Záchranný balíček Ministerstva kultury pro projekty profesionálního umění

  | ©

Na základě Usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 408 o některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury, vyhlašuje Ministerstvo kultury mimořádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci na dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí působících v oblasti profesionálního umění (fyzické osoby a právnické osoby bez vlastního zřizovatele), které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby, realizují projekty na území České republiky a které v posledních třech letech alespoň jednou obdržely dotaci Ministerstva kultury. Dotace jsou určeny na dofinancování základních provozních nákladů z důvodů výpadků příjmů z vlastní činnosti a vzniku provozních ztrát.

O dotaci mohou žádat subjekty, které se v období od ledna do prosince 2020 kontinuálně věnují činnosti, jejíž těžiště spočívá v pořádání akcí pro veřejnost, přičemž v této činnosti došlo k výrazným změnám či omezením. Termín uzávěrky příjmu žádostí je 15. 7. 2020.

Vyhlašovací podmínky a formuláře žádostí jsou k dispozici zde: https://www.mkcr.cz/mimoradna-vyzva-k-podavani-zadosti-o-dotaci-podpora-projektu-v-oblasti-profesionalniho-umeni-2354.html

Publikováno

19. 6. 2020

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.