Časopisy odebírané knihovnou DÚ v roce 2018

  | ©

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2018

A2
čtrnáctideník
Literární časopis.

CINEMA
měsíčník
Magazín ze světa českého i světového filmu.

CZECH THEATRE
1x ročně
Časopis vychází v angličtině a představuje české divadlo zahraniční divadelní veřejnosti.

ČESKÁ KULTURA
měsíčník
Přehled kulturních pořadů v ČR.

ČESKÁ LITERATURA
6x ročně
Časopis obsahuje vědecké stati a studie z oblasti literární vědy.

ČESKÝ LID
4x ročně
Časopis národopisných statí a studií.

ČTENÁŘ
měsíčník
Časopis pro knihovníky.

DIVADELNÍ NOVINY
čtrnáctideník
Noviny zaměřené na současné divadelní dění.

DIVADELNÍ REVUE
3x ročně
Časopis obsahuje stati a studie z historie divadla.

DIVADELNÍ REVUE DJKT
4x ročně
Časopis informuje o činnosti divadla J.K. Tyla v Plzni.

DIVADLO ARCHA
5x ročně
Dvouměsíčník Divadla Archa.

DIVADLO NA VINOHRADECH
11x ročně
Informační časopis Divadla na Vinohradech.

DIVADLO PRO DĚTI
4x ročně
Časopis se zabývá divadlem pro děti, občas uveřejňuje text divadelní hry.

DOKOŘÁN
10x ročně
Časopis informuje o činnosti Městského divadla v Brně.

ESTETIKA
2x ročně
Časopis pro estetiku a teorii umění v angličtině.

FILM A DOBA
4x ročně
Časopis obsahuje odborné studie z oblasti našeho i světového filmu.

HARMONIE
měsíčník
Časopis pro vážnou hudbu a jazz.

HOST
10x ročně
Literární časopis.

HROMADA
3x ročně
Zpravodaj amatérských divadelníků.

HUDEBNÍ ROZHLEDY
měsíčník
Časopis pro hudební kulturu.

HUDEBNÍ VĚDA
4x ročně
Časopis o hudbě.

HYBRIS
3x ročně
Časopis o DAMU pro kritiku a divadlo.

ILUMINACE
4x ročnk
Filmový časopis.

JIHOČESKÉ DIVADLO
9x ročně
Programový časopis Jihočeského divadla.

KAM V BRNĚ ZA KULTUROU
měsíčník
Kulturní servis města Brna.

KORMIDLO
3x ročně
Informační bulletin pro estetické aktivity dětí a mládeže.

KVÉ-BULETÝN
4x ročně
Brněnský kulturně informační časopis Sdružení Q.

LETTERS FROM AURA-PONT
1x ročně
Informace z agentury Aura-Pont v angličtině. 

LISTY Z AURA-PONTU
4x ročně
Informace z agentury Aura-Pont.

LITERÁRNÍ NOVINY
měsíčník
Literární časopis. Příloha Nové knihy.

LOUTKÁŘ
4x ročně
Časopis věnovaný loutkovému divadlu.

MAGAZÍN KLUBU VLTAVA
4x ročně
Čtvrtletník posluchačů a příznivců rozhlasové stanice Vltava.

MUSICALIA
3x ročně
Časopis Českého muzea hudby.

NÁRODNÍ DIVADLO
10x ročně
Informační časopis Národního divadla v Praze. Periodicky se střídá činohra, opera a balet.

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ
6x ročně
Informační časopis Moravskoslezského divadla v Ostravě.

NBD DIVA
6x ročně
Časopis Národního divadla v Brně.

OBČASNÍK JAMU
1x ročně
Zpravodaj JAMU.

OPUS MUSICUM
6x ročně
Muzikologická revue.

PAM PAM
3x ročně
Občasník scénického tance.

PRAŽSKÝ PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ
měsíčník
Informace o kulturních pořadech v Praze v daném měsíci. 

PROTIMLUV
4x ročně
Revue pro kulturu.

REVOLVER REVUE
4x ročně
Kulturní revue.

ROČENKA ... – AMATÉRSKÁ SCÉNA
1x ročně
Ročenka o amatérském divadle

ROZRAZIL
nepravidelně
Kulturní revue 

SVĚT A DIVADLO
6x ročně
Odborný časopis zaměřený na české a světové divadelnictví. Obsahuje též divadelní hry.

TANEČNÍ ZÓNA
4x ročně
Časopis o tanečním umění.

TVAR
čtrnáctideník
Literární obtýdeník.

TVOŘIVÁ DRAMATIKA
3x ročně
Navazuje na Divadelní výchovu, obsahuje teoretické stati k problematice výchovné dramatiky, texty divadelních her pro děti.

TÝDENÍK ROZHLAS
týdeník
Programový a kulturní týdeník s programem rozhlasových stanic.

UNI
měsíčník
Kulturní revue.

XANTYPA
měsíčník
Český společenský měsíčník.

ZPRÁVY DILIA
4x ročně
Informační bulletin agentury DILIA.

SEZNAM SLOVENSKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ

k 1. lednu 2018


JAVISKO
3x ročně
Divadelní revue.

KØD – KONKRÉTNE Ø DIVADLE
10x ročně
Časopis o divadle na Slovensku.

