Kniha navíc obsahuje unikátní fotografie a texty, které ještě nikdy nebyly publikovány. Divadlo Tadeusze Kantora je zásadním příspěvkem v oblasti české teatrologie a věříme, že bude inspirací pro odbornou i laickou veřejnost,“ potvrzuje význam monografie Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu.

Publikace vychází v ediční řadě Světové divadlo jako 727. publikace Institutu umění – Divadelního ústavu. Dostupná je na e-shopu Prospero.

 

Informace o publikaci:
Jan Kłossowicz: Divadlo Tadeusze Kantora
Redaktor: Jan Jiřík
Překlad: Irena Lexová, Jan Hyvnar
Publikace vznikla za podpory Ministerstva kultury České republiky, Instytutu Książki, Nadace Českého literárního fondu a Polského institutu v Praze.
Cena 340 Kč / ISBN 978-80-7008-394-9
 

Publikováno

11. 12. 2017

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.