Výběrové řízení na podporu zahraniční cesty na veletrh Subcase Subtopia Circus Fair (Norsborg, Švédsko)

IDU vyhlašuje výzvu k účasti na Subcase Subtopia Circus Fair (Norsborg, Švédsko), mezinárodním veletrhu současného cirkusu.

Subcase Subtopia Circus Fair je veletrh a showcase skandinávského nového cirkusu souboru Subtopia připravená ve spolupráci se skandinávskými, švédskými a evropskými partnery. Veletrh je určený pouze uměleckým ředitelům, kurátorům a (ko)producentům festivalů, produkčních domů a akcí související se scénickým uměním. Od účastníků se očekává aktivní účast na diskusních prezentacích, kde zástupci české umělecké komunity představí aktuální témata současného cirkusu a scénického umění v ČR. 

Subcase Subtopia Circus Fair (Norsborg, Švédsko)

Datum konání: 11. – 15. 2. 2019

Místo: Norsborg, Švédsko

Žánr: současný cirkus

Web: subcase.se

Subcase spolupořádá skupina skandinávsko-pobaltských odborníků na scénické umění. Všechna představení jsou vhodná na turné i pro mezinárodní publikum. V programu najdete různorodé žánry a styly pro různé typy publika i věkové skupiny, pro inscenování pod střechou i pod širým nebem.

Subcase je skvělou příležitostí, jak se seznámit se skandinávskými i mezinárodními odborníky. V roce 2017 se showcase zúčastnilo 160 uměleckých ředitelů, odborníků a novinářů z 26 zemí, mezi nimi zástupci skandinávských zemí, Evropy, USA, Brazílie, Afriky a Blízké Východu. Celkem se prezentací účastnilo 29 skandinávských uměleckých souborů a 16 dalších souborů, které se představily ve výstavním prostoru. Kromě toho jste mezi návštěvníky mohli potkat i studenty a učitele z katedry tance a cirkusu stockholmské Akademie umění.

Program Subcase Subtopia Circus Fair 2019:

* Představení
* Prezentace připravovaných představení
* Výstava fotografií
* Prezentace připravovaných projektů
* Semináře a diskuse
* Fotografické výstavy
* Komentované prohlídky
* Neformální setkání

Kritéria hodnocení a výběru:

 • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce a zastupující organizace
 • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
 • přínos akce pro odbornou práci IDU na základě závěrečné zprávy
 • akce je určena pouze uměleckým ředitelům, kurátorům a (ko)producentům festivalů, produkčních domů a akcí související se scénickým uměním
 • registrace je určena pouze těm, kteří zastupují nebo podporují scénická umění
 • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Subcase není festival, ale showcase a veletrh. Soubory, které na Subcase účinkují, mají za cíl oslovit organizace, které mohou podpořit nebo představit jejich práci. Subcase není akce přístupná veřejnosti.

Povinné přílohy:

 • profesní CV a aktivity instituce či organizace, kterou zastupujete
 • portrétní foto v tiskové kvalitě
 • motivační dopis
 • přihláška

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování programu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní odbornou práci, pro instituci, ve které působí a pro IDU na základě podrobné závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti:

Písemné žádosti jsou přijímány na formuláři Subcase 2019 

Povinné přílohy se přijímají pouze elektronicky na e-mailové adrese pavel.storek@idu.cz (v kopii martina.peckova-cerna@idu.cz) nejpozději v úterý 15. ledna 2019 (24:00hod)

Do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplné žádosti obsahující všechny povinné přílohy (jejich výčet je v rubrice „Povinné přílohy“)

Praktické informace:

Letenky, ubytování a registrační poplatek zajišťuje IDU. Registrační poplatek činí 150 EUR. Tato částka zahrnuje vstupenky na všechna představení, dopravu na představení, neformální setkání a všechny informační materiály.

Předpokládaný odlet 11. 2. 2019, přílet 15.2. 2019. Termín odletu a příletu je závazný.

Žádosti posuzuje DR PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Termín

15. 1. 2019

Aktivita

Podpora zahraničních kontaktů

Kontakt

 | ©

Pavel Štorek

mezinárodní projekty, program Go and See

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.