Výzva na podporu mezinárodního networkingu na akcích v ČR, které prezentují současná česká scénická umění

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje výzvu pro festivaly, profilové přehlídky, konference, sympozia a podobné formáty konané v ČR, jejichž součástí je prezentace současných českých scénických umění pro zahraniční experty. Cílem výzvy je podpořit prezentaci současných scénických umění zahraničním profesionálům v oblasti scénických umění, rozvíjet kontakty s nimi a poskytovat zpětnou vazbu umělcům působícím v oblasti českých scénických umění k jejich dílům včetně konfrontace s děním v této oblasti v zahraničí. Českým scénickým umění se rozumí tvorba v oblasti činohry, loutkového divadla, hudebního divadla, tance, nového cirkusu a multidisciplinárních projektů s významnou divadelní/taneční složkou.

Výzva je určena pro:

Pořadatele festivalů, profilových přehlídek, konferencí, sympozií a podobných formátů, které se konají v ČR a jejichž hlavní součástí je prezentace současného českého scénického umění pro zahraniční experty (dramaturgy, kurátory, kritiky, teoretiky, umělce, kulturní manažery a další experty).

Základní podmínky pro udělení podpory

Podpora je určena na náklady spojené se zajištěním účasti zahraničních expertů (člen jury, kurátor, umělecký ředitel, kritik apod.) na dané akci. Podpora je primárně určena na cestovní náklady, guest servis, titulkování inscenací a překlady podkladů k akci do anglického jazyka. Podpora není určena na hostování zahraničních umělců a uměleckých souborů v ČR a nemůže mít charakter stáže, workshopu studijního či rezidenčního pobytu. Lze žádat na akce, které probíhají v období 1. 1. - 31. 12. 2020.

Příklady podpory z minulých let:

  • Česká taneční platforma: financování účasti členů mezinárodní jury
  • Festival Janáček Brno: financování účasti zahraničních novinářů
  • Konference Circus and its others: financování účasti zahraničních mluvčích
  • Mezinárodní festival Divadlo Plzeň: financování titulkování českých inscenací do AJ
     

Výběr projektů k podpoře:


Výběr projektů určených k podpoře provádí Dramaturgická rada PerformCzech. (Kritéria viz níže). S úspěšnými žadateli, kteří dodrží podmínky výzvy a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny smlouvy o spolupráci, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude podpořeným subjektům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Vybraný subjekt bude uvádět logo IDU a logo informačního portálu PerformCzech včetně internetové adresy ve všech oficiálních tištěných i elektronických propagačních materiálech k akci.

Výše podpory:

Výše příspěvku na jednotlivé akce se pohybuje v rozmezí cca 20-30.000 Kč. Celková částka k rozdělení podpory je pro rok stanovena na 120 000 Kč. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Výběr podpořených akcí:

Výběr provádí Dramaturgická rada PerformCzech (kritéria viz níže). S úspěšnými žadateli, kteří dodrží podmínky výzvy a budou vybráni k podpoře, budou uzavřeny Smlouvy o spolupráci. Podpora bude vyplacena na základě faktury po konání akce a řádném vyúčtování podpory a dodání závěrečné zprávy.

Podávání žádostí a uzávěrka

Písemné žádosti jsou přijímány na e-formuláři ZDE.

Termín pro podání žádostí 31. března 2020 (23:59).

Aktivita

Podpora zahraničních kontaktů

Kontakt

  | ©

Martina Pecková Černá

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA ITI, PACE.V4

+420 224 809 173
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.