PORTÁL SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
10x ročně
Informační časopis SND v Bratislavě.

SLOVENSKÉ DIVADLO
4x ročně
Revue dramatických umění - teatrologický časopis SAV.

VLNA
4x ročně

 

Časopis se věnuje kultuře a umění.SEZNAM ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ

k 1. lednu 2018

 AMERICAN THEATRE (USA)
10x ročně
Časopis o divadelním dění v USA, obsahuje též divadelní hry.

AUSTRALASIAN DRAMA STUDIES (Austrálie)
2x ročně
Časopis přináší odborné stati o divadle v Austrálii a na Novém Zélandu. Některá čísla obsahují divadelní hry.

L´AVANT-SCÈNE THÉÂTRE (Francie)
čtrnáctideník
Časopis přináší texty divadelních her spolu s dokumentací konkrétní inscenace a informacemi o autorech.

BALET (Rusko)
6x ročně
Teoretický a kriticko- publicistický baletní časopis.

BALLET REVIEW (USA)
4x ročně


informace o tanečním umění.

BÜHNE (Rakousko)
měsíčník
Rakouský divadelní časopis.

BÜHNENTECHNISCHE RUNDSCHAU (Německo)
6x ročně
Německý časopis o divadelní technice.

CLASS AKTUEL (Německo)
4x ročně
Aktuality z klasické hudby, příloha Opernweltu.

DANCE MAGAZINE (USA)
měsíčník
Mezinárodní taneční časopis, který je zaměřen na aktuální taneční a baletní dění.

DIALOG (Polsko)
měsíčník
Časopis přináší studie o polském a zahraničním divadle a pravidelně uveřejňuje texty divadelních her.

DIDASKALIA (Polsko)
6x ročně
Polský divadelní časopis.

DOUBLE (Německo)
2x ročně
Německý časopis pro loutkové divadlo.

ÉTUDES THÉÂTRALES (Belgie)
3x ročně
Belgický časopis o divadle.

HYSTRIO (Itálie)
4x ročně
Reprezentativní italský divadelní časopis, přináší i divadelní hry.

IXYPSILONZETT (Německo)
3x ročně
Německý časopis zaměřený na divadlo pro děti a mládež.

LIGHTING & SOUND INTERNATIONAL (Anglie)
měsíčník
Anglický časopis o divadelní technice.

MASKE UND KOTHURN (Rakousko)
4x ročně
Rakouský divadelně-vědný časopis.

NEW THEATRE QUARTERLY (Velká Británie)
4x ročně
Odborné studie věnované britskému i světovému divadelnictví.

OPERA (Velká Británie)
měsíčník
Odborný časopis zabývající se britskou i světovou operou.

OPERA NEWS (USA)
měsíčník
Časopis Metropolitní opery v New Yorku.

OPERNWELT (Německo)
měsíčník
Mezinárodní operní časopis.

PAMIĘTNIK TEATRALNY (Polsko)
4x ročně
Časopis se věnuje dějinám divadla v Polsku.

PLAYS INTERNATIONAL (Velká Británie)
měsíčník
Anglický divadelní časopis.

PODIUM (Německo)
6x ročně
Německý časopis o divadelní technice.

PROGRAM (Kanada)
3x ročně
Časopis Kanadské národní opery.

REVUE D´HISTOIRE DU THÉÂTRE (Francie)
čtvrtletník
Časopis francouzských divadelních historiků.

SIPARIO (Itálie)
měsíčník
Odborný divadelní časopis. Obsahuje též divadelní hry. K časopisu je vydávaná příloha Commedie.

SOVREMENNAJA DRAMATURGIJA (Rusko)
4x ročně
Časopis otiskuje divadelní hry a odborné divadelní studie.

SZÍNHÁZ (Maďarsko)
měsíčník
Časopis o maďarském divadle.

TANZ (Německo)
měsíčník
Mezinárodní časopis o klasickém baletu a moderním tanci v anglické verzi.

TDR (USA)
4x ročně
Stati o divadle v Americe i ve světě, též texty divadelních her.

TEATR (Polsko)
měsíčník


Polský divadelní časopis.

TEATR (Rusko)
2x ročně
Ruský divadelní časopis.

TEATRUL AZI (Rumunsko)
měsíčník
Rumunský divadelní časopis.

THEATER DER ZEIT (Německo)
měsíčník
Časopis o divadle. Obsahuje divadelní hry.

THEATER HEUTE (Německo)
měsíčník
Německý divadelní časopis. Obsahuje divadelní hry.

THEATRE NOTEBOOK (Velká Británie)
3x ročně
Časopis o historii britského divadla.

THÉÂTRE/PUBLIC (Francie)
4x ročně
Francouzský časopis o divadle.

THEATRE RECORD (Velká Británie)
čtrnáctideník
Časopis obsahuje divadelní kritiky vybrané z britského tisku.

THEATREFORUM (USA)
2x ročně
Časopis o divadle v různých zemích.

UBU (Francie)
2x ročně
Francouzský časopis zabývající se evropským divadlem. Uveřejňuje též divadelní hry (francouzsky a anglicky).

Publikováno

20. 12. 2017

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.