Kultura opět v karanténě

  | ©

Kdy se kultura bude moci vrátit k normálnímu provozu není stále jasné. Rádi bychom proto znovu pomáhali předávat informace k současné situaci v kultuře a umění prostřednictvím mimořádného zpravodaje. Najdete v něm přehled mimořádných opatření, výzev a grantů, dění v oborových asociacích a informace o dalších příležitostech, jak spolupracovat, kde se inspirovat či si navzájem pomoci. Vlastní náměty nám můžete posílat na press@idu.cz.

K čemu jsou kulturní data 


Ekonomické a provozní dopady na kulturní sféru jsou v souvislosti s pandemií Covid-19 enormní. Aby se jednotliví aktéři dokázali kvalifikovaně rozhodovat, musí mít situaci podrobně zmapovanou a zhodnocenou. Smyslu mapování dopadů koronaviru na kulturní sektor, které na jaře letošního roku ve spolupráci s IDU připravovala Katedra produkce DAMU a Katedra Arts Managementu VŠE, se věnuje úvodní díl podcastu IDU Suflér s názvem K čemu jsou kulturní data. Závěry průzkumu průběžně doplňujeme na www.idu.cz/covid.

Novým podcastem Suflér navazujeme na témata mimořádného zpravodaje. Jana Návratová a Veronika Černohous a jejich hosté se zamýšlí nad potřebami, vizemi a strategiemi v kultuře a umění. Podcast je dostupný na Spotify, epizody je možné přehrát také zde. Sound design připravilo studio Versus.

 

Mimořádné výzvy

 

Vláda schválila 2. výzvu z programu COVID - Kultura

750 milionů korun bude do konce letošního roku ve 2. výzvě v programu COVID – Kultura. Žádosti se budou podávat přes informační systém dostupný na www.mpo.cz/kultura.

Nově budou moct o dotaci žádat také jednotlivci v uměleckých a odborných umělecko- technických profesích (OSVČ), dostat budou moct jednorázově 60 tisíc korun. Firmám bude možné hradit náklady až do výše 10 milionů korun.

Z programu bude možné poskytnout příspěvek na marně vynaložené výdaje, které vznikly v souvislosti se zrušenými nebo přesunutými akcemi a kontinuální činností v oblasti kultury. Týká se to subjektů, jako jsou divadla, hudební kluby, odborné technické profese, ale i neziskových organizací, které profesionálně podnikají v kultuře. Jedná se o výdaje za přesunuté či zrušené kulturní akce a kontinuální činnost v kultuře, která byla kvůli mimořádným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem od jara výrazně limitována a dosud je jednou z nejvíce zasažených oblastí. V této souvislosti můžou podnikatelé uplatnit marně vynaložené výdaje v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020.  Podpora bude moci příjemci dotace pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury, tedy pravidelné režijní náklady podnikatelských subjektů. Pomoc se tedy týká subjektů organizujících či zajišťujících živou uměleckou produkci s primárním cílem poskytnout kulturní služby veřejnosti, včetně jednorázové podpory výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím.

Audiovizuální průmysl bude řešit speciální výzva v gesci MK. Materiál k této výzvě předloží ministr kultury vládě v pondělí 19. 10. 2020. Pro audiovizuální průmysl bude vyčleněno téměř 100 milionů korun a tyto finance bude rozdělovat Státní fond kinematografie.

Zdroj: MKČR

 

Informace k aktualizovaným opatřením

 

Stručně: Aktuální podmínky pořádání akcí

Usnesení vlády ČR o pojetí krizového opatření s účinností od 14. října od 00:00 hod do 3. listopadu 23:59 hod (tedy do plánovaného konce nouzového stavu).  

  •  zkoušení je možné, jde-li o výkon práce pro stejného zaměstnavatele, případně pokud jde o osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
  • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb je zakázán, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti
  • v práci nejsou povinné 2 metrové rozestupy
  • hromadné akce povoleny do 6 osob (uvnitř i venku), ale je zakázáno pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté
  •  je možné streamovat koncert/představení (bez diváků) při dodržení výše uvedených podmínek
  • stále platí výjimka z nošení ochrany dýchacích cest při provádění autorského díla 

Všechna přijatá opatření jsou v plném znění k dispozici na stránkách MZČR.

 

Dění v oborových asociacích

 

Technik a produkční v kultuře – ohrožený druh?

Pod hlavičkou vzdělávacího projektu Art Gate se v Divadle Archa uskutečnila 5. října 2020 panelová diskuze Technik a produkční v kultuře – ohrožený druh. V Divadle Archa setkali techničtí pracovníci (zvukaři, osvětlovači apod.), produkční a kulturní manažeři z neziskového a podnikatelského sektoru, aby diskutovali o krizové situaci a o nejistých výhledech do budoucna. Jde o sektor a oblast ekonomiky, kde se práce pod vlivem vládních opatření proti šíření Covid-19 už v březnu téměř zcela zastavila a od té doby v něm, s výjimkou září, prakticky není možné pracovat a podnikat. Setkání navázalo na obdobnou akci Art Gate, která proběhla v červnu letošního roku.

Hosty diskuse byli Dagmar Kantorková, manažerka, Art Gate; Jan Duben, zvukař, Duben Sound Company; Vladimír Foret, hudební dramaturg, Jazz Tibet Club Olomouc; Jana Heřmánková, ředitelka společnosti T Servis; David Suslik, ředitel společnosti Shameless, a Klára Mišunová, produkční a kulturní manažerka v neziskovém sektoru. Moderoval ji Mario Kubaš.

