Konference The days after se zaměří na hry Karla Čapka ve světle současných společenských změn

  | ©

Institut umění – Divadelní ústav pořádá ve spolupráci s dalšími partnery mezinárodní konferenci, která se věnuje historii inscenování i současnému zpracování titulů R.UR. a Bílá nemoc. Současně představí online galerii studentských scénografických návrhů k Bílé nemoci, která vznikla v rámci projektu PQ Studio: Common Design Project.

25. ledna 2021 si připomeneme 100. výročí uvedení divadelní hry RUR Karla Čapka v Národním divadle v Praze. Na zvláštní naléhavosti získala nejen tato hra, v níž se poprvé objevilo slovo "robot", ale zejména drama Bílá nemoc, jehož nadčasovost odhalila pandemie SARS-CoV-2. Konference The Days After: Etická dilemata industriální a post-industriální společnosti v divadle 20. a 21. století ve světle divadelních her Karla Čapka RUR a Bílá nemoc se uskuteční na platformě Zoom ve dnech 26.-27.1.2021. „Dvoudenní mezinárodní online konferenci pořádá Oddělení mezinárodní spolupráce IDU ve spolupráci s Pražským Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Společností bratří Čapků, Českými centry a Slezskou univerzitou a nabídne příležitost k setkání teatrologů, dramaturgů, kurátorů a režisérů z ČR, Slovenska, Slovinska, Turecka, Portugalska, Německa a Kanady. Tematiku her RUR a Bílá nemoc nahlédne konference jak optikou současné interpretace těchto Čapkových her v českém, rakouském a portugalském prostředí, tak prostřednictvím vybraných příkladů jejich uvedení v minulosti v Německu, balkánských zemích, Velké Británii, USA, Španělsku nebo na Slovensku.“ říká Martina Pecková Černá z koordinačního týmu konference.

Během prvního dne konference vystoupí v bloku věnovanému etickým a společenským kontextům s příspěvkem o současných dilematech ve vztahu k současnému stavu techniky a technologie socioložka Tereza Stöckelová a další program se bude soustředit především na historii uvádění obou her, do nějž přispějí například expert na dramatiku Karla Čapka Hasan Zahirović, teatrologové Veronika Ambros z University of Toronto a Karol Mišovic ze Slovenské akademie věd nebo ředitel Památníku Karla Čapka. Druhý konferenční den se zaměří na současné interpretace R.U.R. a Bílé nemoci, poslední blok bude věnován scénografickému ztvárnění obou her, jehož součástí bude například příspěvek teatrologů Věry Velemanové z Kabinetu pro studium českého divadla IDU a vedoucího Divadelního oddělení Národního muzea Libora Vodičky a budou v něm prezentovány také výsledky platformy PQ Studio. Z konference vyjde následně sborník příspěvků, kompletní program konference naleznete na tomto odkaze. Konferenci můžete sledovat na tomto odkaze.

PQ Studio je vzdělávací platformou Pražského Quadriennale (PQ) pod kurátorským vedením kanadského scénografa Patricka Du Worse. V reakci na karanténní opatření a dočasnému přerušení prezenční výuky se PQ rozhodlo na jaře 2020 spustit speciální online verzi kurzu Common Design Project – The White Plague. Cílem bylo podpořit pedagogy i studenty scénografie a prozkoumat možnosti online výuky. Studenti byli uvedeni do hry Karla Čapka Bílá nemoc, v závěru každého semestru odborná porota, kterou tvořila scénografka a umělecká ředitelka PQ Markéta Fantová, designér a kurátor Patrick Du Wors, umělkyně a kurátorka Sophie Jump, vybrala nejlepší projekty. Ty byly dále hodnoceny expertní skupinou složenou z umělců a teoretiků. Vyvrcholením PQ Studia je spuštění online galerie PQ Studio: Common Design Project (cdp.pq.cz), v níž se ty nejlepší projekty představí.

Do online verze PQ Studia se celkově přihlásilo padesát studentských týmů z celého světa. Na konci letního semestru byly vybrány 4 projekty z celkových jedenácti přihlášených. Do podzimního semestru se přihlásilo třicet-devět univerzit a odborná porota vybrala 12 nejlepších projektů. "Byla to skutečně výzva koordinovat tým a univerzity z celého světa, nacházející se v různých časových pásmech. Organizovat on-line cally se sto účastníky a věřit, že nenastanou technické problémy. Ale zvládli jsme to!,” přibližuje charakter on-line vzdělávání mladých designérů Markéta Fantová, umělecká ředitelka PQ. Více o projektu najdete na https://www.pq.cz/pq-studio/

Publikováno

22. 1. 2021

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.