Tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra - výzva pro rok 2023

Institut umění - Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2023.

Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.

Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 63,19 m² a apartmá o rozloze 39,35 m².

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

  • Formulář přihlášky vyplněný ve všech bodech
  • Přílohy
    1. Popis projektu, který bude umělec v ateliéru realizovat včetně preference délky pobytu (v rozsahu max. jedné strany).
    2. Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (max. dvacet fotografií, nebo katalog).
    3. V případě ukončení VŠ studia doklad o jeho ukončení, v případě studia závěrečného ročníku VŠ doklad o studiu.

Formulář přihlášky

Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit, především s ohledem na rozhodnutí o přidělení finančních prostředků Ministerstvem kultury na rok 2023.

Deadline pro podání přihlášky je 7. listopadu 2022.


Po termínu zaslané žádosti, neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Žádosti posoudí výtvarná komise; komise bude složená z nezávislých odborníků a zástupců vysokých uměleckých škol.

Vybraný uchazeč obdrží 12 000 Kč měsíčně na náklady spojené s pobytem.

O výsledku konkurzu budou předkladatelé vyrozuměni do 30. listopadu 2022.

Vybraný umělec zašle písemnou zprávu (v rozsahu min. jedné strany) o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení rezidenčního pobytu.

Minimální délka pobytu je jeden měsíc.

Pobyt není určen pro teoretický výzkum.


Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov

Aktivita

Rezidenční pobyt

Kontakt

  | ©

Markéta Černá

rezidence

+420 777 305 975
(+420 224 809 125)
marketa.cerna@idu.cz

 

 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.