Shrnutí závěrů diskuze je publikováno zde. Video záznam je dostupný zde.

 

Česká obec hudební zahájila oficiálně činnost

Začátkem října 2020 byla ustanovena Česká obec hudební (ČOH). Zakládajícími organizacemi se staly FESTAS, Svaz autorů a interpretů (SAI), Asociace nezávislé hudby (ANH), Music Managers Forum CZ (MMF), Asociace dramaturgů v audiovizi (ADA). Přidruženým členem se  stala firma T Servis. Přítomni byli zástupci INTERGRAM, BACH (Brněnská asociace klubové scény), SoundCzech, Platforma českých nezávislých vydavatelů zvukových záznamů. Ustavení ČOH podpořila také OSA.

Česká obec hudební navazuje na půlroční intenzivní práci, která od nástupu krize v důsledku opatření v souvislosti s pandemií hájí zájmy celého hudebního sektoru napříč žánry - od autorů a interpretů přes manažery, odborné technické profese, kluby a stálé hudební scény až po velké festivaly. Těžištěm práce ČOH je pokračovat v jednáních s ministerstvy o finančních kompenzacích, jasných hygienických pravidlech pro pořádání kulturních akcí a výhledech na příští rok. Koordinuje se také s aktivitami We make events, divadelní asociací ITI a dalšími subjekty. Práci ČOH lze sledovat na facebookovém profilu Za živou hudbu.

 

Konference o spolupráci v kultuře Culture Get-Together 

Nová síť připravila v polovině září streamovanou konferenci, kde se setkali zástupci nezávislých scénických umění (zastřešující organizace divadla, tance, nového cirkusu) s představiteli měst, krajů a státní správy nad rekapitulací současného stavu. IDU byl partnerem akce a na konferenci jej zastoupila mj. ředitelka Pavla Petrová.

Záznam obou konferenčních dní a další informace dostupné zde.

 

Dopis Českého střediska ITI místopředsedovi vlády ve věci zohlednění doporučení Evropského parlamentu o podpoře oživení kultury

Evropský parlament 17. září 2020 vyzval Komisi a členské státy, aby pro kulturní a tvůrčí odvětví vyčlenily podle svých specifických potřeb alespoň 2 % na podporu oživení a odolnosti z plánu podpory „Next Generation EU“. Toto doporučení zdůvodňuje významem kulturních a tvůrčích odvětví pro HDP EU a více než dvojnásobným podílem osob samostatně výdělečně činných v oblasti kultury v roce 2019 v EU-27 oproti průměru v hospodářství jako celku. Kulturní a kreativní odvětví představují 7,8 milionu pracovních míst a 4 % HDP v rámci EU, což je podobný objem, jako ve sféře informačních a komunikačních technologií a v oblasti ubytovacích a gastronomických služeb. 

České středisko ITI jako zastřešující platforma pro česká scénická umění se obrátilo na místopředsedu vlády Karla Havlíčka s dotazem na zohlednění tohoto doporučení v Národním plánu obnovy, který Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá vládě, konkrétně na výši a způsob použití prostředků z tohoto fondu pro pomoc na obnovu kulturního sektoru postiženého omezeními v důsledku pandemie. Více informací a celé znění dopisu dostupné na webu Českého střediska ITI.

K dopisu se k dnešnímu dni připojili: Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, Česká asociace festivalů, Česká hudební rada, Česká obec hudební, FESTAS - festivalová asociace, z.s., Svaz autorů a interpretů, Svaz českých knihkupců a nakladatelů​. 

Členové Rady ITI  jsou: Divadelní fakulta Akademie múzických umění, Asociace profesionálních divadel ČR, Asociace nezávislých divadel, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Asociace tanečních umělců ČR, Vize tance, Cirqueon, Jednota hudebního divadla, ASSITEJ, SIBMAS, Asociace divadelních kritiků, ČOSDAT, UNIMA a individuální členky Marta Smolíková, Yvona Kreuzmannová a Adriana Světlíková. 

 

Výzva pro kapely

 

Výzva Promo: Video zná své výherce

SoundCzech ve spolupráci s palácem Akropolis uzavřeli začátkem října svou výzvu Promo: Video, která nabízí kapelám produkční i finanční zajištění profesionálního záznamu z koncertu. Dramaturgická rada vybrala 10 kapel, s kterými se můžete seznámit zde. Záznamy mají vzniknout do 19.12., vzhledem k aktuální situaci tedy půjde pravděpodobně o live session bez přítomnosti diváků.

 

Kultura online

 

Josef Svoboda - 100 let

Rok 2020 je výročím narození scénografa Josefa Svobody (1920-2002). Ke stému výročí světově uznávané osobnosti je realizováno mnoho aktivit zaměřených na připomenutí Svobodova odkazu.

IDU připravil na jaře online výstavu, nově dostupnou až do konce roku 2020. K poslechu najdete na stránkách Českého rozhlasu Vltava novou pětidílnou sérii, ve které na Josefa Svobodu vzpomínají jeho spolupracovníci i blízcí. Vyšla také nová kniha Architektura imaginárního, jedná se o přednášky z milánského semináře Josefa Svobody z roku 1986. Kniha je dostupná v našem knihkupectví Prospero. Přehled dalších projektů spojených se stým výročím je průběžně aktualizován zde.


 

Děkujeme za vaši přízeň.
Předchozí newslettery jsou dostupné zde. 
Další tipy sbíráme na press@idu.cz.
Opatrujte se,
váš IDU

Publikováno

14. 10. 2020

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.